Vườn ÊĐen Mới | Thơ & Nhạc
“TÁI LẬP ĐỜI SỐNG”
Ngày 13/08/2021

 Thơ Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân


TÁI LẬP ĐỜI SỐNG

Loạt Bài Giảng theo Sách NÊ-HÊ-MI

*********

TÁI tục Tuân-Hành “THIÊN HIẾN-CHƯƠNG”…
LẬP tâm Tôn-Kính Chúa Yêu-Thương…
ĐỜI luôn Kiên-Định Vâng-Lời dạy…
SỐNG-Đạo Tận-Trung giữ Kỷ-Cương.

------------ 

Sách Nê-Hê-Mi cùng luận suy,
Kinh-Thánh đã thông tri tỏ tường,
Đầy Tớ Chúa” giữ Kỷ Cương,
Huy Động Dân Chúa”, dẫn đường noi theo.
Công Việc Chúa” hiểm nghèo không nản,
Nương Cậy Theo Lời Chúa” vững an.
Trước Trở Lực” giữ tâm can,
Kẻ Thù Của Chúa” suy tàn, phải thua.

                              -------------------                     

TÁI LẬP ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
Ưu Tiên Thiết Yếu

Ngẫm qua Lược-Sử Hội-Thánh Nhà,
Bốn Sáu Năm” dài đã trải qua,
Mồ hôi, nước mắt chan hoà,
Bao nhiêu công khó, Ông, Cha mở đường.
Cùng với bao Ân Thương từ Chúa,
Vững tâm theo Lời Hứa của Ngài,
Nài Xin, Tìm, Gõ, cửa Ngai,
Bao nhiêu Ân-Huệ, mãi hoài phủ che.

--------------

Chúa phán dạy, hãy lắng nghe,
Vâng theo Lời Chúa, Ngài nghe Khẩn Cầu.

Hai Bước Cần Có Trong Đời: 

Trưóc: “Để Tâm Đến Nhu Cầu”,
Bối Cảnh”, “Tình Cảnh”, trước sau tỏ tường.
Sau: “Lời khẩn nguyện” Chúa thương,
“Trong Đáp Ứng” phải tỏ tường Thuộc Linh.
Tôn Ngợi”, “Thống Hối” giải trình,
Dốc tâm “Trông Đợi”, Thánh Linh dãi bày.

1.             ĐỂ TÂM ĐẾN NHU CẦU

Nê-hê-miQuan Tửu-Chánh,
Tên kèm theo Ân, Hạnh từ Trời,
Quan tâm Dân Chúa cảnh đời,
Đền Thánh, Nhà Chúa, tả tơi hoang tàn.
Cảm thương, thảm thiết khóc than,
Cùng dân tái lập, thành toàn Nhà Cha.
Bốn tháng cùng dân thiết tha,
Cầu xin tái thiết, thành, nhà Chúa nay. 

Hãy luôn nói ít hơn làm,
Còn như cầu nguyện lại càng ít hơn.
Cầu Kiên-định chẳng nao sờn,
Lay động tay Chúa gia ơn thỏa nguyền. 

2.     ĐÁP ỨNG TRONG NGUYỆN CẦU

Phải “Đáp ứng trong Nguyện cầu”,
Tôn Ngợi” Danh Chúa mở đầu nài xin.
Mọi tư thế, luôn vững tin,
Kiêng ăn, tập chú, năng quyền Chúa ban.
Cùng con dân Chúa luận bàn,
Quan tâm, suy tưởng, hỏi han đậm tình.
Thống Hối” xưng tội lỗi mình…
Người thân, dân Chúa, giải trình trước ngôi…
Đừng chỉ chót lưỡi, đầu môi…
Thành tâm, tha thiết, khúc nôi tỏ tường.
Trông Đơị” tín thác Chúa thương,
Chúa Đáp, Đừng, Đợi…dựa nương ý Ngài.
Nhắc Chúa, Ngài Hứa…chẳng sai ?!
Cầu mong Chúa khiến dân Ngài hồi tâm.
“Phục Hồi” bổ thêm Linh-Thần,
Phục Hưng” Đời Sống, vẹn phần Tín Trung. 

Khẩn Nguyện, Cầu Thay, Ưu Tiên,
Điều mình không có, Tâm Nguyền Chúa ban.

                                                            Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
                                                          (Cảm tác CN.01/08/2021) 

TÁI LẬP ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ
“SẴN SÀNG DẤN THÂN”

 “Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông;
Vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chổi dậy và xây sửa lại…(Nê-hê-mi 2:20)

*********

Giê-ru-sa-lem Thành Thánh xưa,
Hào quang hiu hắt, gió mưa phũ phàng.
Xưa thuận cảnh, nay trái ngang,
Chẳng ai tu sửa, hoang tàn phủ bao !
Tín-Nhân xưa, nay khác sao ?!
Đời sống tin kính dần vào ngõ sâu !?
Sự thể xảy đến từ đâu !?
Lòng Tin Kính Chúa ban đầu phôi pha ! 

Lời Chúa chẳng sưu tra, nghiên cứu,
Có lắm khi quên Cựu, nhớ Tân…
Thờ phượng, hiệp thông lánh dần…
Nguyện cầu, Tôn kính, ngại ngần lắm thay !! 

Bình tâm hãy quyết từ nay,
Tái Lập Đời Sống”, mau quay trở về.
Dứt bỏ trần thế u-mê,
Bươn theo đường hẹp, hướng Quê-Hương Trời.

Sẵn Sàng Dấn Thân” giữa đời,
Cùng nhau “Phục Vụ” Nước Trời Vinh Quang.

Một “Đời Sống Dấn Thân Phục Vụ”,
Ba Điều cần nhắn nhủ người ơi !
Cưu Mang Chờ Đợi” ý Trời…
Cậy Trông Cầu Nguyện” đợi thời Chúa sai.
Cân Nhắc Chuẩn Bị” trong ngoài,
Hầu cho mọi việc triển khai trọn thành. 

1.     CƯU MANG CHỜ ĐỢI

Nặng lòng Thành Thánh hoang tàn,
Lòng Dân Chúa cũng ngổn ngang trăm chiều.
Nê-hê-mi buổi yến triều,
Vua hỏi, thưa rõ những điều cưu mang.
Vua thuận ý, giúp mọi đàng,
Xây lại Thành Thánh, thành toàn hiển vinh.
Nê-hê-mi biết phần mình,
Chức Quan Tửu Chánh, trung trinh trọn niềm.
“Đứng Yên”, “Ngồi Yên”, “Lặng Yên”,
Khẩn cầu ý Chúa năng quyền ban sai. 

Hãy Đứng Yên”, xem ơn cứu rỗi,
Hãy Ngồi Yên”, cơ hội xảy ra,
Hãy Lặng Yên”, nghiệm ấy là:
Nhận Ơn Cứu Rỗi, Chúa Cha vận hành. 

(*) Chuyện Sâu, Kén, Bướm nhớ hoài,
Chuyển hóa đâu phải một, hai tạo thành.
Sâu nhả tơ, kén bao quanh,
Cánh bướm mạnh đủ, xé banh kén mình.
Tung tăng chào đón bình minh. 

(2)CẬY TRÔNG CẦU NGUYỆN 

Khi chờ đợi “Cậy Trông Cầu Nguyện”,
Ngay lúc Vua hỏi chuyện của mình,
Nê-hê-mi tỏ sự tình…
Cưu mang Thành Thánh, dân mình nói ra.

Vậy nên:

Cầu Nguyện là điều “Hiển Nhiên”,
Khẩn xin cùng Chúa năng quyền xót thương.
Cầu NguyệnTự Nhiên” tình thường,
Trình Vua thấy lẽ khẩn trương ưu phiền.
Cầu NguyệnSiêu Nhiên” trước tiên,
Tương giao Kết nối Thượng Thiên với Người.

(3)CÂN NHẮC CHUẨN BỊ

Cân Nhắc Chuẩn Bị kịp thời,
Biết Vua thâm cảm những người đồng hương,
Nê-hê-mi mỗi ngày thường…
Dâng rượu Vua uống, cảm thương sẵn lòng.
Cầu Chúa Thánh Linh đồng công,
Dẫu có chống đối cả trong lẫn ngoài.
Tiếng thị phi bỏ ngoài tai,
Sửa soạn, chuẩn bị, cậy Ngài tiến lên.
Khải tượng, Cậy Trông, Vững Bền,
Chuyên tâm khẩn nguyện xây nền vĩnh an. 

“Khải-Tượng thiếu Hành-Động là Mơ-Mộng,
Hành-Động không Khải-Tượng là Ác-Mộng”.

                                                            Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
                                                          (Cảm tác CN.08/08/2021)

319 lượt xem
Các bài trước
“TÁI LẬP ĐỜI SỐNG” (13/08/2021)
“XÂY NHÀ THUỘC-LINH” (29/07/2021)
“HIẾN-CHƯƠNG NƯỚC TRỜI” (26/07/2021)
“HẠNH-PHƯỚC THẬT” - “CÁC PHƯỚC LÀNH” (22/07/2021)
“BI KỊCH TẠI CỔNG THIÊN ĐÀNG” (09/07/2021)
VỊNH HOA SEN (06/07/2021)
“KHẨN CẦU MỘT CƠN PHỤC-HƯNG” (02/07/2021)
Tự Vịnh: “CÁI TẬT” (28/06/2021)
“XEM TRÁI BIẾT CÂY” (22/06/2021)
“ĐANG ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG” (10/06/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC