Vườn ÊĐen Mới | Thơ & Nhạc
Mỗi Ngày Một Vần Thơ Thánh
Ngày 20/08/2021

 Châu-Sa phổ thơ


Nhiều câu viết trong Kinh Thánh, tuy lời ít mà ý nhiều, từ ngữ đơn giản mà tác dụng lớn lao, có quyền năng và sức sống giúp chúng ta thay đổi tấm lòng.

Mỗi sáng tôi đọc Kinh Thánh, gặp câu nào thích thú thì suy gẫm và viết lại bằng thơ để ý thiêng thấm vào tận tim óc, hồn linh. Năm 2004, tôi kết được 365  câu thơ, in thành sách:  “Mỗi Ngày Một Vần Thơ Thánh”. Sách đã tái bản 3 lần, được nhiều người đón nhận, trân quý.  Sách in trên giấy đã hết, nhưng tôi không thấy cần in lại vì hiện nay, chúng ta có thể đọc trên blog dễ dàng, nhanh chóng và nhất là… miễn phí.

Tập thơ này chia làm 365 đoạn, mỗi đoạn là một bài thơ diễn ý một hoặc vài câu Kinh Thánh, người đọc có thể suy gẫm trong ngày.  Những câu gốc dùng trong tập này tuy lời ít mà ý nhiều, từ ngữ đơn giản mà tác dụng lớn lao, có quyền năng và sức sống giúp chúng ta thay đổi tấm lòng.   Thứ tự các đoạn theo thứ tự tự nhiên của các sách Thánh Kinh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, nên chúng ta có thể tham khảo thêm thượng-hạ văn trong Lời Chúa dễ dàng.  Một số câu đã được trích đăng trong mục Câu Đố Kinh Thánh trên báo Nếp Sống Mới từ năm 2004.  

Phần Cựu Ước

 1

Ta sẽ theo và gìn giữ ngươi luôn,
Không rời bỏ trước khi xong lời hứa.
Sáng Thế Ký (Genesis) 28:15

2

Ông giơ tay trên biển
Chúa bèn dẫn gió qua
Cả đêm đùa nước lại
Lòng biển cạn phơi ra.
Xuất Êdíptô ký (Exodus) 14:21

3

Chúa Trời đã có điều răn:
Làm con hiếu kính song thân trọn tình
Suốt đời được hưởng phước lành,
Đất đai, cơ nghiệp, tiền trình không lo.
Xuất Êdíptô ký (Exodus) 20:12

4

Xin Chúa Trời ban phước
Phù hộ anh chị em
Xin mặt Ngài rọi sáng
Lại ban ân huệ thêm
Xin lòng Ngài đoái tưởng
Ban cho sự êm đềm.
Dân Số ký (Numbers) 6:24-26

5

Những người hay ta thán
Lằm bằm và kêu rêu
Chúa Trời nghe phát chán
Cho lửa xuống đốt thiêu.
Dân Số ký (Numbers) 11:1 

6

Muốn sống đời thạnh vượng
Cứ nhắm Chúa mà đi
Xây tả rồi xây hữu
Lao đao có ích gì.
Giôsuê (Joshua) 1:7

7

Chớ xa quyển sách luật này
Để lòng suy gẫm cả ngày lẫn đêm
Nghĩ thôi không đủ, làm thêm
Bấy giờ đời sống phước thiêng mới tràn.
Giôsuê (Joshua)  1:8

8

Cũng như mọi kẻ khác
Ta sẽ về hư không
Còn vài điều muốn nhắn
Hãy nhớ kỹ trong lòng:
Chúa luôn luôn thành tín
Các người cứ đợi trông
Không một lời hứa nhỏ
Chúa chẳng làm cho xong.
Giôsuê (Joshua) 23:14

9

Toàn dân long trọng hứa
Cùng Giôsuê một lời
Chúng tôi sẽ phục vụ
Và vâng lệnh Chúa Trời.
Giôsuê (Joshua) 24:24

10

Nếu ngươi đi đường ta đã vạch
Vâng theo mệnh lệnh chẳng đơn sai
Như thể cha ngươi là David
Ta sẽ cho tuổi thọ kéo dài.
I Vua (Kings) 3:14 

11

Ước toàn dân rõ Ngài là Thượng Đế,
Không vị thần nào có thể thay Ngài.
I Vua (Kings) 8:60 

12

Vậy đồng bào hãy tiếp tục trung thành,
Giữ luật lệ và điều răn của Chúa.
I Vua (Kings) 8:61

13

Dân sự và tiên tri nhóm họp
Êli phán hỏi đám dân khờ:
“Các ngươi đi giẹo hai bên mãi,
“Liệu đi như thế đến bao giờ?
“Nếu tin Ba-anh là Thượng Đế
“Thì các ngươi cứ việc tôn thờ.
“Bằng chẳng.  Phải hết lòng kính sợ
“Đức GiêHôVa chính thật Chúa Trời.”
I Vua (Kings) 18:20-21

14

Lấy danh thánh Chúa làm vinh
Người nào tìm Chúa tâm tình thỏa vui.
I Sử Ký (Chronicles) 16:10

15

Mắt Chúa nhìn khắp thế gian,
Đặng vùa giúp kẻ  trung can cùng Ngài…
II Sử Ký (Chronicles) 16:9

16

Họ lại làm điều ác
Khi Chúa cho họ ngơi
Họ vương vào tay địch
Vì Chúa đã bỏ rơi

*

Họ kêu cầu cùng Chúa
Khi thực sự ăn năn
Chúa mở lòng thương xót
Giải cứu họ nhiều lần.
Nêhêmi (Nehemiah) 9:28

17

Mình lọt lòng mẹ trần truồng
Khi về lòng đất một tuồng đó thôi
Chúa cho rồi Chúa thu hồi
Lòng tôi ca ngợi không thôi danh Ngài.
Gióp (Job) 1:21

18

Bà nói sao khờ dại
Nói nhăng và nói sai
Vì ta vui mừng nhận
Bao phước hạnh từ Ngài
Nay phải không sợ hãi
Đón nhận những họa tai.
Gióp (Job)  2:10

19

Ông vẫn cứ cười khà
Dầu đói kém phá tan
Cũng không hề sợ hãi
Dầu gặp phải thú hoang.
Gióp (Job)  5:22

 20

Chúa biết rõ đường tôi phải đến
Ngài luyện tôi thành nén vàng mười.
Gióp (Job)  23:10 

21

Tôi theo bén gót chân Ngài
Quyết noi đường Chúa không sai, không sờn.
Gióp (Job) 23:11 

22

Tôi không rời bỏ sự công bình
Để suốt đời lòng mình chẳng thẹn..
Gióp (Job) 27:6 

23

Kính sợ Chúa là khôn ngoan
Tránh điều gian ác rõ ràng thông minh.
Gióp (Job)  28:28

24

Trước nghe đồn về Chúa
Nay mắt thấy rõ ràng
Tôi thấy mình gớm ghiếc
Và hối tiếc ăn năn.
Gióp (Job) 42:5-6

25

Người được phước như cây trồng gần nước
Đơm hoa và kết quả đúng theo mùa
Lá cây ấy chẳng bao giờ héo úa
Việc người làm luôn thịnh, chẳng hề thua.
Thi-Thiên (Psalm) 1:3

26

Tôi sẽ ngủ ngon lành thẳng giấc,
Ở trong Ngài tôi thật an toàn.
Thi-Thiên (Psalm) 4:8

27

Lòng tôi hớn hở vui hoài,
Tôi xin ca ngợi danh Ngài Tối Cao.
Thi-Thiên (Psalm) 9:2

28

Kẻ ngu dại tự nhủ
Không có Đức Chúa Trời
Họ làm điều bại hoại
Ghê gớm đến không ngờ.
Thi-Thiên (Psalm) 14:1

29

Ngài dọn bước cho con đi vững chắc
Tiến lên đồi thoăn thoắt tựa con nai.
Thi-Thiên (Psalm) 18:32-33

30

Đức Chúa Trời ban thêm sức mạnh,
Cho dân Ngài phước hạnh, bình an.
Thi-Thiên (Psalm)  29:11

31

Sự nhơn từ của Chúa
Thật quá lớn lao thay
Cho những ai kính sợ
Và nương náu nơi Ngài.
Thi-Thiên (Psalm) 31:19

32

Tôi đã tìm cầu Chúa
Ngài nghe và đáp lời
Ngài đã giải cứu tôi
Khỏi mọi điều sợ hãi.
Thi-Thiên (Psalm) 34:4

33

Chúa nghe tiếng kêu người công chánh
Giải thoát người khỏi cảnh gian truân.
Thi-Thiên (Psalm)  34:17

34

Lưỡi tôi sẽ thuật điều công chánh
Và ngợi khen danh Thánh cả ngày.
Thi-Thiên (Psalm)  35:28

35

Trước mặt Chúa hãy giữ mình yên lặng
Chờ đợi Ngài một cách bền lòng
Chớ bực mình khi kẻ dữ thành công
Khi họ hoàn thành mưu sâu ác độc.
Thi-Thiên (Psalm)  37:7

36

Người nhu mì sẽ thừa hưởng đất,
Sống cuộc đời dư dật an lành.
Thi-Thiên (Psalm)  37:11

37

Ngài cứu tôi khỏi hầm hố thẳm
Đem tôi ra khỏi chốn bùn sình
Ngài để tôi lên vầng đá chắc
Giúp cho tôi vững bước linh trình.
Thi-Thiên (Psalm)  40:2 

38

Xin Ngài tái tạo bề trong,
Tâm linh ngay thẳng, tấm lòng sạch tinh.
Thi-Thiên (Psalm) 51:10

39

Hãy trao hết gánh nặng
Vào tay Đức Chúa Trời.
Ngài sẵn sàng nâng đỡ
Lòng anh khỏi rối bời.
Thi-Thiên (Psalm)  55:22

40

Thống khổ của con, Ngài ghi trong sổ
Nước mắt con, Ngài chứa đổ trong ve.
(Nước mắt đời con, Ngài chứa trong ve.)
Thi-Thiên (Psalm)  56:8

 41

Ca ngợi Ngài không ngớt yêu thương,
Lời tôi khẩn nguyện chẳng coi thường.
Thi-Thiên (Psalm)  66:20

42

Xác thịt và trái tim tôi tan nát
Nhưng Chúa là sức mạnh của lòng tôi
Phần tôi còn đến đời đời…
Thi-Thiên (Psalm)   73:26

43

Phước cho ai ở nhà Cha
Họ sẽ vui vẻ ngợi ca không cùng.
Thi-Thiên (Psalm) 84:4

44

Đức Chúa Trời cai trị
Dù sóng gió nổi lên
Hay kiêu căng của biển
Ngài làm chúng lặng yên.
Thi-Thiên (Psalm) 89:9 

 45

Ai được trồng trong nhà của Chúa
Sẽ trổ bông ngập lối hành lang
Đến già họ vẫn luôn sai trái
Luôn thạnh mậu và mãi tươi xanh.
Thi-Thiên (Psalm)  92:13-14

46

Đông Tây cách biệt phương trời,
Chúa quăng vi phạm xa rời chúng ta.
Thi-Thiên (Psalm)  103:12

47

Họ được cứu vì Danh của Chúa
Để mọi người thấy được quyền oai.
Thi-Thiên (Psalm)  106:8

48

Chúa đã ngưng cơn bão
Sóng gió hết lao xao
Họ được Ngài hướng dẫn
Vào bến họ ước ao.
Thi-Thiên (Psalm)  107:29-30

49

Trong lúc gian truân, tôi đã kêu cầu
Chúa nghe được, đặt tôi nơi rộng rãi
Chúa ở bên, tôi không hề sợ hãi
Chúa ở bên, ai làm được gì tôi.
Thi-Thiên (Psalm) 118:5-6

50

Thà rằng trông cậy Chúa Trời,
Còn hơn tin tưởng vào người thế gian.
Thi-Thiên (Psalm) 118:8

51

Xin mở mắt con ra
Cho con thấy sự lạ
Trong luật pháp của Ngài
Quá sâu rộng, bao la.
Thi-Thiên (Psalm)  119:18

52

Xin Chúa giúp cho tôi
Không “bỏ hình, bắt bóng”
Xin xây mắt tôi lại
Khỏi nhìn vật hư không
Nhưng giữ vững tấm lòng
Sống trong đường lối Chúa.
Thi-Thiên (Psalm)  119:37 

53

Lời Ngài vững lập trên trời,
Lời này còn đến muôn đời về sau.
Thi-Thiên (Psalm)  119:89

54

Lời Ngài:  ngọn đèn soi đêm tối
Là ánh sáng dẫn lối đưa đường.
Thi-Thiên (Psalm) 119:105

55

Con ghét tấm lòng hay thay đổi
Nhưng con yêu luật pháp Chúa Trời.
Thi-Thiên (Psalm) 119:113 

56

Bình an cho những ai
Yêu mến luật pháp Ngài,
Không có việc gì khiến
Cho họ phải ngã nhoài.
Thi-Thiên (Psalm) 119:165 

57

Đi gieo giống mà rơi nước mắt,
Thì về sau hái gặt vui mừng.
Thi-Thiên (Psalm) 126:5 

58

Nếu Chúa không xây nhà
Thợ nề chỉ luống công
Nếu Chúa không giữ thành
Canh gác cũng bằng không.
Thi-Thiên (Psalm) 127:1 

59

Thức khuya, dậy sớm dãi dầu,
Ăn bánh lao khổ cơ cầu lắm khi.
Chúa ban người ở có nghì,
Ngủ thì yên giấc, ăn gì cũng ngon.
Thi-Thiên (Psalm) 127:2

60

Cháu con: cơ nghiệp để đời,
Là phần thưởng quý, Chúa Trời ban cho.
Thi-Thiên (Psalm) 127:3 

61

Sanh được con trai trong tuổi đương thì,
Như cây tên trao vào tay dũng sĩ
Tóm một bó bỏ ngay vào bị
Trên đời này mấy kẻ dám khinh khi.
Thi-Thiên (Psalm) 127:4-5

62

Phước cho người kính Chúa
Đi trong đường lối Ngài
Sẽ được phước may mắn
Hưởng hoa lợi bàn tay.
Vợ anh vui nội trợ
Như cây nho trái sai
Chồi ô-liu con cháu
Quấn quít bên anh hoài.
Thi-Thiên (Psalm) 128:1-3

63

Lòng tôi không kiêu ngạo
Mắt tôi không tự cao
Không mơ điều quá khó
Những điều quá lớn lao.
Thi-Thiên (Psalm) 131:1 

64

Chúa cứu tôi được sống
Dù ở giữa gian truân.
Chống trả cùng kẻ dữ
Tay hữu Ngài đỡ nâng.
Thi-Thiên (Psalm) 138:7

65

Mỗi ngày tìm Chúa lúc bình minh
Nghe sự từ nhân, bất-diệt tình
Xin chỉ cho con đường phải bước
Ngưỡng trông cậy Chúa hết hồn linh.
Thi-Thiên (Psalm)  143:8

66

Dạy con làm ý Chúa
Ngài là Đấng vĩnh hằng
Nguyện Thần Linh từ thiện
Dẫn con lối đường bằng.
Thi-Thiên (Psalm)  143:10 

67

Với người biết kính sợ
Chúa cho thỏa ước mơ,
Ngài đưa tay cứu trợ
Vì nghe lời kêu cầu.
Thi-Thiên (Psalm) 145:19 

68

Sự khôn ngoan quí hơn châu ngọc
Chẳng của báu nào có thể sánh bằng.
Châm-Ngôn (Proverbs) 3:15 

69

Tay phải cầm sự sống lâu
Tay trái cầm sự sang giàu quí vinh
Là sự sảng khoái, an bình
Là cây sự sống, phước linh tuôn tràn.
Châm-Ngôn (Proverbs) 3:16-18

70

Đêm nằm con chẳng âu lo,
Đặt lưng con đã ngáy khò ngủ ngon.
Châm-Ngôn (Proverbs) 3:24 

71

Chúa Trời là nơi con nương cậy,
Giúp cho con tránh bẫy, tránh dò.
Châm-Ngôn (Proverbs) 3:26 

72

Khá giữ lòng dạ cho ngoan,
Bao nguồn nước sống tuôn tràn từ đây.
Châm-Ngôn (Proverbs) 4:23

73

Hỡi những kẻ làm biếng
Hãy đi đến loài kiến
Học cách nó khôn ngoan
Dự phòng cơn nguy biến.
Châm-Ngôn (Proverbs) 6:6

74

Sáu bảy điều Chúa Trời gớm ghiếc
Cặp mắt kiêu ngạo; môi miếc gian manh
Tay làm đổ huyết người lành
Lòng mưu việc ác, chân tranh vô còng
Kẻ làm chứng dối trái lòng,
Kẻ gieo tranh cạnh trong vòng anh em.
Châm-Ngôn (Proverbs) 6:16-19

75

Sự khôn ngoan quí hơn châu ngọc,
Của báu trần gian không thể sánh bằng.
Châm-Ngôn (Proverbs) 8:11

76

Sửa kẻ dữ, họ đem lòng thù nghịch,
Sửa người khôn, họ sẽ thích con hơn.
Châm-Ngôn (Proverbs) 9:8

77

Kính sợ Chúa là khởi bước khôn ngoan,
Nhận ra Đấng Thánh: thông sáng bắt đầu.
Châm-Ngôn (Proverbs) 9:10

78

Nước uống trộm thật ngọt
Bánh ăn vụng quá ngon
Biết đâu một miếng cỏn con,
Vừa qua khỏi cổ linh hồn mất đi.
Châm-Ngôn (Proverbs) 9:17-18 

79

Kẻ biếng nhác trở nên nghèo khó
Người siêng năng giàu có dễ dàng.
Châm-Ngôn (Proverbs) 10:4 

80

Lắm lời lắm lỗi,
Đa ngôn đa quá
Người khôn ngoan cầm khóa miệng mình.
Châm-Ngôn (Proverbs) 10:19

81

Kính sợ Chúa được tăng tuổi thọ
Còn kẻ gian bị giảm ít nhiều
Người công bình trông mong vui vẻ
Kẻ ác gian trông đợi tiêu điều.
Châm-Ngôn (Proverbs) 10:27-28

82

Ngồi lê đôi mách thày lay,
Còn người trung tín thường hay kín mồm.
Châm-Ngôn (Proverbs) 11:13 

83

Người đẹp mà không phân phải trái,
Có khác nào heo nái đeo vàng.
Châm-Ngôn (Proverbs) 11:22

84

Hào phóng được phước rộng rời,
Ai hằng cứu giúp thì Trời giúp cho.
Châm-Ngôn (Proverbs) 11:25

85

Tìm thiện sẽ được phước ân,
Tìm ác, ác sẽ nhanh chân viếng mình.
Châm-Ngôn (Proverbs) 11:27

86

Ai cậy vào của tạm
Ắt sẽ bị ngã xiêu
Phước cho người công chính
Được tươi tốt phì nhiêu.
Châm-Ngôn (Proverbs) 11:28 

87

Phước thay lấy được vợ hiền.
Ấy là cái mão triều thiên của chồng.
Hổ thay lấy phải vợ ngông,
Khác nào dòi đục trong lòng tủy xương.
Châm-Ngôn (Proverbs) 12:4 

88

Kẻ dại luôn cho mình là đúng
Còn người khôn nghe chúng bạn khuyên.
Châm-Ngôn (Proverbs) 12:15 

89

Lời khinh suất đâm như gươm nhọn
Lưỡi khôn ngoan tợ món thuốc hay.
Châm-Ngôn (Proverbs) 12:18 

90

Mộng đã thành làm tâm can phấn chấn
Hy vọng dở dang rối bấn ruột gan.
Châm-Ngôn (Proverbs) 13:12 

91

Để lại gia tài cho con cháu
Những người gian ác luống công thôi
Về sau Chúa Trời thâu góp lại
Cho người công chánh được tài bồi.
Châm-Ngôn (Proverbs) 13:22

92

Bà khôn xây dựng cửa nhà,
Bà dại thì lấy tay “ngà” phá đi.
Châm-Ngôn (Proverbs) 14:1 

93

Miệng kẻ dại là roi
Sẽ quất cái lưng trần
Môi người khôn khéo léo
Bảo vệ cho tấm thân.
Châm-Ngôn (Proverbs) 14:3 

94

Con đường mình đang đi
Cứ ngỡ là đường tốt
Nhưng đến ngày sau rốt
Nó dẫn đến hư vong.
Châm-Ngôn (Proverbs) 14:12 

95

Người ngu tin hết mọi lời
Người khôn mỗi bước đường đời đắn đo.
Châm-Ngôn (Proverbs) 14:15 

96

Người khôn sợ Chúa, tránh tà,
Kẻ ngu ngang bướng, tưởng là mình ngon.
Châm-Ngôn (Proverbs) 14:16

97

Lưỡi hiền chữa lành như cây sự sống
Lưỡi ác gian làm phá rỗng tâm thần.
Châm-Ngôn (Proverbs) 15:4

98

Lòng vui vẻ làm mặt mày tươi mát
Tim khổ đau làm tan nát tinh thần.
Châm-Ngôn (Proverbs) 15:13 

99

Thà ăn cơm rau đắng
Với tình thương ở trong
Còn hơn ăn yến tiệc
Với thù hận ngập lòng.
Châm-Ngôn (Proverbs) 15:17

100

Giao phó mọi mưu toan cho Chúa
Chương trình con sẽ chắc thành công.
Châm-Ngôn (Proverbs) 16:3 

101

Sự kiêu ngạo đi trước
Sự bại hoại theo sau
Ai vênh váo trèo cao
Ắt có ngày té nặng.
Châm-Ngôn (Proverbs) 16:18

102

Lời dịu dàng như thể mật tàng ong
Ngon ngọt hồn linh, mạnh xương bổ cốt.
Châm-Ngôn (Proverbs) 16:24

103

Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển
Cho ai theo đường lương thiện, công bình.
Châm-Ngôn (Proverbs) 16:31 

104

Ai chậm giận tốt hơn người mạnh sức
Ai tự chủ mình hơn bức chiếm thành.
Châm-Ngôn (Proverbs) 16:32

105

Cuộc tranh chấp ngay lúc khởi đầu
Như người ta mở nguồn nước chảy
Vậy ta nên ngưng lời cãi lẫy
Nếu không thì sẽ có đánh nhau.
Châm-Ngôn (Proverbs)  17:14

106

Lòng vui vẻ là thang thuốc bổ
Lòng vỡ tan làm khô khốc tủy xương.
Châm-Ngôn (Proverbs)  17:22

107

Chúng ta dù ngu dại
Chẳng mở miệng nói càn
Lắng nghe trong im lặng
Được kể là khôn ngoan.

*

Vì lời nói là bạc
Im lặng mới thật vàng.
Châm-Ngôn (Proverbs)  17:28

108

Làm bạn mếch lòng khó lấy lại
Như một thành trì đã khóa trái kỹ càng.
Châm-Ngôn (Proverbs)  18:19

109

Con hư gây họa cho cha
Vợ hay tranh cãi như nhà dột luôn.
Châm-Ngôn (Proverbs) 19:13

110

Gia tài: tổ phụ để đời
Vợ khôn là Đức Chúa Trời ban cho.
Châm-Ngôn (Proverbs) 19:14 

111

Kẻ biếng nhác hay ngủ mê,
Kẻ lề mề hay đói khát.
Châm-Ngôn (Proverbs) 19:15

112

Vàng là quí
Châu ngọc là quí
Song miệng người khôn ngoan còn quí hơn nhiều.
Châm-Ngôn (Proverbs) 20:15

113

Đừng chơi với kẻ nói nhiều
Họ không giữ kín những điều vừa nghe.
Châm-Ngôn (Proverbs) 20:19

114

Sức lực thanh niên là vinh vọng
Tóc bạc là tôn trọng (của) lão thành.
Châm-Ngôn (Proverbs) 20:29 

 115

Sống nơi cò gáy, khỉ ho,
Còn hơn nóng giận, cãi co cùng bà.
Châm-Ngôn (Proverbs) 21:19 

116

Tốt danh hơn lành áo,
Ơn nghĩa tợ thiên kim.
Châm-Ngôn (Proverbs) 22:1

117

Ai mở mắt từ nhân được phước
Vì dưỡng nuôi, tiếp rước người nghèo.
Châm-Ngôn (Proverbs) 22:9 

 118

Chớ phân bì với người có tội
Mà suốt ngày kính sợ Chúa Trời
Nên nhớ cuộc đời con có hậu
Sự con trông chẳng bị cắt rời.
Châm-Ngôn (Proverbs) 23:17-18 

119

Hãy nghe lời dạy của cha,
Đừng khinh bỉ mẹ tuổi già đó con.
Châm-Ngôn (Proverbs) 23:22 

120

Lời nói hợp lý, hợp tình,
Khác nào mâm bạc, trái vàng đi đôi.
Châm-Ngôn (Proverbs) 25:11

121

Khi kẻ thù khát, hãy cho họ uống,
Khi họ đói lòng, hãy cấp thức ăn
“Chất lửa lên đầu” giúp họ ăn năn
Và sau cùng, Đức Chúa Trời sẽ thưởng.
Châm-Ngôn (Proverbs) 25:21-22 

122

Ai không kềm được lòng mình,
Tai ương không khác vách thành đổ xiêu.
Châm-Ngôn (Proverbs) 25:28

123

Người dại làm lại lỗi xưa,
Như chó liếm lại thức vừa mửa ra.
Châm-Ngôn (Proverbs) 26:11

124

Về ngày mai chớ khoe chi
Vì ai có biết chuyện gì xảy ra.
Hãy để người khác khen ta,
Miệng mình mà lại khoe ra!  Hay gì?
Châm-Ngôn (Proverbs) 27:1-2

125

Mùa mưa sợ cảnh dột nhà
Cũng bằng như sống với bà đa ngôn.
Châm-Ngôn (Proverbs) 27:15

126

Ai mà dấu tội mình
Sẽ không được thịnh vượng
Xưng ra và lìa bỏ
Sẽ được Chúa xót thương.
Châm-Ngôn (Proverbs) 28:13 

127

Cha mẹ có sửa dạy con cái
Thì mới mong sảng khoái, an bình.
Châm-Ngôn (Proverbs) 29:17

128

Sự kiêu ngạo đi trước,
Sự bại hoại theo sau (CN 16:18)
Kiêu ngạo đưa người xuống,
Khiêm nhường đưa lên cao.
Châm-Ngôn (Proverbs) 29:23 

129

Xin cho con sạch được lòng gian dối,
Đừng cho giàu, đừng để đói rách tơi.
Châm-Ngôn (Proverbs) 30:8

*

Nếu quá giàu, con sẽ không nhớ Chúa
Nếu con nghèo, e làm nhuốc danh Ngài.
Châm-Ngôn (Proverbs) 30:9 

130

Ai nhìn nhạo báng cha,
Hay khinh lời mẹ nhắc,
Sẽ bị chim ưng tha,
Và con quạ mổ mắt.
Châm-Ngôn (Proverbs) 30:17

131

Đừng tổn sức vì ham mê sắc dục
Thứ làm hư vua chúa lúc cầm quyền.
Châm-Ngôn (Proverbs) 31:3 

132

Vợ tài đức ai mà tìm được,
Giá trị nàng trổi vượt ngọc châu.
Châm-Ngôn (Proverbs) 31:10 

133

Duyên và sắc chỉ là tạm bợ
Phụ nữ nào kính sợ Chúa Trời
Danh thơm còn mãi muôn đời.
Châm-Ngôn (Proverbs) 31:30 

134

Tất cả là mộng ảo
Như cái bọt xà-phòng
Tất cả là vô nghĩa
Phù du và hư không!
Truyền Đạo (Ecclesiastes)1:2 

135

Điều gì đã có tất sẽ xảy ra,
Dưới bóng mặt trời có lạ gì đâu.
Truyền Đạo (Ecclesiastes)1:9 

136

Chúa ban những điều tốt
Khi đã đến đúng thời
Trong lòng của nhân loại
Chúa đặt sự đời đời
Nhưng mấy ai hiểu được
Công việc của Chúa Trời.
Làm lành và vui vẻ
Tốt nhất cho loài người.
Truyền Đạo (Ecclesiastes) 3:11-12

 *

Làm lành và vui vẻ
Chẳng có gì tốt hơn.
Truyền Đạo (Ecclesiastes)  3:12

137

Thà đầy một lòng tay
Mà được sự bình an
Hơn đầy cả hai bàn
Mà cuộc đời lao khổ.
Truyền Đạo (Ecclesiastes)  4:6 

138

Hai người vẫn hơn một
Được gấp bội công lênh
Một người bị té ngã
Thì người kia đỡ liền
Thương thay kẻ trơ trọi
Té rồi, nằm đó rên.
Truyền Đạo (Ecclesiastes)  4:9-10 

139

Một mình ngủ lạnh thấu xương,
Hai người mà ngủ chung giường ấm thay!
Hai tay khó thắng bốn tay,
Ba tao kết lại một dây chắc bền.
Truyền Đạo (Ecclesiastes) 4:11-12 

 140

Lọt lòng mẹ trần truồng
Ắt trở về thể ấy
Dù tạo dựng được mấy,
Cũng không thể đem theo.
Truyền Đạo (Ecclesiastes) 5:15

* Câu thơ khác:

Mình lọt lòng mẹ trần truồng
Khi về lòng đất một tuồng đó thôi
Dinh cơ sản nghiệp trên đời
Mặc muôn lao khổ, cũng rời tay không.
Truyền Đạo (Ecclesiastes) 5:15

141

Thà tới thăm đám tang
Phước hơn tới đám tiệc
Thấy được sự hủy diệt
Ta ghi nhớ vào lòng.
Truyền Đạo (Ecclesiastes)  7:2 

142

Sự nhẫn nhục hơn hẳn sự kiêu căng
Hồi mở màn không bằng hồi kết thúc.
Truyền Đạo (Ecclesiastes)  7:8 

143

Vào thời bất lợi, nên cân nhắc
Đến thời thuận lợi, khá vui vầy
Vì cả hai thời do Chúa tạo
Còn con chẳng biết chuyện tương lai.
Truyền Đạo (Ecclesiastes)  7:14 

144

Chớ bận tâm về lời kẻ khác
Có lắm khi tôi tớ rủa ngươi
Nhớ coi, có lúc trong đời,
Chính lòng ngươi “giũa” tơi bời người ta.
Truyền Đạo (Ecclesiastes)  7:21-22

145

Con ruồi làm thúi nước hoa,
Người khôn vì phút sa đà mất danh.
Truyền Đạo (Ecclesiastes) 10:1 

146

Ai đào hầm sẽ sa xuống hố
Ai phá tường e rắn hổ cắn chân.
Truyền Đạo (Ecclesiastes) 10:8

147

Buổi sáng hãy gieo giống
Buổi chiều chớ nghỉ tay
Giống này?  Giống kia tốt?
Hay là tốt cả hai?
Truyền Đạo (Ecclesiastes) 11:6 

148

Mặc tình vui thích nhởn nhơ
Biết rằng phút chót Chúa Trời xét xem.
Truyền Đạo (Ecclesiastes) 11:9 

149

Dù tội như hồng điều
Sẽ thành màu của tuyết
Đỏ như son, như huyết
Sẽ trắng như lông chiên.
Êsai (Isaiah) 1:18 

150

Những người này thật khốn thay
Dữ lành, tối sáng, ngọt cay lộn sòng.
Êsai (Isaiah) 5:20 

151

Khốn thay cho kẻ cuồng ngông
Tự xem mình giỏi, mình thông sáng rồi!
Êsai (Isaiah) 5:21

152

Sự công chính Ngài làm dây nịt,
Còn thành tín là dải rịt ngang lưng.
Êsai (Isaiah)  11:5

153

Chúa sẽ giữ yên bình
Những ai đặt trí mình
Nương cậy vào nơi Chúa
Vì hoàn toàn tưởng tin.
Êsai (Isaiah) 26:3

154

Hãy tin cậy Đức Chúa Trời
Ngài là hòn đá đời đời bền lâu.
Êsai (Isaiah) 26:4 

155

Chúa cho chúng tôi sự êm thắm
Ngài làm mọi việc chúng tôi làm.
Êsai (Isaiah) 26:12

156

Họ sẽ được vui vẻ, mừng rỡ
Sự buồn than chẳng ở lâu đâu.
Êsai (Isaiah)  35:10

157

Cỏ ngoài đồng khô héo
Hoa đẹp cũng tàn phai
Rồi cái gì còn lại?
Chỉ duy có Lời Ngài.
Êsai (Isaiah)  40:8

158

Sức Chúa ai biết trông vào,
Chim ưng tung cánh bay cao tít trời.
Chạy xa không mệt, không ngơi
Đi hoài không ngán đường dài mỏi chân.
Êsai (Isaiah)  40:31

159

Ngươi vượt dòng nước, Ta sẽ ở cùng
Khi qua sông hồ không lo chết đuối
Không sợ chết thiêu với ngọn lửa hừng.
Êsai (Isaiah)  43:2 

Câu thơ khác:

Dù ngang qua lửa đỏ
Ngươi chẳng bị cháy thui
Dù qua sông, qua suối,
Ngươi chẳng bị đắm chìm.
Êsai (Isaiah)  43:2

160

Ta ôm ấp ngươi khi còn bé bỏng
Nay ngươi già, ta vẫn ẵm bồng ngươi.
Êsai (Isaiah)  46:3-4 

161

Ước gì ngươi để ý lời Ta răn
Ngươi được yên như dòng sông êm ả
Công bình dâng như sóng cả biển khơi
Dòng dõi ngươi như cát khắp mọi nơi
Danh thơm ngươi  nhiều đời còn lưu lại.
Êsai (Isaiah)  48:18-19 

162

Có mẹ nào quên cho con mình bú,
Dầu có thì ta cũng chẳng quên ngươi.
Êsai (Isaiah)  49:15 

163

Vì chúng ta phạm tội
Thương tích Ngài phải mang
Vì chúng ta gian ác
Ngài phải chịu giáo đâm.

*

Nhờ Ngài chịu hình phạt
Chúng ta được an bình
Nhờ Ngài chịu đòn vọt
Bệnh chúng ta được lành.
Êsai (Isaiah)  53:5 

164

Hãy tìm Chúa khi còn có dịp
Hãy kêu cầu khi Chúa ở gần.
Êsai (Isaiah)  55:6 

165

Bỏ việc làm gian ác,
Bỏ tư tưởng xấu xa
Hãy trở về với Chúa
Được thương xót, thứ tha.
Êsai (Isaiah)  55:7 

166

Người lành chết chẳng ai màng,
Chẳng ai tìm hiểu kỹ càng tại sao.
Không hay là Chúa trên cao
Tránh cho họ khỏi đớn đau tai nàn.
Êsai (Isaiah)  57:1

167

Qua đời là được nghỉ ngơi,
Ở trong nước Chúa thảnh thơi an bình.
Êsai (Isaiah)  57:2 

168

Tay Ngài không phải ngắn,
Tai Ngài không phải nặng,
Tất cả chỉ vì ngươi,
Đem tội làm màn chắn.
Êsai (Isaiah) 59:1-2

Câu thơ khác:

Cánh tay Ngài không cứu không vì ngắn,
Không nhậm lời chẳng phải nặng tai nghe.
Chính tội ngươi đã tạo lấy màn che,
Chính gian ác tách rời ngươi khỏi Chúa.
Êsai (Isaiah) 59:1-2 

169

Họ không tìm an bình,
Họ không tìm công nghĩa,
Tự tay họ đắp đường cong,
Bình an sao thấy ở trong lối này.
Êsai (Isaiah) 59:8

170

Mão hoa thay thế bụi tro,
Chiếc áo khen ngợi thay cho nặng lòng
Dầu vui thay thế tóc tang,
Cây sồi công chính: vinh quang Chúa trồng.
Êsai (Isaiah) 61:3

Câu thơ khác:

Vương miện đẹp thay cho tro bụi,
Bình dầu vui thay thế tóc tang
Áo ngợi khen thay lòng trĩu nặng
Sồi công chính Chúa trồng vinh quang.
Êsai (Isaiah) 61:3 

171

Dân ta đã làm hai điều ác
Bỏ nguồn nước sống chính là Ta
Rồi hì hục đào hồ chứa nước
Thật phí công:  hồ đã nứt ra.
Giêrêmi (Jeremiah) 2:13

172

Vâng bước theo như lời Ta chỉ dạy
Đường ngươi đi, Ta ban phước dẫy đầy.
Giêrêmi (Jeremiah) 7:23

173

Tìm cách làm giàu không đúng phép
Như đa đa ấp thép trứng ai
Nửa đời nó chấp cánh bay
Cuối cùng mới thấy tháng ngày không khôn.
Giêrêmi (Jeremiah) 17:11 

174

Như thợ gốm tay cầm đất sét
Nắm trọn quyền nhào nặn muôn hình
Quyền họa phước nằm trong tay Chúa
Tùy ý Ngài thưởng phạt cho mình.
Giêrêmi (Jeremiah) 18:4-6 

175

Tìm Ta, muốn chẳng hoài công,
Thì đem hết cả tấm lòng tìm Ta. 
Giêrêmi (Jeremiah) 29:13 

 176

Con hãy kêu cầu Ta,
Ta sẽ tỏ bày ra
Những việc lớn và khó
Con chưa từng biết qua.
Giêrêmi (Jeremiah) 33:3

177

Nếu ngươi không chịu nói
Khuyên nó tránh đường hư
Nó sẽ chết trong tội
Còn ta đòi huyết ngươi.
Êxêchiên (Ezekiel) 3:18

178

Mặc dầu ngươi đã nói
Nó vẫn giữ đường tà
Rồi đây nó sẽ chết,
Còn ngươi được thoát ra.
Êxêchiên (Ezekiel) 3:19 

179

Kẻ thù ơi! Xin chớ vội vui cười
Tôi có ngã, rồi có ngày trỗi dậy
Tuy nay tôi ngồi trong bóng tối
Nhưng Chúa là ánh sáng đời tôi.
Michê (Micah) 7:8 

180

Đức Chúa Trời là thiện
Nơi trú thời nguy tai
Chăm sóc cho những kẻ
Biết trông cậy nơi Ngài.
Nahum 1:7

181

Chúa khiến cho chân tôi
Mạnh như loài  hươu nai
Để tha hồ chạy nhảy
Trên các núi đồi cao.
Habacúc (Habakkuk) 3:19

182

Gieo nhiều mà gặt ít
Ăn nhiều vẫn không no
Uống mà không đã khát
Mặc nhiều vẫn co ro
Làm nhiều mà vẫn thiếu
Vì túi có lỗ rò,
….khá to.
Aghê (Haggai) 1:6 

183

Đức Chúa Trời vạn quân đã từng phán:
Hãy mau lấy phần mười để thử ta
Xem phước đến nhà ngươi không chỗ chứa
Vì mọi cửa trên trời đã mở ra.
Malachi 3:10

Phần Tân Ước:

184

Ngươi phải thờ phượng Chúa
Hầu việc mình Ngài thôi.
Mathiơ (Matthew)  4:10

185

Phước cho lòng khó khăn
Được ban nước Thiên Đàng
Phước cho ai than khóc
Vì sẽ được ủi an.
Mathiơ (Matthew)  5:3-4 

186

Phước cho người nhu mì nhân nhượng;
Vì rồi đây họ thừa hưởng đất đai.
Mathiơ (Matthew)  5:5

187

Phước cho ai có lòng son,
Tánh hay hòa giải là con Chúa Trời.
Mathiơ (Matthew)  5:9

188

Ngợi khen trong hoạn nạn
Là được Chúa Trời yêu
Chịu khổ không hổ thẹn
Phần thưởng Chúa sẽ nhiều.
Mathiơ (Matthew)  5:12

189

Con là muối của đất
Song nếu mất mặn đi
Sẽ bị quăng và đạp
Vì chẳng làm được chi.
Mathiơ (Matthew)  5:13

190

Các con là sự sáng
Hãy tỏa chiếu cho đời
Là thành xây trên đồi
Không hề bị che lấp.
Mathiơ (Matthew)  5:14

191

Không ai thắp cái đèn
Rồi giấu dưới cái thùng
Nhưng đặt lên trên giá
Để nó tỏa sáng trưng.
Mathiơ (Matthew)  5:15

192

Hãy soi sự sáng trước mặt người ta
Họ thấy việc lành mà ngợi khen Cha.
Mathiơ (Matthew)  5:16

193

Khi đến bàn thờ dâng lễ vật
Chợt nhớ anh em có bất hòa
Giải quyết cho xong điều mâu thuẫn
Lễ vật bấy giờ đẹp ý Cha.
Mathiơ (Matthew)  5:23-24

194

Ai ngó đàn bà khác
Mà động “tấm tình” tồi
Thì như đã phạm tội
Tà dâm cùng người rồi.
Mathiơ (Matthew)  5:28 

195

Ai vả má bên phải
Hãy đưa má bên trái
Ai muốn lột áo vắn
Hãy cho luôn áo dài
Ai muốn đi một dặm
Hãy đi dặm thứ hai.
Mathiơ (Matthew)  5:39-41 

196

Ai xin thì ta hãy cho,
Ai mượn thì chớ so đo chối từ.
Mathiơ (Matthew)  5:42

197

Hãy yêu thương kẻ nghịch thù
Cầu nguyện cho kẻ dập trù các con.
Mathiơ (Matthew)  5:44

198

Khi con muốn cầu nguyện
Hãy đi vào phòng riêng
Chúa thấy trong kín nhiệm
Sẽ thưởng cho con liền.
Mathiơ (Matthew) 6:6

199

Ai mềm lòng tha thứ
Sẽ nhận sự thứ tha
Ai nhẫn tâm buộc tội
Mặc người khác xót xa
Rồi đây sao chịu nổi
Sự cáo buộc từ Cha?
Mathiơ (Matthew)  6:14-15

200

Của cải dưới đất hay hư,
Anh em hãy nhớ đầu tư trên trời.
Mathiơ (Matthew) 6:19-20

201

Không ai có thể làm tôi hai chủ.
Chắc rồi sẽ thiên trọng một bên thôi
Nên con người không thể cùng một lúc
Phục vụ ma-môn lẫn Đức Chúa Trời.
Mathiơ (Matthew) 6:24 

202

Hãy xem lấy lũ chim trời,
Không gieo, không gặt, không nơi để dành
Hằng ngày Chúa vẫn nuôi ăn,
Con người há chẳng quí bằng chim muông?
Mathiơ (Matthew) 6:26 

203

Sao con lo lắng cho quần áo,
Ra ngoài đồng nhìn hoa huệ đi!
Chúng không hề lo làm gì ráo
Không bận lòng may mặc thứ chi.
Mathiơ (Matthew) 6:28 

204

Quần áo Solomon đại đế
So màu hoa không thể đẹp hơn.
Mathiơ (Matthew) 6:29

205

Cuộc đời hoa cỏ không dài
Hôm nay tươi tắn, ngày mai vô lò
Còn có áo đẹp Chúa cho
Con người lọ phải sầu lo hình hài!
Mathiơ (Matthew) 6:30 

206

Hoa dại Chúa còn cho sặc sỡ
Con há lo không đủ áo quần?
Chớ lo ăn uống hay may mặc
Chúa dĩ nhiên biết việc con cần
Hãy kiếm công bình trong nước Chúa
Ngài sẽ ban cho gấp mấy lần
Đừng lo chi lắm mai hay mốt
Ngày hôm nay lao nhọc đủ phần!
Mathiơ (Matthew) 6:30-34

207

Đừng đem đồ thánh ban cho chó
Chớ lấy ngọc ngà phó lũ heo
E rằng nó dẫm, đạp, trèo,
Rồi quay lại cắn “lòi phèo” các con.
Mathiơ (Matthew) 7:6 

208

Cửa hẹp và đường chật
Tuy vắng vẻ, im lìm
Sẽ dẫn đến sự sống
Chẳng mấy ai muốn tìm.

*

Cửa rộng và đường lớn
Khoảng khoát và uy nghi
Sẽ dẫn đến sự chết
Có nhiều người muốn đi.
Mathiơ (Matthew) 7:13 

209

Không phải là những người
Luôn mồm nói “Lạy Chúa”
Được vào nước đời đời.
Nhưng chỉ là những kẻ
Làm theo ý Chúa Trời
Là được vào nước ấy.
Mathiơ (Matthew) 7:21 

210

Khi trông thấy đoàn dân
Ngài động lòng thương xót
Họ tiêu điều, xơ xác
Như chiên thiếu người chăn.
Mathiơ (Matthew) 9:36

211

Các con đi đó, đi đây,
Như chiên lạc lõng giữa bầy sói hoang
Hãy như loài rắn khôn ngoan
Hiền lành, đơn giản như đàn chim câu.
Mathiơ (Matthew)  10:16

212

Kẻ chỉ giết thân thể
Nào có đáng sợ chi
Chỉ sợ Đấng Chủ Tể
Đầy đọa được linh hồn.
Mathiơ (Matthew)  10:28

213

Hỡi những kẻ mệt mỏi
Vì gánh nặng, đường xa
Hãy trao hết cho ta,
Để các ngươi yên nghỉ
Mathiơ (Matthew)  11:28

214

Gánh đời con hãy quăng xa,
Để mang lấy ách, gánh ta nhẹ nhàng.
Mathiơ (Matthew)  11:30

 215

Ngài cầm 5 bánh và 2 cá
Ngửa mặt lên, cầu nguyện, tạ ơn
Phân phát toàn dân ngồi trên cỏ
Số người đếm được 5 ngàn hơn.
Bánh thừa thâu được 12 giỏ
Đàn bà, con trẻ cũng ăn no.
Mathiơ (Matthew) 14:19-21

216

Con phải hiếu kính mẹ cha
Chửi cha mắng mẹ đáng là phân thây.
Mathiơ (Matthew) 15:4 

217

Vật ăn vào miệng không dơ dáy,
Lời thốt ra mới đáng hãi mà thôi!
Mathiơ (Matthew) 15:11 

218

Những gì ăn vào miệng
Xuống bụng rồi đi xa
Những điều thốt từ miệng
Xuất phát tự lòng ra
Có lắm lời kinh khủng
Làm dơ bẩn người ta.
Mathiơ (Matthew) 15:17-18

 219

“Khá khen bà có đức tin rất mạnh
Con gái bà được lành bệnh giờ này.”
Mathiơ (Matthew) 15:28

220

Đức tin bằng hạt cải
Biểu hòn núi dời đi
Đâu có gì quá khó:
Nó dời đi tức thì.
Mathiơ (Matthew)  17:20

221

Chúa Trời đã kết mối duyên,
Xin đừng chia thúy rẽ uyên tội tình!
Mathiơ (Matthew)  19:6b 

Câu thơ khác:

Vợ chồng Chúa đã an bài,
Đừng ai chia rẽ duyên hài lứa đôi.
Mathiơ (Matthew)  19:6b

222

Lạc đà qua dễ lỗ kim,
Hơn nhà triệu phú đi tìm nước Cha.
Mathiơ (Matthew)  19:24 

223

Nhiều người được gọi, được mời
Ít người được chọn vào đời sống sau.
Mathiơ (Matthew) 22:14

224

Thứ nhất hết linh hồn, hết ý
Cùng hết lòng yêu quí Chúa Trời
Thứ nhì cư xử trên đời,
Thuơng yêu, giúp đỡ những nguời cận lân.
Thương người như thể thương thân.
Mathiơ (Matthew) 22:37-39

225

Coi chừng người thủ lãnh
Tâm linh bị mù lòa
Họ lọc con ruồi nhỏ
Mà nuốt con lạc đà.
Mathiơ (Matthew) 23:24 

226

Đã bao lần ta muốn nhóm các ngươi
Như gà mái túc con mình vào cánh
Để ấp ủ trong tình thương yêu thánh
Nhưng các ngươi ngỗ nghịch chẳng nghe lời.
Mathiơ (Matthew)  23:37

227

Ngươi đã “ngon lành” trong việc nhỏ,
Ta sẽ cho coi sóc thêm nhiều.
Mathiơ (Matthew)  25:23   

228

Hãy dạy họ mọi điều
Mà ta truyền cho con.
Từ nay đến tận thế
Ta ở bên con luôn.
Mathiơ (Matthew) 28:20 

229

Nước mà chia rẽ sao yên
Nhà mà chia rẽ sẽ nghiêng ngửa nhà!
Mác (Mark) 3:24-25

230

Đã đánh mất linh hồn
Dù được hết thiên hạ
Kể như mất tất cả
Vì linh hồn vô giá.
Mác (Mark) 8:36

231

Muối vốn là vật tốt
Nhưng nếu mất mặn đi
Ngươi sẽ làm những gì
Cho nó mặn lại được?

*

Giữ sao muối mặn trong người,
Đãi nhau thuận thảo vui tươi cuộc đời.
Mác (Mark) 9:50

232

Trong khi con cầu nguyện
Mọi điều mà con xin
Ta sẽ ban tất cả
Nếu con trọn lòng tin.
Mác (Mark) 11:24 

233

Khi đứng lên cầu nguyện
Nếu có gì bất bình
Hãy sẵn lòng thứ lỗi
Chúa mới tha cho mình.
Mác (Mark) 11:25 

234

Đừng lo khi bị xử
Nói gì với người ta
Những lời con sẽ nói
Chính Thánh Linh tỏ ra.
Mác (Mark) 13:11 

235

Vinh danh Thánh Chúa trên trời,
Bình an dưới thế, cho người thiện tâm.
Luca (Luke) 2:14

236

Khi con bị bách hại
Hãy nhảy múa vui tươi
Vì phần thưởng thật lớn
Đang dành sẵn trên trời.
Luca (Luke) 6:23

237

Hột giống nào rơi trên đất tốt
Như người nghe được đạo Chúa Trời
Với lòng thành, họ đã vâng Lời
Họ bền giữ rồi sanh ra bông trái.
Luca (Luke)  8:15

238

Họ kinh ngạc hỏi nhau
Ông ấy là người nào?
Chỉ cất lời phán quở
Sóng gió hết lao xao.
Luca (Luke)  8:25

239

Các ngươi đã làm cha
Không làm điều kỳ lạ
Khi con mình xin bánh
Chắc đã không cho đá
Mà cũng không cho rắn
Khi con mình xin cá
Cũng không cho bò cạp
Khi nó xin trứng gà.
Luca (Luke) 11:11-12

240

Các ngươi là người xấu
Còn xử tốt con mình
Huống gì Cha Thiên thượng
Chẳng ban Đức Thánh Linh?
Luca (Luke) 11:13

241

Không ai thắp cái đèn
Lại để vào chỗ khuất
Mà đặt nó trên bục
Để mọi người được soi.
Luca (Luke) 11:33

242

Ai được ban lắm đặc ân,
Tất nhiên trách nhiệm bội phần phải hơn.
Luca (Luke)  12:48

243

Ai trung thành việc nhỏ
Sẽ trung tín việc to.

*

Gian tà trong việc nhỏ nhoi,
Mà giao việc lớn trông coi sao tròn.
Luca (Luke) 16:10

244

Nếu họ trong một buổi
Mà phạm tội bảy lần
Bảy lần đều hối lỗi
Thì hãy tha họ đi.
Luca (Luke) 17:4

245

Đức tin bằng hạt cải
Bảo cây dâu phải dời
Ra biển khơi trồng xuống
Nó nhất định vâng lời.
Luca (Luke) 17:6

246

Vì con thân này phó
Hãy làm để nhớ ta
Tân ước này trong huyết
Vì con mà đổ ra.
Luca (Luke)  22:19-20

247

Ai muốn được làm lớn
Phải làm việc tí ti
Ai muốn làm cai trị
Phải biết việc “nô tì.”
Luca (Luke)  22:26

248

Xin Cha tha tội họ
Vì họ chẳng nghĩ suy
Tuy làm điều đại ác
Không biết mình làm gì.
Luca (Luke)  23:34 

249

Trên đường Emmaút
Chúa cắt nghĩa tận tình
Cho hai người môn đệ
Những lời nói về mình
Từ Môise mà kể
Đến hết cả Thánh Kinh.
Luca (Luke)  24:27

250

Như con rắn bị treo mình thuở trước
Rồi một ngày, ta treo xác trên đồi
Để ai biết mở lòng ra tiếp rước
Ta sẽ ban cho cuộc sống đời đời.
Giăng (John)  3:14-15

251

Vì yêu thương thế gian,
Đức Chúa Trời đã ban
Đã hi sinh Con Một
Tội muôn người, Chúa mang.

*

Hễ ai tin Con ấy,
Như được chép trong Lời
Không hề bị hư mất
Mà được sống đời đời.
Giăng (John)  3:16

 252

Trò chuyện cùng dân, Ngài tuyên bố:
Ta là ánh sáng của trần gian
Ai theo Ta không còn trong tối
Mà sống trong sự sáng huy hoàng.
Giăng (John)  8:12 

253

Các con ở trong đạo
Thì là môn đồ Ta
Các con biết lẽ thật
Và sẽ được buông tha.
Giăng (John)  8:31-32

254

Hãy coi chừng kẻ trộm,
Chém giết và cướp giật
Còn ta lo cho chiên
Được sống đời dư dật.
Giăng (John)  10:10 

255

Đứng lên Ngài cởi áo,
Lấy khăn vấn ngang lưng
Rồi từng môn đồ một
Lấy nước Ngài rửa chân.
Giăng (John)  13:4-5

256

Hãy trọn lòng tin đừng bối rối
Có nhiều chỗ ở tại nhà Cha
Ta đi sắm sẵn cho ngươi đó
Để các ngươi luôn ở bên Ta.
Giăng (John)  14:1-2

257

Ai tin Ta, sẽ làm
Y như Ta một thể.
Lại còn hơn thế nữa
Vì nhà Cha, Ta về.
Giăng (John) 14:12

258

Nếu các con yêu Ta thực sự,
Thì bền lòng vâng giữ lời Ta.
Giăng (John) 14:15

259

Bình an ta để lại
Khác với thế gian cho
Lòng con đừng bối rối
Sợ hãi với âu lo.
Giăng (John) 14:27 

260

Hòn đá ai lăn khỏi
Cửa huyệt mộ trống không
Tấm vải liệm còn đó
Không có Ngài ở trong.
Giăng (John)  20:1-5

261

Khi Thánh Linh giáng xuống
Các con được quyền năng
Vì Ta mà làm chứng
Cho khắp cả muôn dân.
Công-Vụ (Acts) 1:8

262

Thà rằng vâng lệnh Chúa Trời,
Còn hơn là phải vâng lời người ta.
Công-Vụ (Acts) 5:29

263

Tôi chịu khó làm việc
Tận dụng hai bàn tay
Giúp tôi cùng các bạn
Mỗi ngày có đủ nhai.

*

“Cho” được phước hơn “nhận”
Chính Chúa ta giãi bày
Ai giúp người yếu đuối
Là cho Chúa Trời vay.
Công-Vụ (Acts)  20:34-35 

264

Chết cho người  là điều rất hiếm
Dù là người công chính, hiền lương.
Đấng Christ chết thay người tội lỗi
Vì Đức Chúa Trời quá đỗi yêu thương.
Rôma (Romans)  5:7-8 

265

Để tâm vào xác thịt
Sẽ hủy hoại, điêu tàn
Để trí vào Thánh Linh
Sẽ sống và bình an.
Rôma (Romans)  8:6 

266

Mọi sự đã hiệp lại
Làm ích cho những người
Vâng theo sự kêu gọi
Yêu mến Đức Chúa Trời.
Rôma (Romans)  8:28

267

Đất sét, thợ gốm nặn nhồi
Có bình nào dám cất lời thở than
Có bình may được chỗ sang
Có bình yên phận chịu mang tiếng hèn.
Rôma (Romans)  9:21

268

Khi kẻ thù khát, hãy cho họ nước
Khi họ đói lòng, hãy cấp thức ăn
“Chất lửa lên đầu” giúp họ ăn năn
Lấy thiện trả ác, rồi con được phước.
Rôma (Romans) 12:20 

269

Đừng để điều ác thắng ta,
Dùng thiện để trả gian tà thì hơn
Rôma (Romans) 12:21 

270

Bước đi trong ánh sáng
Trong minh bạch tỏ tường
Không say sưa quá độ
Không bậy bạ luông tuồng
Đừng nuông chiều xác thịt
Đừng hục hặc, ghen tuông.
Rôma (Romans) 13:13

271

Quan trọng trong nước Chúa
Không phải chuyện uống ăn
Mà là sống hòa thuận
Vui vẻ và bình an.
Rôma (Romans) 14:17

272

Xin Đức Chúa Trời của hy vọng
Cho anh em vui vẻ lẫn an bình
Khi anh có đủ niềm tin
Tràn đầy hi vọng, Thánh Linh tỏ bày.
Rôma (Romans) 15:13 

273

Nếu Đức Chúa Trời không cho tăng trưởng
Dù trồng hay tưới cũng hư không
Khó nhọc mỗi người đều được thưởng
Tùy theo phần việc họ ra công.
I Côrinhtô (Corinthians) 3:7-8

274

Đừng phê bình hấp tấp
Đừng xét đoán vội vàng
Hãy đợi ngày Chúa đến
Mọi việc sẽ rõ ràng
Phơi bày điều bí ẩn
Mục đích của thâm tâm
Nếu ai có công khó
Thì Thượng Đế sẽ ban.
 I Côrinhtô (Corinthians) 4:5

 275

Rao truyền Lời Chúa là thường,
Không rao mới thật thảm thương thân này.
I Côrinhtô (Corinthians) 9:16 

276

Tôi không chạy bá vơ
Cũng như không đánh gió
Đối với thân thể mình
Tôi bắt nó chịu khó
E người khác được nên
Còn tôi thì bị bỏ.
I Côrinhtô (Corinthians) 9:26-27

277

Tôi đãi thân thể mình
Một cách rất nghiêm khắc
E rằng sau khi tôi
Giảng dạy cho kẻ khác
Họ được sự sống rồi
Còn tôi thì không chắc.
I Côrinhtô (Corinthians) 9:27 

278

Không cám dỗ nào tới
Mà quá sức người ta
Chúa luôn luôn mở lối
Để chúng mình thoát ra.
I Côrinhtô (Corinthians) 10:13

279

Hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm chi
Hãy vì vinh quang Chúa thực thi.
I Côrinhtô (Corinthians) 10:31

280

Một chi thể bị bệnh
Các cái khác bùi ngùi
Một chi thể được trọng
Các cái khác đều vui
I Côrinhtô (Corinthians) 12:26

281

Khi tôi còn thơ dại
Tôi nói, nghĩ rất non
Rồi khi tôi chững chạc
Chấm dứt chuyện trẻ con.
I Côrinhtô (Corinthians) 13:11

282

Ngày nay thấp thoáng bóng gương
Ngày sau sẽ thấy tỏ tường chẳng sai.
Ngày nay chỉ biết sơ sài
Ngày sau biết rõ như Ngài biết tôi.
I Côrinhtô (Corinthians) 13:12

283

Bây giờ chỉ còn có ba điều:
Đức tin, hi vọng, tình thương yêu
Nếu chọn thứ Chúa Trời xem trượng
Thì chúng mình nên chọn chữ “Thương”.
I Côrinhtô (Corinthians) 13:13

284

Hãy thành nhân đối với điều khôn sáng
Hãy trẻ con trong mưu mánh thế gian.
I Côrinhtô (Corinthians) 14:20

285

Tôi ra thế nào là ơn Chúa,
Những gì Chúa cho cũng chẳng toi
Dù làm được hơn các người khác
Ấy là ơn Chúa, chớ nào tôi.
I Côrinhtô (Corinthians) 15:10

286

Làm việc Chúa dư dật
Hầu việc Chúa hết lòng
Công này không vô ích
Vì Chúa Trời chấm công.
I Côrinhtô (Corinthians) 15:58

Câu thơ khác:

Làm việc dư dật, hết lòng,
Phục vụ nhà Chúa, luống công đâu nào.
I Côrinhtô (Corinthians) 15:58 

287

Hãy tỉnh thức, đề cao cảnh giác
Hãy vững vàng nắm chặt đức tin
Hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ
Hãy làm muôn việc chỉ vì tình.
I Côrinhtô (Corinthians) 16:13-14

288

Ngài an ủi chúng ta
Trong mọi cơn hoạn nạn
Để ta an ủi bạn
Khi bạn gặp nguy nàn.
II Côrinhtô (Corinthians) 1:4

289

Những gì tôi làm được,
Không phải do sức tôi.
Khả năng và ơn phước
Đến từ Chúa mà thôi.
II Côrinhtô (Corinthians) 3:5

290

(Vì ơn Ngài dư dật)
Chúng ta không ngã lòng
Dù bề ngoài tàn tạ
Nhưng đổi mới bề trong.
II Côrinhtô (Corinthians) 4:16 

291

Nay đang gặp hoạn nạn
Tạm bợ và nhẹ nhàng
Rồi ngày mai sẽ được
Sự vinh hiển vô vàn.
II Côrinhtô (Corinthians) 4:17

292

Ta chẳng chăm vào điều trước mặt,
Mà chăm điều vượt mắt người đời
Những gì thấy được: tạm thời
Những gì không thấy, đời đời bền lâu.
II Côrinhtô (Corinthians) 4:18

293

Trong Ngài, sự mới hiện ra,
Bao nhiêu sự cũ sẽ qua đi dần.
II Côrinhtô (Corinthians) 5:17 

294

Tạ ơn Thượng Đế dồi dào,
Ơn Ngài không bút mực nào đủ ghi.
II Côrinhtô (Corinthians) 9:15

295

Ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối
Ai vấp ngã mà tôi chẳng khổ tâm
Nếu phải khoe mà không sợ bị lầm
Là khoe về con người tôi yếu đuối.
II Côrinhtô (Corinthians) 11:29-30

296

Ba lần tôi cầu nguyện
Cho giằm xóc lìa tôi
Chúa phán rằng ân điển
Đã đủ cho ngươi rồi.
Quyền năng Ta trọn vẹn
Trong sự yếu đuối thôi.
Tôi khoe mình yếu đuối
Để sức Chúa tài bồi.
II Côrinhtô (Corinthians) 12:9

297

Hãy lớn lên trong Chúa
Thực hành điều tôi khuyên
Sống hòa đồng hợp nhất
Trong yêu thương, bình yên.
II Côrinhtô (Corinthians) 13:11 

298

Nếu không ngừng cắn nuốt và chém giết,
Anh em có thể tiêu diệt lẫn nhau.
Galati (Galatians) 5:15 

299

Yêu thương, vui mừng trong an bình
Nhịn nhục, nhân từ với hiền lành
Trung tín, mềm mại và tiết độ
Chín mỹ đức của Trái Thánh Linh.
Galati (Galatians)  5:22 

300

Hãy ngồi tự kiểm mọi hành vi
Xem đáng tự hào hay hãnh diện
Đừng nhìn quanh quất để so bì
Mỗi người ai cũng gánh phần riêng.
Galati (Galatians)  6:4-5

301

Đừng tự dối, đừng ngạo Trời,
Gieo gì gặt nấy là lời nên ghi.
Galati (Galatians)  6:7

302

Ai gieo trong xác thịt
Gặt hư nát tanh rình
Ai gieo trong Thánh Linh
Gặt sự sống vĩnh cửu.
Galati (Galatians)  6:8

303

Kiên tâm làm lành trong nhẫn nại,
Vì đến mùa, gặt hái phủ phê.
Galati (Galatians)  6:9

304

Gặp thời làm thiện, làm lành
Giúp người, mà cũng giúp anh em mình.
Galati (Galatians)  6:10

305

Từ trước ngày sáng thế
Ngài đã chọn chúng ta
Để chúng mình nên thánh
Trình dâng trước mặt Cha.
Êphêsô (Ephesians) 1:4 

306

Chúa Giê-xu hòa giải
Tốt đẹp đến muôn đời
Ngài hi sinh thân báu
Để nối kết hai nơi

Vì phá vỡ ngăn cách
Tường thù nghịch sập rồi.
Êphêsô (Ephesians) 2:14

307

Trong Ngài và bởi đức tin,
Tự do, dạn đến bên mình Chúa Cha.
Êphêsô (Ephesians) 3:12 

308

Chớ phạm tội khi anh em nổi nóng,
Cơn giận nên nguôi khi bóng chiều tà.
Êphêsô (Ephesians)  4:26

309

Thứ tha trong Đấng Christ
Ở với nhau nhân từ
Đầy dẫy lòng thương xót
Theo gương Đức Chúa Trời.
Êphêsô (Ephesians)  4:32

310

Hãy nên bắt chước Chúa Trời
Như con yêu dấu được Ngài nâng niu
Hãy yêu như thể Ngài yêu
Thân Ngài của tế tỏa nhiều hương thơm.
Êphêsô (Ephesians) 5:1-2 

311

Gian dâm, ô uế, tham lam,
Tầm phào, giả ngộ, tục tằn phải răn
Không vào từ ngữ nói năng
Thà nên cảm tạ hồng ân Chúa Trời.
Êphêsô (Ephesians) 5:3-4

312

Mỗi ngày tận dụng thì giờ,
Tập sao cư xử ra người khôn ngoan.
Tránh đừng nhậu nhẹt luông tuồng,
Thánh Linh sao được tràn tuôn dẫy đầy.
Thánh Thi hát vịnh hằng ngày,
Tìm cầu ý Chúa tỏ bày cho ta.
Tạ ơn, ca ngợi Chúa Cha,
Về nguồn ân điển ban qua Con Trời.
Êphêsô (Ephesians) 5:15-21

313

Ta đánh trận không cùng người xác thịt
Mà cùng các chủ quyền, thế lực của đời
Là vua chúa của thế gian mờ tối
Cùng tà linh các chốn trên trời.
Êphêsô (Ephesians) 6:12

314

Đấng đã khởi việc lành
Trong đời sống các anh
Sẽ tiếp tục hoàn thành
Cho đến ngày Chúa đến.
Philip (Philippians)  1:6 

315

Bươn theo sự đằng trước
Quên lửng sự đằng sau
Nhắm mục đích mà chạy
Giựt giải trên trời cao.
Philip (Philippians)  3:14 

316

Chớ lo phiền chi hết
Hãy cầu nguyện, nài xin
Tạ ơn và tấu trình
Nhu cầu mình cho Chúa.
Philip (Philippians) 4:6 

317

Những điều chi chân thật, công bình,
Những điều chi đáng chuộng, đáng tôn,
Những điều có tiếng, có nhân đức,
Anh em hãy nghĩ tới luôn luôn.
Philip (Philippians)  4:8

Câu thơ khác:

Những gì tốt, đẹp, quí, thanh,
Những gì đáng trọng hãy dành suy tư.
Philip (Philippians)  4:8

318

Ở trong mọi cảnh ngộ
Tôi đã tập thỏa lòng
Dù lúc sống sang trọng
Hay là lúc khó nghèo

*

Dù no hay dù đói
Dù thiếu hay dù dư
Tôi làm được mọi sự
Nhờ Chúa thêm sức tôi.
Philip (Philippians)  4:11-13

319

Nhường nhịn và tha thứ
Cho mọi sự phàn nàn
Vì Chúa Trời tha thứ
Ta phải làm y chang.
Côlôse (Colossians) 3:13 

320

Hãy suy gẫm bình an
Sự sắp xếp Ngài ban
Hòa thuận và cảm tạ
Chúa cho ta dự phần.
Côlôse (Colossians) 3:15 

321

Hễ bắt tay vào việc
Dù làm cho người ta
Hãy dốc lòng dốc sức
Như làm cho Chúa Cha.
Côlôse (Colossians) 3:23

322

Hãy cầu nguyện bền bỉ
Tỉnh thức và tạ ơn.
Côlôse (Colossians) 4:2 

323

Lời nói cần ân hậu
Thêm chút muối thiện lành
Khi đối đáp qua lại
Đừng thêm mắm tanh rình.
Côlôse (Colossians) 4:6 

324

Hãy sống trong im lặng
Mà lo chuyện tư riêng
Ra tay làm kiếm sống
Như chúng tôi từng khuyên.
I Têsalônica (Thessalonians) 4:11

325

Chúa Giê-xu trở lại
Khi có tiếng lệnh to
Kế, tiếng Thiên Sứ Trưởng,
Cùng kèn Đức Chúa Trời.

*

Người chết sống lại trước,
Người sống mới đến sau
Trên mây mừng gặp lại
Ra mắt Chúa trên cao.
Dùng Lời này an ủi
Và khích lệ cho nhau.
I Têsalônica (Thessalonians) 4:16-18

326

Chúa Trời chọn chúng ta
Không phải vì thạnh nộ
Mà chính là vì yêu
Để ta được giải cứu
Bởi Đức Chúa Giê-xu.

I Têsalônica (Thessalonians) 5:9

327

Hãy khuyến cáo kẻ lười
Khích lệ người nhút nhát
Giúp đỡ kẻ yếu đuối
Kiên nhẫn với mọi người.
I Têsalônica (Thessalonians) 5:14

328

Hãy làm việc thiện luôn
Đừng lấy ác trả ác
Dù trong vòng anh em
Hay đối với người khác.
I Têsalônica (Thessalonians) 5:15

329

Hãy vui mừng mãi mãi
Và cầu nguyện không thôi
Việc gì cũng cảm tạ
Là ý của Chúa Trời.
I Têsalônica (Thessalonians) 5:16-18 

330

Chúa Giê-xu đã đến
Để cứu kẻ tội ô
Đó là lời chắc chắn
Tin nhận chớ nghi ngờ
Tôi đứng hàng thứ nhất
Trong danh sách tội đồ.
I Timôthê (Timothy) 1:15

331

Ta muốn người đàn ông
Giơ tay thánh lên trời
Không giận hờn cãi cọ
Mà cầu nguyện mọi nơi!
I Timôthê (Timothy) 2:8

332

Ai không săn sóc người nhà
Cùng không giúp đỡ những bà con thân
Đức tin thua kẻ vô thần,
Là không xứng đáng con dân Chúa Trời.
I Timôthê (Timothy) 5:8 

333

Lòng ham mê tiền bạc
Gây nên mọi điều ác
Làm ta bỏ niềm tin
Chuốc lấy điều tan nát.
I Timôthê (Timothy) 6:10

334

Chúa không ban cho ta
Lòng sợ sệt e dè
Mà tâm thần mạnh mẽ
Tiết độ và yêu thương.
II Timôthê (Timothy) 1:7

335

Để chúng ta sạch tội
Cứu Chúa đã liều mình
Để chúng ta riêng biệt
Sốt sắng trong việc lành.
Tít (Titus) 2:14 

336

Ngày trước ta ngu muội
Làm nhiều việc mù đui
Sai lầm và tội lỗi
Do tình dục khiến xui
Đáng bị người ta ghét
Và ghen ghét lẫn nhau.
Tít (Titus) 3:3 

337

Lời sống và linh nghiệm
Ấy Lời Đức Chúa Trời
Sắc hơn gươm hai lưỡi
Xem thấu và tách rời
Hồn linh và cốt tủy
Cùng tư tưởng con người.
Hêbơrơ (Hebrews)  4:12

338

Chớ bỏ sự nhóm lại
Như mấy kẻ hay làm
Hãy cùng nhau nhắc nhở
Vì ngày ấy hầu gần.
Hêbơrơ (Hebrews) 10:25 

339

Chớ bỏ lòng dạn dĩ
Để được phần thưởng to.
Lại cần phải nhịn nhục,
Đặng điều Chúa hứa cho.
Hêbơrơ (Hebrews)  10:35-36 

340

Họ đi bởi đức tin
Bảy lần như Chúa muốn
Quanh thành Giêricô
Tường thành bèn sụp xuống.
Hêbơrơ (Hebrews) 11:30

341

Xem Chúa là cội rễ
Và cuối cùng đức tin
Chịu chết trên thập giá
Hổ nhục Ngài xem khinh
Đón đợi niềm vui lớn
Chúa Cha đặt trước mình
Hiện nay ngồi bên phải
Đức Chúa Trời sáng danh.
Hêbơrơ (Hebrews) 12:2

342

Hãy cầu sự bình an
Với tất cả mọi người
Cũng tìm sự nên thánh
Để thấy Đức Chúa Trời.
Hêbơrơ (Hebrews)  12:14 

343

Hãy coi chừng  trật phần ân điển
Hãy coi chừng  rễ đắng châm ra
Có thể  trở ngăn và ô uế
Trong phần lớn  anh em chúng ta.
Hêbơrơ (Hebrews)  12:15 

Câu thơ khác:

Hãy coi chừng trật phần ân điển
Cũng coi chừng rễ đắng châm ra
Làm ô uế phần lớn chúng ta
Và ngăn trở công trình nhà Chúa.
Hêbơrơ (Hebrews)  12:15 

344

Hãy nhớ người bị xích
Như mình một nỗi đau
Nhớ người bị ngược đãi
Xác thân mình khác nào.
Hêbơrơ (Hebrews)  13:3 

Câu thơ khác:

Hãy nhớ người mắc vòng xiềng xích
Như thể cùng ta một nỗi đau
Hãy nhớ những người bị ngược đãi
Xác thân mình, họ cũng như nhau.
Hêbơrơ (Hebrews)  13:3

345

Khi thử thách từ trăm bề thoạt đến
Anh chị em nên mừng rỡ ngợi ca
Vì biết rằng đức tin được qua lửa
Và từ đây chữ “nhẫn” mới sinh ra.
Gia-Cơ (James) 1:2-3

346

(Cám dỗ không từ Chúa)
Mà từ tư dục mình
Thai nghén rồi hạ sinh
Tội ác và sự chết.
Gia-Cơ (James) 1:14

347

Mau nghe, chậm nói ai ơi
Lại thêm chậm giận, Chúa Trời mới vui.
Gia-Cơ (James) 1:19-20

348

Anh chị em hãy làm theo lời Chúa,
Chớ lấy nghe làm đủ tự lừa mình.
Gia-Cơ (James) 1:22

349

Chúng ta đều vấp phạm
Không cách nọ, cách kia
Ai không cầm môi miệng
Trọn vẹn cũng còn khuya.
Gia-Cơ (James) 3:2 

350

Với lưỡi, mình khen ngợi Chúa Trời,
Với lưỡi, mình rủa sả người đời.
Sao từ một cái miệng,
Mà có chuyện “vô duyên”
Mới khen rồi lại rủa?
 Anh em hãy nên kiêng!
Gia-Cơ (James) 3:9-10

351

Người giải hòa đem bình an gieo rải,
Thì về sau sẽ gặt hái công bình.
Gia-Cơ (James) 3:18

352

Hãy đến gần Thượng Đế
Ngài sẽ đến anh em
Hãy tẩy sạch nếp sống
Cho hết những tèm lem
Theo đời và theo Chúa
Cuộc sống tất lem nhem.
Gia-Cơ (James) 4:8

353

Xác thân rồi cũng tàn như cỏ
Danh lợi đời như bỏ mà thôi.
Cái gì còn lại đời đời,
Ấy là đạo Thánh, do Lời Chúa ban.
I Phiêrơ (Peter) 1:24-25

354

Đời người như quán trọ
Ta là khách lữ hành
Tránh làm điều gian ác
Nguyện làm việc thiện lành
Không nuông chiều xác thịt
Mà nuôi dưỡng hồn linh
 Người ngoại hay chế diễu
Thấy việc tốt của anh
Rồi đến ngày Chúa đến
Họ ngợi khen Chúa mình.
I Phiêrơ (Peter) 2:11-12

355

Bề ngoài không lòe loẹt
Gióc tóc, đeo vòng vàng
Trong lòng tìm trang sức
Im lặng và dịu dàng.
I Phiêrơ (Peter) 3:3-4

356

Ai muốn yêu sự sống
Và thấy ngày tốt lành
Phải giữ gìn miệng lưỡi
Đừng nói xấu, nói hành.
I Phiêrơ (Peter) 3:10

357

Khi anh em bị trăm bề thử thách
Đừng ngạc nhiên như gặp việc khác thường
Mà nên mừng vì cùng Chúa đau thương
Ngài trở lại, mang niềm vui tưởng thưởng.
I Phiêrơ (Peter) 4:12-13 

358

Hãy trao Chúa lo âu, khó nhọc
Vì Ngài luôn chăm sóc anh em.
I Phiêrơ (Peter) 5:7

359

Tiết độ và tỉnh thức
Chống lại kế quỉ ma
Nó rống như sư tử
Tìm nuốt trửng người ta.
I Phiêrơ (Peter) 5:8

 360

Nếu chúng ta xưng tội
Chúa thành tín công bình
Làm sạch mọi gian ác
Và tha thứ cho mình.
I Giăng (John) 1:9

361

Có ba thứ trần tục:
Thân xác đầy tham dục,
Mắt đắm đuối đam mê,
Lòng kiêu ngạo tràn trề
Không đến từ Thượng Đế
Mà ra bởi thế gian!
I Giăng (John) 2:16

362

Lòng trần rồi cũng chết đi,
Chỉ lòng mến Chúa còn ghi muôn đời.
I Giăng (John) 2:17

363

Không yêu, không biết Chúa Trời
Vì Ngài là Đấng muôn đời yêu thương.
I Giăng (John) 4:8

364

Đến Ngài với trọn lòng tin:
Chúa nghe chăm chú lời xin đẹp lòng.
I Giăng (John) 5:14

 365

Phước cho dân Chúa qua đời
Hết thời khó nhọc, tới thời hiển vinh.
Khải-Huyền (Revelation) 14:13

CHÂU SA
https://chaungochiep.blogspot.com/2015/10/moi-ngay-mot-van-tho-thanh.html

538 lượt xem
Các bài trước
“TÁI LẬP ĐỜI SỐNG” (13/08/2021)
“TÁI LẬP ĐỜI SỐNG” (13/08/2021)
“XÂY NHÀ THUỘC-LINH” (29/07/2021)
“HIẾN-CHƯƠNG NƯỚC TRỜI” (26/07/2021)
“HẠNH-PHƯỚC THẬT” - “CÁC PHƯỚC LÀNH” (22/07/2021)
“BI KỊCH TẠI CỔNG THIÊN ĐÀNG” (09/07/2021)
VỊNH HOA SEN (06/07/2021)
“KHẨN CẦU MỘT CƠN PHỤC-HƯNG” (02/07/2021)
Tự Vịnh: “CÁI TẬT” (28/06/2021)
“XEM TRÁI BIẾT CÂY” (22/06/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC