Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
Bài thứ ba Cô-lô-se 2:1-14
Ngày 23/08/2021

 Mục sư Uông Nguyễn


I –  Giới Thiệu

Lão Tử quan sát thế nhân và ngán ngẩm bảo rằng: ‘Thượng sĩ nghe Đạo cố gắng theo liền.

Trung sĩ nghe Đạo, thoạt nhớ, thoạt quên. Hạ sĩ nghe Đạo, cả cười bỏ qua. Ở đây Lão Tử bàn về ý tưởng, cái gì đó huyền nhiệm vô vi, mà ông biết là Đạo, và là sự cần cấp bách cho cuộc sống, vậy mà chỉ những bậc cao nhân mới nhận ra thứ cấp bách đó và tuân theo. Có điều ông không dám khẳng định điều gì cách rõ ràng, bởi vì ý tưởng là cái gì đó thuộc về trừu tượng. Nếu chỉ ý tưởng không thôi thì những người theo sau sẽ mãi mãi không bao giờ biết đường để đi đúng hướng. Sản phẩm trong ý tưởng của Lão Tử cho đến hôm nay là một mớ hỗn độn, đám thầy bói, bọn thuật sỹ, bọn thầy địa lý, và nhiều lắm những kẻ đem ý tưởng của Lão Tử để lừa đảo và kiếm sống. Thật ra họ sống giầu, sống khoẻ bởi nỗi sợ hãi của con người trước một thế giới huyền nhiệm.

Nhưng với Phao-lô trong những câu Kinh Thánh trong Cô-lô-se 2:1-14, vị sứ đồ nêu rõ, những gì mang tính huyền bí trong thế giới như của Lão Tử, hay huệ phái thì nay đã thực sự hiện diện trong Cứu Chúa Giê-su. Phao-lô còn chỉ cho ta biết rõ hơn, Chúa không phải là ý tưởng nữa, Ngài đã khải ra, không phải bằng lời, bằng ý tưởng mà bằng xương bằng thịt và trong Ngài hàm chứa tất cả; ‘...sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng.’ (Cô-lô-se 2:2-3). Và Phúc Âm không phải chỉ dành chỉ dành cho những cao nhân, mà dành cho tất cả mọi người, mọi giới, mọi sắc dân. Chúng ta có bị sốc không với cách công bố của Phao-lô? Thật ra với thế gian thì đó có thể là cú sốc, nhưng với chúng ta những người đã tiếp nhận Chúa và sống với Phúc Âm của Ngài, bén rễ trong tình yêu thương của Ngài thì lời của Phao-lô giúp ta biết rõ hơn về một Cứu Chúa, Đấng ta tôn thờ và không cần phải tốn quá nhiều thời gian tìm kiếm câu trả lời của đời trong huyền hão.  

Đời sống thuộc linh, đặc biệt trong tương giao thật với Chúa, vốn đến với người ta chậm lắm, chậm không thể ngờ. Nếu một con sên bò mỗi tiếng được một mét, mỗi ngày đêm nó có thể bò 24 mét, và dù ‘chậm như sên’ nhưng cũng chỉ khoảng hơn tám trăm năm là con sên này có thể bò từ Giê-su-sa-lem đến mảnh đất hình chữ S, ấy vậy mà, Phúc Âm, tin cứu chuộc của Thượng Đế phải gần hai ngàn năm mới đến được Việt Nam. Con sên bò nhanh gấp đôi vận tốc của Phúc Âm đấy.

WHO (World Health Organization) được thiết lập từ năm 1948 với mục đích là bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Khi thiết lập họ chỉ ra ba khía cạnh (physical, mental, and social dimension,) thân thể, trí thể và xã hội thể, và phải mãi đến tận năm 1998 các học giả, người lãnh đạo thế giới mới phải bàn thêm vấn đề tâm linh vào trong lộ trình của sức khoẻ cộng đồng. Cách đây hơn một trăm năm Leon Tolstoy, (1828-1910) ông là nhà ngoại giao, triết gia và cũng là văn hào người Nga đã từng mỉa mai. ‘Sự thật là các nhà khoa học đã đi sau các nhà thần học cả gần hai ngàn năm.’  Mình đọc về nhận định của ông và thắc mắc: ‘Ông là văn hào, là triết gia, là nhà ngoại giao, nhà lý luận, ông không phải là nhà khoa học vậy phát biểu của ông có phiếm diện hay không?’ Nhưng không! Mới đây khi đọc sách của Robert Jastrow, (1925-2008) ông là một trong những nhà khoa học nối tiếng nhất của thế giới và ông bảo trong cuốn God and the Astronomers, (Chúa và Các nhà Thiên Văn Học) ‘Các khoa học gia nhiều khi kiêu căng kháo với nhau, ta sẽ cùng nhau leo đến đỉnh cao...và khi trèo tới đỉnh cao cuối cùng ấy, họ ngã ngửa ra vì trên đỉnh cao kia, các nhà thần học đã ung dung ngồi đó chờ đón họ trên đó từ hàng thế kỷ rồi.’

Lão Tử để lại cho người Trung Quốc và những ai bị ảnh hưởng của văn hoá này thì tâm linh đối với họ là một mớ hỗn độn vớ vẩn vì không biết Thượng Đế qua Cứu Chúa Giê-su và Phúc Âm của Ngài.     

Trong thư tín Cô-lô-se (2:1-14) ta thấy Phao-lô viết ra  một Chúa Cứu Thế là chìa khoá của toàn bộ mọi kiến thức, mọi sự khôn ngoan, thông sáng, sự huyền nhiệm đã từng giấu kín từ cổ xưa nay đã khải ra trong Ngài (Cô-lô-se 2:3). Trong Cứu Chúa không chỉ đơn giản là có kiến thức không thôi mà ngay cả khả năng áp dụng kiến thức cho cuộc sống nữa. Đây là đặc điểm của Cơ Đốc nhân. 

II – Bài học

1.     Phao-lô viết gì về nguyện vọng của ông cho cho Hội Thánh tại thành Cô-lô-se, và Lao-đi-xê để họ nhận ra chân giá trị của cuộc sống, sự mầu nhiệm trong Chúa? (Câu 1-2) Cảm nhận của ta ra sao một con người như ông?

Phao-lô bảo, ‘...sự yêu thương liên hiệp đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng.’ Câu 2-3.  Chúng ta hãy dành thời gian để suy nghĩ, chiêm nghiệm và khám phá rõ cách Phao-lô viết về Cứu Chúa và san sẻ khám phá ấy cùng nhau trong nhóm.  

3.     Phao-lô không chỉ đơn giản là tâm sự về tình cảm của ông cho các tín hữu trong câu 4-7 ở đây ông bảo, ‘Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững...’ Chúng ta có nhận thấy điểm nào đặc biệt trong những câu này?   

4.     Trong câu 8 Phao-lô khuyên các tín hữu năm xưa ra sao?  Lý do gì Phao-lô có cái nhìn khá bi quan về triết lý của thế gian?

5.    Trong câu 9 Phao-lô viết về Cứu Chúa rất đặc biệt, ‘Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình’. Chúng ta hãy suy ngẫm để  hiểu về cách Phao-lô viết trong câu này. Hãy san sẻ suy nghĩ của quý ông bà anh chị em trong câu này.

6.     Phao-lô khuyên nhủ Hội Thánh Cô-lô-se năm xưa và chúng ta hôm nay ra sao trong câu 10?  Có phải ông nói nhờ Ngài’ nên chúng ta được đầy đẫy mọi sự? Nêu nguyện vọng của mỗi chúng ta trong mối tình của Ngài và cầu nguyện cho nhau. Đọc Giăng  16:24

7.     Người ta hay nhấn mạnh về thủ tục, hay cả lễ nghi tôn giáo như người xưa bàn về phép cắt bì. Phao-lô san sẻ công việc của Chúa và đấng Thánh Linh làm thay đổi chúng ta từ trong ra ngoài không phải các thủ tục hay lễ nghi trong tôn giáo. Câu 11 nhấn mạnh về sự mầu nhiệm của Chúa đã thay đổi bên trong tâm hồn của mỗi con người. Chúng ta có chiêm nghiệm về sức mạnh thay đổi đó hay không? Tại sao không?

Đọc chậm câu 12-14 và nêu lên khám phá của ông bà anh chị em trong những câu từ mà Phao-lô đã bày tỏ.

III – Kết luận

Những câu Phao-lô viết ra trong đoạn Kinh Thánh này đều là kinh nghiệm thực tiễn do ông đã trải qua từ một học giả, một luật gia Do Thái, nhưng trên đường Đa-mách ông đã gặp Chúa và tiếp nhận Ngài (Công Vụ Các Sứ Đồ 9). Trong hoàn cảnh ấy, mắt tâm linh của ông đã được sáng ra và nhận rõ về Chúa. Ông khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se rất chân thành; ‘Anh em đã nhận Chúa Jesus Christ thể nào, thì hãy biết đi trong Ngài thể ấy, hãy châm rễ lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững...’(6-7). Kinh Thánh là lời Chúa vậy hãy để lời Chúa nói cho mọi người trong khả năng, trong độ tuổi, trong thời khắc của chúng ta, và mục đích thì Phao-lô đã viết rất rõ, để ta biết Ngài và bén rễ lập nền và cùng nhau trưởng thành trong Ngài.

581 lượt xem
Các bài trước
MỘT HƯỚNG NHÌN VÀO SÁCH KHẢI HUYỀN (18/08/2021)
Bài thứ hai Cô-lô-se 1:14-29 (17/08/2021)
Trông Cậy Chúa (16/08/2021)
Bài thứ nhất trong Cô-lô-se chương 1 câu 1 tới 14 (10/08/2021)
CHI THỂ TRONG THÂN CỦA ĐẤNG CHRIST (01/08/2021)
Bạn Chia Sẻ Đức Tin Của Mình Như Thế Nào? (27/07/2021)
VAI TRÒ CỦA HỘI THÁNH NGÀY NAY (14/07/2021)
ĐƯỢC ƠN VÀ MẤT ƠN (12/07/2021)
LUẬT PHÁP, ÂN ĐIỂN VÀ SỰ THẬT (25/06/2021)
Thử Thách Và Cám Dỗ Là Tốt Lành (16/06/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC