Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 110
Ngày 12/09/2021

Đáp án bài 109:
1081.c  1082.c  1083.a  1084.a  1085.b  1086.b  1087.d  1088.d  1089.c  1090.d


In Bài học:
TKTN - Bài 110

Bài 110 – Rô-ma 10-12

Vì Đấng Christ là sự cuối-cùng của luật-pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công-bình. (Rô-ma 10:4)

Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức-tin mà chúng ta giảng-dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công-bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu-rỗi. (câu 8-10)

Vì ai kêu-cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. (c 13)

Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao-giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao-truyền tin lành là tốt-đẹp biết bao! (c 14-15)

Như vậy, đức-tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao-giảng. (c 17)

Ta đã để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quì gối trước mặt Ba-anh. (Rô-ma 11: 4)

Ôi! sâu-nhiệm thay là sự giàu-có, khôn-ngoan và thông-biết của Đức Chúa Trời! Sự phán-xét của Ngài nào ai thấu được, đường-nẻo của Ngài nào ai hiểu được! (c 33)

Vì, ai biết ý-tưởng Chúa, ai là kẻ bàn-luận của Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? (c 34-35)

Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh-hiển cho Ngài đời đời vô-cùng! A-men. (c 36)

Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương-xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân-thể mình làm của-lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ-phượng phải lẽ của anh em. (Rô-ma 12:1)

Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình, để thử cho biết ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. (c 2)

Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư-tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm-tình tầm-thường, y theo lượng đức-tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. (c 3)

Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi-thể, và các chi-thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi-thể của nhau. (c 4-5)

Vì chúng ta có các sự ban-cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên-tri, hãy tập-nói theo lượng đức-tin; ai được gọi đến làm chức-vụ, hãy buộc mình vào chức-vụ; ai dạy-dỗ, hãy chăm mà dạy-dỗ; ai gánh việc khuyên-bảo, hãy khuyên-bảo; ai bố-thí, hãy lấy lòng rộng-rãi mà bố-thí; ai cai-trị, hãy siêng-năng mà cai-trị; ai làm sự thương-xót, hãy lấy lòng vui mà làm. (c 6-8)

Lòng yêu-thương phải cho thành-thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu-thương mềm-mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính-nhường nhau. (c 9-10)

Hãy siêng-năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt-sắng; phải hầu việc Chúa. (c 11)

Hãy vui-mừng trong sự trông-cậy, nhịn-nhục trong sự hoạn-nạn, bền lòng mà cầu-nguyện. (c 12)

Hãy cung-cấp sự cần-dùng cho các thánh-đồ; hãy ân-cần tiếp khách. (c 13)

Hãy chúc phước cho kẻ bắt-bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền-rủa. (c 14)

Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. (c 15)

Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước-ao sự cao-sang, nhưng phải ưa-thích sự khiêm-nhượng. Chớ cho mình là khôn-ngoan. (c 16)

Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. (c 17)

Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người. (c 18)

Hỡi kẻ rất yêu-dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo-ứng.  (c 19)

Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.  (c 20)

Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. (c 21)

66 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 109 (05/09/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - 107&108 - MS Hứa Trung Tín (26/08/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 108 (15/08/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 107 (08/08/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - 105-106 MS Trần Mạnh Hùng (04/08/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 106 (25/07/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 105 (18/07/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 103&104 - MS Lữ Thành Kiến (11/07/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 104 (11/07/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 103 (04/07/2021)
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NẾU NGÀY ĐÓ SẼ ĐẾN HÔM NAY
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
Ma-thi-ơ 5:6 PHƯỚC HẠNH CỦA NƯỚC TRỜI: ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 18/09/2021
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
INVALID
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
KHI CON KHÔN LỚN
 
Dưỡng Linh  
Bài thứ 7 trong Cô-lô-se chương 4 từ câu 1 tới 9
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
HÃY CẤT TIẾNG HÁT NGỢI KHEN - Ca Khúc An Bình
 
Trồng Cây Trồng Người  
KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY 911 - Radio TCTN Sept 18 2021
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CUỘN DA VÀ CÁI Ê PHA - Tiên tri Xa-cha-ri 5
 
Nghiệm và Sống  
Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Viếng Thăm Ðất Thánh 18/4 đến 1/5/2022 với Ms Hồ Xuân Phước
 
Góc của Ađam & Êva  
Năm Phương Cách Để Vượt Qua Sự Cô Đơn Trong Hôn Nhân
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH LƯỢC KHẢO Tân Cựu Ước
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tài Liệu  
LAI THẾ HỌC - MS TRẦN TRỌNG NHA (Ph.D)
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
VHope  
Trước Khi Rạng Đông
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Sự vô nghĩa của một đời sống khôn ngoan - Mục sư Nguyễn Trường Cửu
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015