Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 111
Ngày 19/09/2021

Đáp án Bài 110:
1091.a  1092.d  1093.d  1094.b  1095.a  1096.c  1097.a  1098.b  1099.a  1100.d


In Bài học:
TKTN - Bài 111

Bài 111 – Ê-xơ-tê 5-8

Vừa khi vua thấy hoàng-hậu Ê-xơ-tê đứng chầu nơi nội-viện, thì bà được ơn trước mặt vua; vua giơ ra cho bà Ê-xơ-tê cây phủ-việt vàng ở nơi tay mình (Ê-xơ-tê 5:2)

Vua nói với bà rằng: Hỡi hoàng-hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu-xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho ngươi (câu 3)

Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển-động vì mình, bèn đầy-dẫy lòng giận-dữ Mạc-đô-chê. (c 9)

Đêm đó, vua không ngủ được; nên truyền đem sách sử-ký, đọc tại trước mặt vua. (Ê-xơ-tê 6:1)

Vua nói: Vì công-sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh-hiển và tước vị gì chăng? Các người cận-thần của vua đáp rằng: Người chẳng được chi hết. (câu 3)

Vua nói với Ha-man rằng: Hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa, đương ngồi tại nơi cửa vua; chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói. 11Ha-man bèn lấy áo triều và ngựa, mặc cho Mạc-đô-chê, rồi dẫn người cỡi ngựa dạo qua các đường phố của thành-nội, mà hô lên trước mặt người rằng: Người mà vua muốn tôn-trọng được đãi như vậy! (c 10-11)

Đoạn, Mạc-đô-chê trở về cửa vua. Còn Ha-man lật-đật trở về nhà mình, thảm-buồn và trùm đầu lại. (c 12)

Hoàng-hậu Ê-xơ-tê thưa lại rằng: Ôi vua! nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu-khẩn tôi mà ban mạng-sống cho tôi, và theo sự nài-xin tôi mà ban cho tôi dân-tộc tôi. (Ê-xơ-tê 7:3)

Vua A-suê-ru nói với hoàng-hậu Ê-xơ-tê rằng: Kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai, và nó ở đâu? 6Bà Ê-xơ-tê thưa: Kẻ cừu-thù, ấy là Ha-man độc-ác kia. Ha-man bèn lấy làm khiếp-vía trước mặt vua và hoàng-hậu. (c 5-6)

Kìa, cây mộc-hình, cao năm mươi thước, mà Ha-man đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê, là người đã nói trung-tín để cứu vua. Vua rằng: Hãy treo nó lên đó! 10Người ta bèn treo Ha-man nơi mộc-hình mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận vua bèn nguôi đi. (c 9-10)

Nếu vừa ý vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua, nếu vua lấy việc làm tiện-ích, và tôi được đẹp mắt vua, thì xin vua hãy hạ chiếu đặng bãi các thơ mưu-mẹo của Ha-man, con trai Ham-mê-đa-tha, người A-gát, viết đặng truyền giết những dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua. 6Vì nỡ nào tôi thấy được tai-nạn xảy đến cho dân-tộc tôi, và lòng nào nỡ xem được sự hủy-diệt dòng-dõi tôi? (Ê-xơ-tê 8: 5-6)

Vua A-suê-ru nói với hoàng-hậu Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê, người Giu-đa, rằng: Nầy ta đã ban cho bà Ê-xơ-tê nhà của Ha-man, còn hắn, người ta đã xử treo mộc-hình, bởi vì hắn đã tra tay ra làm hại người Giu-đa. 8Vậy, hai ngươi cũng hãy nhân danh vua mà viết về dân Giu-đa điều gì vừa ý hai ngươi, rồi lấy chiếc nhẫn của vua mà ấn dấu. (c 7-8)

Vậy những lính trạm cỡi ngựa hăng và ngựa nòi, vâng mạng vua thúc-giục lật-đật đi. Đoạn chiếu-chỉ ấy được truyền ra trong kinh-đô Su-sơ. (c 14)

120 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 109-110 MS Hứa Trung Tín (17/09/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 110 (26/09/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 109 (05/09/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - 107&108 - MS Hứa Trung Tín (26/08/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 108 (15/08/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 107 (08/08/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - 105-106 MS Trần Mạnh Hùng (04/08/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 106 (25/07/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 105 (18/07/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 103&104 - MS Lữ Thành Kiến (11/07/2021)
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NẾU NGÀY ĐÓ SẼ ĐẾN HÔM NAY
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: TIẾT CHẾ HAY TỰ CHỦ
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO Oct 23 2021
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CÒN CÓ BAO NGÀY
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
DẤU CHÂN TRÊN CÁT
 
Dưỡng Linh  
2 Cô-rin-tô bài số 2 chương 1 câu 17 tới 31
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
HÃY CẤT TIẾNG HÁT NGỢI KHEN - Ca Khúc An Bình
 
Trồng Cây Trồng Người  
BÀI HỌC DAVID - Radio TCTN Oct 23 2021
 
Tin Tức & Tin Mừng  
ĐẤNG TOÀN NĂNG CỨU DÂN DO THÁI - Sách tiên tri Xa cha ri 12
 
Nghiệm và Sống  
Chúng Tôi Biết Con Mình Sẽ Về Đâu
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
ÁNH SAO HY VỌNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Hôn Nhân Của Bạn Khỏi Việc Ngoại Tình Trong Tư Tưởng?
 
Kinh Thánh  
Kinh Thánh là gì?
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tài Liệu  
LAI THẾ HỌC - MS TRẦN TRỌNG NHA (Ph.D)
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
VHope  
Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Cám Dỗ - MS Nguyễn Ngọc Long
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015