Vườn ÊĐen Mới | Kinh Thánh
Kinh Thánh là gì?
Ngày 26/09/2021

 Dr. Tolbert


Tên gọi Kinh thánh xuất phát từ chữ La tinh và chữ Hy Lạp có nghĩa là quyển sách, một tên gọi phù hợp nên kể từ đó Kinh thánh là quyển sách dành cho tất cả mọi người trong mọi thời đại. Nó là một quyển sách không giống với bất cứ quyển sách nào khác.

Kinh thánh gồm có 66 sách khác nhau. Trong đó bao gồm những sách luật pháp như là Lê-vi ký và Phục truyền luật lệ ký, những sách lịch sử như là Ê-xơ-ra và Công vụ các sứ đồ, các sách văn thơ như là Thi thiên và Truyền đạo, các sách tiên tri như là Ê-sai và Khải huyền, các sách hồi ký như là Ma-thi-ơ và Giăng, và các sách thư tín (những lá thư trang trọng) như là Tít và Hê-bơ-rơ.

Tác giả. Có khoảng 40 tác giả con người khác nhau góp phần vào trong Kinh thánh, là quyển sách đã được viết trong khoảng thời gian 1500 năm. Những tác giả đó thuộc các tầng lớp khác nhau như là những vị vua, những người đánh cá, các thầy tế lễ, các viên chức chính phủ, những người nông dân, những người chăn chiên và các vị bác sĩ. Từ tất cả những sự khác biệt này đã hình thành nên một sự thống nhất lạ thường với nhiều chủ đề phổ biến được đan kết nhau xuyên suốt.

Cả Kinh thánh được thống nhất xuyên suốt vì nó có một tác giả chính là Đức Chúa Trời. Trong sách 2 Ti-mô-thê 3:16 có chép rằng Kinh thánh là “sự hà hơi của Đức Chúa Trời.” Những tác giả con người đã viết chính xác những điều mà Đức Chúa Trời muốn họ viết, chính vì vậy lời Chúa là lời trong sạch và trọn vẹn (Thi thiên 12:6; 2 Phi-e-rơ 1:21).

Bố cục. Kinh thánh được chia thành hai phần chính: Cựu Ước và Tân Ước. Nói một cách ngắn gọn, Cựu Ước là câu chuyện về một dân tộc, và Tân Ước là câu chuyện về một Con người. Thông qua dân tộc đó Đức Chúa Trời đã mang Con người là Chúa Giê-xu Christ đi vào trong thế gian. Cựu Ước miêu tả sự hình thành và sự duy trì của dân tộc Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã hứa dùng dân tộc Y-sơ-ra-ên để ban phước cho toàn thế giới (Sáng thế ký 12:2-3). Khi dân Y-sơ-ra-ên hình thành nên một dân tộc, Đức Chúa Trời đã lựa chọn một gia đình trong vòng dân tộc đó để thông qua đó nguồn phước sẽ đến, đó là gia đình của Đa-vít (Thi thiên 89:3-4). Sau đó, từ gia đình của Đa-vít đã được hứa ban một Con người và chính Người này sẽ mang nguồn phước được hứa ban đến cho thế gian (Ê-sai 11:1-10).

Tân Ước trình bày chi tiết về sự đến của Con người đã được hứa ban. Tên của người là Giê-xu và Ngài đã làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri trong Cựu Ước vì Ngài đã sống một cuộc đời trọn vẹn, đã chết để trở nên một Đấng Cứu Thế, và đã sống lại từ cõi chết.

Nhân vật trọng tâm. Chúa Giê-xu chính là trọng tâm của Kinh thánh, một quyển sách hoàn toàn nói về Ngài. Cựu Ước tiên đoán sự đến của Ngài cũng như mọi sự sắp đặt cho việc Ngài vào trong thế gian. Tân Ước miêu tả sự đến của Ngài và công việc của Ngài để mang sự cứu rỗi đến cho thế gian tội lỗi của chúng ta.

Trên thực tế, Chúa Giê-xu không chỉ là một nhân vật lịch sử cũng không chỉ là một con người. Ngài là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, và sự đến của Ngài là một sự kiện quan trọng trong lịch sử của thế giới. Chính Ngài đã trở nên một con người để cho chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng về Ngài là ai. Đức Chúa Trời là người như thế nào? Ngài giống như Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong hình hài con người (Giăng 1:14, 14:9).

Tóm tắt sơ lược.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người và Ngài đặt để con người sống trong một thế giới tốt đẹp. Tuy nhiên, con người đã nổi loạn chống nghịch cùng Đức Chúa Trời chính vì vậy con người đã đánh mất địa vị mà Đức Chúa Trời đã dự định dành cho họ. Kể từ đó, Đức Chúa Trời đã sắp đặt thế giới dưới sự rủa sả vì cớ tội lỗi của họ nhưng Ngài cũng lặp tức tiến hành kế hoạch phục hồi nhân loại và mọi tạo vật trở lại vị trí tốt đẹp như ban đầu của nó.

Một phần trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời là Ngài đã kêu gọi Áp-ra-ham ra khỏi Ba-by-lôn để đi vào Ca-na-an (khoảng 2000 năm trước Công nguyên). Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham cùng với con trai của ông là Y-sác và cháu nội của ông là Gia-cốp (cũng được gọi là Y-sơ-ra-ên) rằng Ngài sẽ ban phước cho thế gian thông qua hậu duệ của họ. Gia đình của Y-sơ-ra-ên đã di cư từ Ca-na-an đến Ai-cập cũng là nơi mà họ đã phát triển thành một dân tộc.

Khoảng 1400 năm trước Công nguyên, Đức Chúa Trời đã dẫn hậu duệ của Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai cập dưới sự hướng dẫn của Môi-se để đưa họ đến Vùng đất hứa là vùng đất của riêng họ với tên gọi là Ca-na-an. Thông qua Môi-se, Đức Chúa Trời đã ban luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên và lập giao ước với họ. Nếu họ trung tín bước đi theo Đức Chúa Trời và không thờ phượng các thần tượng của những quốc gia chung quanh thì họ sẽ được thịnh vượng. Nếu họ từ bỏ Đức Chúa Trời và đi theo những thần tượng đó thì Ngài sẽ hủy diệt họ.

Khoảng 400 năm sau đó, trong suốt thời trị vì của vua Đa-vít và con trai của ông là Sa-lô-môn thì Y-sơ-ra-ên đã được củng cố trở thành một quốc gia to lớn và hùng mạnh. Đức Chúa Trời đã hứa với Đa-vít và Sa-lô-môn rằng trong hậu duệ của họ luôn luôn có một vị vua cai trị.

Sau thời trị vì của Sa-lô-môn, dân tộc Y-sơ-ra-ên bị chia cắt. Mười chi phái ở phía Bắc được gọi là Y-sơ-ra-ên và họ kéo dài khoảng 200 năm trước khi Đức Chúa Trời đoán xét họ vì tội thờ hình tượng. Quốc gia A-si-ri đã chiếm đóng Y-sơ-ra-ên khoảng năm 721 trước Công nguyên. Hai chi phái ở phía Nam được gọi là Giu-đa và họ kéo dài lâu hơn một chút nhưng cuối cùng thì họ cũng đã quay lưng từ bỏ Đức Chúa Trời. Họ đã bị quốc gia Ba-by-lôn chiếm đóng vào khoảng năm 600 trước Công nguyên.

Khoảng 70 năm sau đó, Đức Chúa Trời nhân từ đã đem những phu tù còn sót lại trở về quốc gia của họ. Thành Giê-ru-sa-lem được xây dựng lại vào khoảng năm 444 trước Công nguyên và khi đó quốc gia Y-sơ-ra-ên cũng được tái thiết. Như vậy Cựu Ước đã được khép lại.

Tân Ước bắt đầu khoảng 400 năm sau đó với sự ra đời của Chúa Giê-xu Christ tại thành Bết-lê-hem. Chúa Giê-xu là hậu duệ đã được hứa ban cho Áp-ra-ham và Đa-vít, là Người thi hành kế hoạch cứu chuộc nhân loại và khôi phục tạo hóa của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu hoàn thành công việc của Ngài một cách trung tín. Ngài đã chết vì tội lỗi của nhân loại và đã sống lại từ cõi chết. Sự chết của Chúa Giê-xu là khởi điểm cho một giao ước mới (Tân Ước) với thế gian. Tất cả mọi người đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu sẽ được cứu khỏi tội lỗi và được sự sống đời đời.

Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài đã sai các môn đồ đi khắp nơi rao giảng tin tức tốt lành về cuộc đời của Ngài và quyền năng cứu chuộc của Ngài. Các môn đồ của Ngài đã đi khắp mọi nẻo đường để rao báo tin tức tốt lành về Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi. Họ đã đi qua các vùng Tiểu Á, Hy lạp, và khắp cả đế quốc La mã. Tân Ước khép lại với lời tiên đoán về sự trở lại của Chúa Giê-xu để xét đoán thế giới bất tín và giải phóng muôn vật thoát khỏi sự rủa sả.

Lược dịch: Nguyễn Thị Bảo Hạnh

395 lượt xem
Các bài trước
GIẢI NGHĨA KINH THÁNH - David Pawson (04/05/2022)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC Sách GIU-ĐE (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC Sách GIĂNG l,ll,lll (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách 2 PHI-E-RƠ (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC Sách 1 PHI-E-RƠ (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách GIA-CƠ (04/01/2018)
INH THÁNH TÂN ƯỚC Sách HÊ-BƠ-RƠ (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách PHI-LÊ- MÔN (04/01/2018)
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: SÁCH TÍT (04/01/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC