Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 115
Ngày 18/10/2021

Đáp án bài 114:
1131.c  1132.c  1133.b  1134.a  1135.b  1136.d  1137.c  1138.d  1139.d  1140.a


In Bài học:
TKTN - Bài 115 

Bài 115 – Gióp 2-7

Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi-tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn-vẹn và ngay-thẳng, kính-sợ Đức Chúa Trời, và lánh-khỏi điều ác; lại người bền-đỗ trong sự hoàn-toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá-hủy người vô-cớ (Gióp 2:3)

Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; nhưng chỉ hãy giữ mạng-sống người. (câu 5-6)

Vợ người nói với người rằng: Uả? Ông hãy còn bền-đỗ trong sự hoàn-toàn mình sao? Hãy phỉ-báng Đức Chúa Trời, và chết đi! (c 9)

Uả sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai-họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?  (c 10)

Vả, khi ba bạn-hữu của Gióp, là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma, hay được các tai-nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an-ủi người. (c 11)

Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử-cung? Nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ? (Gióp 3:11)

Ông kính-sợ Đức Chúa Trời, ấy há chẳng phải nơi nương-nhờ của ông? Tánh-hạnh hoàn-toàn của ông, há chẳng phải sự trông-cậy của ông sao? Ông hãy suy-xét lại, nào bao giờ có kẻ vô-tội bị hư-mất? Đâu có người ngay-thẳng lại bị trừ-diệt? Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian-ác, Và gieo điều khuấy-rối, thì lại gặt lấy nó. (Gióp 4:6-8)

Người mà Đức Chúa Trời quở-trách lấy làm phước thay! Vậy, chớ khinh sự sửa-phạt của Đấng Toàn-năng. Vì Ngài làm cho bị thương-tích, rồi lại bó rịt cho; Ngài đánh hại, rồi tay Ngài chữa lành cho. (Gióp 5: 17-18)

Ôi! Chớ gì lời sở-cầu tôi được thành, Và Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao-ước! Chớ chi Đức Chúa Trời đẹp lòng cà-tán tôi, buông tay Ngài ra trừ-diệt tôi! Vậy, tôi sẽ còn được an-ủi, và trong cơn đau-đớn chẳng giản, tôi sẽ vui-mừng, bởi vì không có từ-chối lời phán của Đấng Thánh. (Gióp 6:8-10)

Mây tan ra và đi mất thể nào, kẻ xuống âm-phủ không hề trở lên, cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, và xứ-sở người chẳng còn biết người. (Gióp 7:9-10)

Loài người là gì mà Chúa kể là cao-trọng? Nhân sao Chúa lưu-ý đến người, viếng-thăm người mỗi buổi sớm, và thử-thách người mỗi lúc mỗi khi? (c 17-18)

128 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 113&114 - MS Lữ Thành Kiến (14/10/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 114 (11/10/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 113 (05/10/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 111-112 MS Lữ Thành Kiến (26/09/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 112 (26/09/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 111 (19/09/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 109-110 MS Hứa Trung Tín (17/09/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 110 (26/09/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 109 (05/09/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - 107&108 - MS Hứa Trung Tín (26/08/2021)
Truyện Ngắn & Bài Viết  
TÌM CHÚA
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
HƯỚNG ĐI CHO VIỆT NAM (kỳ 3)
 
Dưỡng Linh  
6 Cô-rin-tô bài 6 chương 4:1-13
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 27/11/2021
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Phi-e-rơ 3:14-18 CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA HỒI LAI
 
Thơ & Nhạc  
“HỒN TA HỠI, HÃY NGỢI CA THIÊN CHÚA”
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
THÔNG ĐIỆP CÁC VÌ SAO - Ca Khúc An Bình
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Nguyệt san Người CHĂN BẦY # 3
 
Trồng Cây Trồng Người  
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐÁNG NHỚ KHÓ QUÊN - Radio TCTN Nov 27 2021
 
Kinh Thánh  
Kinh Thánh là gì?
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT NHÂN LỄ TẠ ƠN - ĐA NI ÊN 4
 
Góc của Ađam & Êva  
Có Phải Bạn Đang Hẹn Hò Một Người Biết Theo Đuổi Bạn?
 
Nghiệm và Sống  
Không Có Cái Giá Nào Là Quá Cao
 
Tài Liệu  
LAI THẾ HỌC - MS TRẦN TRỌNG NHA (Ph.D)
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
VHope  
Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Truyền Đạo Đơn  
TẠ ƠN TRONG MỌI SỰ - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tạ ơn bằng một đời sống biết ơn - Mục sư Nguyễn Trường Cửu
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC