Vườn ÊĐen Mới | Thơ & Nhạc
DẤU CHÂN TRÊN CÁT
Ngày 19/10/2021

Thơ Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân


  

DẤU CHÂN TRÊN CÁT (I)

************

Ðêm kia, tôi đã nằm mơ,
Mơ đi cùng Chúa bên bờ đại-dương,
Nền trời đen hiện tỏ tường,
Ðời tôi hình-ảnh đoạn trường trải qua.
Mỗi cảnh đời đều hiện ra,
Hai đôi chân lún phù-sa từng hồi.
Ðôi chân Chúa, đôi chân tôi,
Thân-thương sánh bước, lời ôi ngọt-ngào.
Ðến khi cảnh chót lao-nhao,
Tôi quay nhìn lại: Ôi sao thế này!?
Từng hồi, từng lúc lạ thay ?
Dấu chân chỉ thấy còn hai bên đường.
Ấy lại là lúc tai ương,
Ðớn đau, thử-thách, miên trường lo-âu !
Băn khoăn vấn Chúa một câu:
“Thưa Chúa, Ngài hứa trước sau y lời,
Khi con dâng trọn cuộc đời,
Theo Ngài, Ngài chẳng lúc rời xa con?
Sao lúc dạ con héo hon,
Dấu chân trên cát chỉ còn một đôi!?
Lòng con chẳng hiểu Chúa ôi,
Khi con cần Chúa, Chúa rời xa con !?”
“Con yêu, dẫu có mỏi mòn,
Thương con Ta vẫn sắt son một lòng,”
Chưa lìa con, chẳng bỏ con,
Ngày đêm bên cạnh chăm nom đậm tình,
Giữa cơn khổ-nạn điêu-linh,
Bồng con vào chỗ an-bình hoan-ca,
Dấu chân còn đó chân Ta.

                                            Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
                                         (Chuyển-Ngữ – Diễn Ý) – Sept.1996

 

FOOTPRINTS IN THE SAND

(A lost poem returns to bless its writer)

*************

One night I dreamed a dream:
I was walking along the beach with the Lord.
Across the dark sky flashed scenes from my life.
For each scene,
I noticed two sets of footprints in the sand:
one belong to me, and one to my Lord.
When the last scene of my life shot before me,
I looked back at the footprints in the sand,
There was only one set of footprints.
I realized that this was at the lowest and saddest time of my life.
This always bothered me and I questioned the Lord about my dilemma.
“Lord, you told me when I decided to follow You,
You would walk and talk with me all the way.
But I’m aware that during the most troublesome
times of my life there is only one set of footprints.
I just don’t understand why, when I needed You most,
You leave me?”
He whispered,” My precious child,
I love you and will never leave you,
never, ever, during your trials and testing.
When you saw only one set of footprints,
it was then that I carried you.”

**************

“Hỡi những kẻ mệt mỏi, nặng gánh sầu tư. Hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” 

DẤU CHÂN TRÊN CÁT (II)
Theo Chúa

 ***********

Thời gian lần-lữa trôi đi,
Hồi tâm nhớ lại, thịnh suy đời mình.
Giê-Xu thần hựu, chánh-minh,
Dìu tôi từng bước quang vinh mỗi ngày. 

Ðời tôi sao chẳng đổi thay,
Khổ não, thử-thách, bủa vây, đọa đầy.
Nhiều lần gục ngã thảm thay,
Ngũ quan, sầu nản, đắng cay, chực chờ!
Dồn-dập lắm nỗi, sa-cơ!!
Buồn đau vấn nạn, bất ngờ xảy ra!!!
Vẫn biết Chúa luôn bên mà,
Nhưng sao lòng vẫn như là đơn côi!?
Vẳng nghe tiếng Chúa bên tôi:
Có ta bên cạnh, con thôi buồn phiền,
Cây Nho Ta, nhánh con liền,
Sanh ra lắm trái ngon, hiền, tốt tươi.
Lòng thái-an, miệng mỉm cười.

**********

Chạnh nhớ chuyện:”Dấu Chân Trên Cát”.
Nhưng dấu chân, mờ nhạt chân ai!?
Dấu chân nhỏ, chỉ có hai!?
Chân tôi! nào phải chân Ngài khi xưa!?
Vẳng tiếng Chúa: “Con chưa thấu hiểu,
Hãy vững tin, lo-liệu, đời mình,
Phải chăm tự lực cánh sinh,
Cầu xin Thần Ðức Thánh-Linh tỏ bày.
Như những dấu chân nay con thấy,
Dường lẻ-loi, đúng đấy chân con,
Bươn đường hẹp, chớ mỏi mòn.
Trưởng thành nay đã, đâu còn trẻ thơ.
Không còn phải nương nhờ, chi cả,
Vì từ nay con đã hạ mình,
Nhận Chúa chí-ái quang minh,
Hưởng ơn thần hựu an-bình phước thay.
Ta, ConMột từ nay”.

                                                    Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
                                                   (Chuyển-Ngữ / Diễn-Ý) Dec.2011


FOOTPRINTS IN THE SAND…
The Next Step

****************************

Some time had passed since I realized
That Jesus walks beside me and sometimes carries me.
Still, I am not free from the tribulations and temptations of this world.
And at times I fall so hard,
That I can sense uncertainty trying to overtake me.

There was one particular incident in my life
Where I just couldn’t bear it anymore.
Even though I knew that Jesus is right next to me
I still felt a certain emptiness inside.
Then I remembered that Jesus has said:
“I am the vine and you are the branches.”
“Abide in Me and I will abide in you.”

There was once again only one set of footprints in the sand.
They were smaller than that of Jesus’ and sure to be mine.
Yes, you are right, Jesus said.
The lone set of footprints you see are yours, and yours alone.
I no longer need to walk beside you nor carry you.
For you have finally invited Me to reside in you.
I am truly with you always.
From this point forward…
You and I are One!

                                                David C. Cha
                                                     Anaheim, Calif.- 2012

“DẤU ẤN TRÊN CÁT”

------------------

Trong mơ huyền ảo, giấc nồng,
Lang thang bãi biển hừng-đông một mình,
Hai dấu chân hiện rõ hình,
Dấu chân của Chúa, chân mình thấy đâu !?

Ðó đây, dấu lạ đậm sâu ?
Băn khoăn vấn Chúa: “Từ đâu thế này!?”
Những dấu rõ, lớn, tròn quay ?
“Xem ra quá lớn, sánh tày chân ai !?

“Con ơi!”, trầm buồn giọng Ngài:
“Ta đơn thân dặm đường dài nâng con !
Khuyên con, sớm tối nỉ-non,
Hẹn lần, hẹn lữa rồi con khước từ.”

“Chẳng lớn khôn, vẫn thói hư,
Tín-trung hiếm-hiệm, nhân-từ thấy đâu !?
Lo cho con quá đậm sâu,
Chẳng đặng đừng, thả con sầu ngồi đây !”

“Con khôn: tâm-nguyện đắp xây,
Ra công chèo-chống, có ngày vượt lên,
Quyết-chí trượng-phu vững tin,
Bằng không “Bàn Tọa” dấu in rành-rành !”

                                                Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
                                             (Chuyển-ngữ/Diễn-ý)

BUTT-PRINTS IN THE SAND

---------------------

One night I had a wondrous dream,
One set of footprints there was seen,
The footprints of my precious Lord,
But mine were not along the shore.

But then some stranger prints appeared,
And I asked the Lord, "What have we here?"
Those prints are large and round and neat,
"But Lord they are too big for feet."

"My child," He said in somber tones,
"For miles I carried you alone.
I challenged you to walk in faith,
But you refused and made me wait."

"You disobeyed, you would not grow,
The walk of faith, you would not know.
So I got tired, I got fed up,
and there I dropped you on your butt."

"Because in life, there comes a time,
when one must fight, and one must climb.
When one must rise and take a stand,
or leave their “butt prints” in the sand."

                                                             (Author unknown)

----------------

(This is a tweaked version of the original “Footprints in the Sand” Poem)      http://dev.benjikelley.com/?p=5998 http://joycannis.wordpress.com/2012/08/10/

157 lượt xem
Các bài trước
“SỐNG VỚI LỜI CHÚA” (13/10/2021)
“CỦNG CỐ CỘNG ĐỒNG” (13/10/2021)
NGHỆ NHÂN CƠ-ĐỐC (05/10/2021)
“KHÔN NGOAN PHÂN BIỆN” (30/09/2021)
THIÊN THI XƯỚNG HỌA (24/09/2021)
KHI CON KHÔN LỚN (21/09/2021)
NEO HỒN TRONG CHÚA (16/09/2021)
“SAN BẰNG CHƯỚNG NGẠI” (06/09/2021)
“ĐỐI DIỆN CHỐNG NGHỊCH” (31/08/2021)
“TRUNG-TÍN ĐỒNG-CÔNG” (27/08/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 120
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
TÌM CHÚA
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
HƯỚNG ĐI CHO VIỆT NAM (kỳ 3)
 
Dưỡng Linh  
6 Cô-rin-tô bài 6 chương 4:1-13
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 27/11/2021
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Phi-e-rơ 3:14-18 CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA HỒI LAI
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Nguyệt san Người CHĂN BẦY # 3
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
THÔNG ĐIỆP CÁC VÌ SAO - Ca Khúc An Bình
 
Trồng Cây Trồng Người  
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐÁNG NHỚ KHÓ QUÊN - Radio TCTN Nov 27 2021
 
Nghiệm và Sống  
Không Có Cái Giá Nào Là Quá Cao
 
Kinh Thánh  
Kinh Thánh là gì?
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT NHÂN LỄ TẠ ƠN - ĐA NI ÊN 4
 
Góc của Ađam & Êva  
Có Phải Bạn Đang Hẹn Hò Một Người Biết Theo Đuổi Bạn?
 
Tài Liệu  
LAI THẾ HỌC - MS TRẦN TRỌNG NHA (Ph.D)
 
VHope  
Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Truyền Đạo Đơn  
TẠ ƠN TRONG MỌI SỰ - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tạ ơn bằng một đời sống biết ơn - Mục sư Nguyễn Trường Cửu
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC