Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
3 Bài thứ ba trong Cô-rin-tô nhất chương 2
Ngày 01/11/2021

 MS Uông Nguyễn


 

I – Giới Thiệu

Hy-Lạp đã từng là trung tâm sáng tạo mà theo các nhà nghiên cứu lịch sử về khoa học và nghệ thuật cho rằng ngay cả Florence trong thế kỷ 15 hay Paris trong  thế kỷ 19 cũng khó có thể so sánh. Văn, toán, lý hoá, các trường phái triết học đều đã tồn tại và phát triển đến cực thịnh ở đây. Trước khi Albert Einstein công bố về hạt nguyên tử và có thể chứng minh qua toán học ở phần đầu thế kỷ 20 thì cách  ông cả hơn hai ngàn năm, Democritus (460-370 BC) đã khám phá ra hạt nguyên tử, vật thể nhỏ nhất trong vũ trụ, chỉ có điều ông không thể nào chứng minh sự hiện hữu của nó cho đám người trần mắt thịt nhìn thấy, và ông đã trở thành trò cười của người Hy-lạp thời đó. Và cũng Hy-lạp cái nôi của các kịch sỹ, các nhà hùng biện như Demosthenes, Xenophone, và nhiều lắm đã lưu danh.

Đến với một trung tâm sáng tạo như thế ai mà chẳng e ngại. Nếu Phao-lô chỉ đơn giản dựa vào kiến thức của thế gian và khả năng của riêng mình thì việc ông e rè, sợ sệt là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng Phao-lô biết sự sáng tạo của con người chỉ có thể sáng tạo ra thứ gì trong tư duy của họ chứ không thể hơn, giỏi lắm thì cũng chỉ là các thứ cho ý tưởng của hình tượng. Phao-lô đã được ban cho thứ mà văn minh Hy-Lạp không thể nghĩ ra đó là sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà Phao-lô và các bạn đồng lao  như Phi-e-rơ, A-bô-lô, là nhân chứng.

Phao-lô biết rõ những danh nhân của thế gian và họ đã đem sở trường, sở đoản của họ để chinh phục Hy-lạp, còn Phúc Âm của Chúa lại là thứ không phải của thế gian. Phúc Âm là khải tượng Chúa ban ra và phải dùng thứ chân thành nhất, mộc mạc nhất để trao cho mọi người. Phúc Âm của Chúa không phải thứ để chỉ rao giảng bằng lời hoa mỹ; thập tự giá của Chúa không phải là mật, để cho ai đó có thể giót vào tai, vào lòng người.

Vì đã được nếm trải sự phục sinh của Chúa Cứu Thế cho nên Phao-lô rất tĩnh, rất tịnh và rất tỉnh khi đến với Cô-rin-tô. Tín hữu của Chúa ở Cô-rin-tô tuy không phải là nhân chứng của Chúa phục sinh, nhưng họ đã được Chúa Thánh Linh thăm viếng và đã trải nghiệm quyền năng của một Chúa phục sinh. Họ đã được ban cho rất nhiều ân tứ, chỉ có điều thay vì những ân tứ đó làm cho vinh quang của Chúa thêm sáng thì họ lầm lạc trong cuộc sống bê tha nhưng lại rất kiêu ngạo trong sự bê tha ấy.

Cô-rin-tô chương 2 nói rất rõ về tính chân thành của Phao-lô. Ông chân thành trong lời nói, trong việc làm, trong cuộc sống giữa vòng anh chị em, những con người mà Chúa đã chuộc họ trong tay các thế lực của thế gian bằng chính huyết báu của Ngài. Phao-lô biết rõ ông không thể đem thứ hùng biện để thắng ý chí con người, mà để thắng ý chí của con người chỉ có duy nhất một thứ, thập tự giá của Chúa, và cách Đấng Thánh Linh dẫn con người ta vào mối thông công với Ngài.     

Tuy là bậc thông minh xuất chúng, nhưng ông luôn chân thành như kẻ ngu đần. Ông hiểu rõ trên đường đời, sở dĩ thường xảy ra những cảnh tranh giành xâu xé, chỉ vì người đời đều muốn đua khôn cậy khéo, và cho mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng ông biết Cứu Chúa đã chuyển biến ông từ kẻ mạnh đã biết giữ phần yếu về mình. Tuy khôn mà luôn biết mình còn dại, tuy sáng mà biết giữ phần ngu, tuy vinh nhưng biết giữ phần nhục. Theo với Chúa và thập tự giá của Ngài là hiểu sâu về cái yếu, cái nhu ấy chính là cách Chúa đã thắng thế gian, và Ngài đã giúp ông trượt tiêu mọi mầm mống của cạnh tranh. Trong Cứu Chúa ông đã không có sự cần để tỏ ra sắc sảo hơn người, thập tự giá đã giúp ông che đậy hết cái sắc sảo ấy. Chúa khiến ông biết bẻ cái chỗ sắc nhọn, đóng các mối chia rẽ, hoà đồng và trao ánh sáng của Chúa với mọi người, và không bao giờ quên cùng Chúa lăn lộn giữa vòng nhân gian chỉ để họ biết được về Chúa phục sinh. Bản tính đã được Chúa và Phúc Âm của Ngài hoán cải ấy đã khiến cho ông hồn nhiên, thuần phác, giữa một thế giới Hy-lạp đầy những tinh hoa, nhưng cần lắm Phúc Âm và ân điển, thứ Chúa ban cho họ.

William Barclay viết.

Mọi tri thức đều do Đức Chúa Trời ban cho. Đó là kết quả của tinh thần cầu thị nơi con người, gặp gỡ sự mặc khải của Chúa. Tất cả những phát minh, khám phá chỉ là những gì tâm trí chúng ta tìm được trong số những gì Đức Chúa Trời đã phán bảo... và chúng ta có trách nhiệm phải cố gắng. Chỉ có sinh viên nào chịu nghiên cứu, cần mẫn, mới xứng đáng nhận được những ý kiến thật sự phong phú của thầy giỏi... Người nhạy cảm và vâng lời Đấng Thánh Linh, là người được Đấng Thánh Linh chỉ dạy, hướng dẫn, là người mà mọi sự quyết định, mọi hành vi, mọi phê phán đều chịu ảnh hưởng sự chỉ dẫn của Đấng Thánh Linh, người ấy sống với ý thức, có những điều, những giá trị vượt trên các sự việc đời này. 40-42

Còn người Cô-rin-tô thì sao? Họ đã đến với Chúa và nhờ ân điển đã tuyên xưng đức tin, nhưng lại chưa thể vượt qua sự ảnh hưởng sâu nặng của một nền văn hoá Hy-Lạp do đó họ đem trộn Phúc Âm của Chúa với nền triết lý hiện hữu, họ như những người dại cố gắng trộn dầu với nước. Nhưng nước là nước và dầu là dầu không thể lẫn lộn.  Tín hữu Cô-rin-tô đem triết lý kia tạo ra thứ thần học và sử dụng khả năng biện luận sẵn có của họ để biện minh cho những tư tưởng lệnh lạc trong cuộc sống của họ. Con đẻ của sự pha trộn này là một sự hỗn tạp trên gần như mọi phương diện trong lối sống và Phao-lô cảm thấy chẳng có sự khác biệt nào giữa Hội Thánh Cô-rin-tô và thế gian bên ngoài.

II – Bài học

1.     Con người của Phao-lô rất mộc mạc và chân thành, ông đem thông điệp cứu rỗi của Chúa cũng chân thành mộc mạc. Chúng ta cảm nhận thấy được điều gì trong sự mộc mạc chân thành khi ông bảo với người Cô-rin-tô 2:1: ‘Khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời.’ Đâu là lợi điểm của sự chân thành mộc mạc mà chúng ta cần học ở Phao-lô? San sẻ thoải mái, nhưng xúc tích cùng nhau.

2.     Phao-lô còn khẳng định chắc nịch trong câu 2: ‘Tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự.’ Vậy Chúa Cứu Thế Giê-xu và thập tự giá đóng vai trò gì trong cuộc sống của Phao-lô, và ông hy vọng gì trong cuộc sống của tín hữu trong Hội Thánh thành Cô-rin-tô?

3.     Người Cô-rin-tô rất thích khoe khoang về văn hóa, và tự hào về khôn ngoan thông sáng, nhưng Phao-lô thì lại khẳng định: ‘Chính tôi đã ở giữa anh em, mang vẻ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm.(Câu 3.)  Lý do gì Phao-lô phải nói rõ về những cái yếu của mình cho các tín hữu nơi đây? San sẻ về nhận định của anh chị em.

4.     Phao-lô viết gì trong cả hai câu 4-5? Có phải ông bảo những bài giảng của ông không phải là sáo ngữ để lôi cuốn như các  biện sĩ khác, mà do Đấng Thánh Linh cảm động, và người Cô-rin-tô đến với Chúa là do quyền phép của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có nhận thấy Phao-lô tuy rất chân thành và mộc mạc nhưng chưa bao giờ thiếu tính tinh tế và khôn ngoan của vị sứ đồ khi viết cho Cơ Đốc Nhân Cô-rin-tô hay không? 

5.     Trong hai câu 5-6 có phải ông đang muốn nhắn gửi Cơ Đốc nhân ở đây, đã bỏ sự khôn ngoan thật của Đức Chúa Trời thay vì tìm kiếm sự khôn ngoan của thế giới và dẫn đến hư mất hay không? San sẻ thoải mái những suy nghĩ của anh chị em.

6.    Trong câu 7-8 Phao-lô nói: ‘Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.’ Phúc Âm là sự khôn ngoan thật của Đức Chúa Trời, là mầu nhiệm đã được giấu kín. Sự giấu kín ấy văn gia không thể biết, nhà toán học không thể tính ra, triết gia không thể khám phá, vậy chúng ta bằng cách nào có thể khám phá ra mầu nhiệm ấy?

7.     Ta có cảm động không khi thấy Phao-lô trích dẫn: ‘Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.’ (Câu 8-9) Có phải Phao-lô đang nhắn nhủ cho người Cô-rin-tô và ngay cả cho chúng ta một bí quyết rằng. Muốn biết Chúa và sự mầu nhiệm giấu kín chỉ có một cách đó là tin và yêu mến Chúa. Tại sao yêu kinh Chúa lại quan trọng đến thế? 

8.     Trong Phúc Âm Giăng chương 14-15. Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy bảo các môn đồ về tình yêu thương và sự ban cho Đấng Thánh Linh. Và vai trò của Ngài là đến để bày tỏ chân lý của Chúa Cứu Thế. Ta suy nghĩ gì khi trong câu 10 Phao-lô đã khẳng định với Cơ Đốc nhân  Cô-rin-tô, để biết Chúa, tình yêu thương là tiên khởi và Đấng Thánh Linh là đấng dẫn đường cho ta vào tình yêu thương ấy? 

9.     Phúc Âm là thiêng liêng và xây dựng Hội Thánh là việc rất thiêng liêng. Không có sự hiện diện của Đấng Thánh Linh ta sẽ không thể xây dựng cộng đồng thiêng liêng của Chúa được. Câu 11-12 Phao-lô nói về Đấng Thánh Linh của Chúa và sự giúp ta nhận biết công việc thiêng liêng của Ngài. Phao-lô và các bạn đồng lao nhận biết Đấng Thánh Linh trong cuộc sống và trong hành động, Cơ Đốc nhân Cô-rin-tô có ân tứ vậy lý do gì họ lại không thể để cho Đấng Thánh Linh quản trị đời sống đạo đức của họ?

10.  Phao-lô dạy gì cho người Cô-rin-tô trong câu 13-14? Vai trò của Đấng Thánh Linh quan trọng như thế nào trong mối thông công hằng ngày của ta với Chúa. Ông bảo, ‘dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng’ ngôn ngữ của thiêng liêng có phải là giáo lý  và luân lý hay đây là một thứ huyền nhiệm, ân tứ mà Chúa ban cho để ta thông công và gây dựng cộng đồng của Chúa? 

11.  Có nhiều thứ Chúa ban mà trong con mắt của thế nhân đều cho là ‘dồ dại’. Phúc Âm đối với họ là dồ dại. Thập tự giá đối với họ là dồ dại. Ngay cả tin vào Chúa cũng bị cho là dồ dại. Chắc chắn tiếng thiêng liêng Chúa ban cho với nhiều người cũng bị cho là đồ dại nữa. Theo với Chúa, và bày tỏ tiếng thiêng liêng; ta sẽ phản ứng ra sao khi bị ai đó cho rằng ta dồ dại hoặc quá khích?

12.  Trong câu 15 Phao-lô nhắn nhủ: ‘Người có tnh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Có phải Phao-lô muốn biện luận cho người có tính thiêng liêng được quyền kiêu ngạo hay không?  

III – Kết luận

Học giả Lockyer nói rất thấm thía.

The utter futility of human wisdom... but there is a wisdom the believer must have – ‘the wisdom of God.’ What cannot be discerned by our own imagination, investigation or ingenuity, can be revealed by the Spirit. He is our Teacher... we become the recipients of a discernment that acquired wisdom cannot produce... The pressing question is: Are we progressive scholars in the school of the Spirit? Do we revel in the understanding of divine mysteries? 257

Sự khôn ngoan của con người là vô vọng...nhưng Cơ Đốc Nhân cần lắm sự khôn ngoan của Chúa. Thứ mà ta không thể phân biệt bởi sự tưởng tượng, hay do ta truy cứu hoặc lập trình mà là sự khải tượng của Đấng Thánh Linh. Ngài là Thầy của ta và chúng ta là là những ai nhận lãnh thứ mà tâm trí ta không thể sản sinh. Nhưng câu hỏi là: Liệu chúng ta có tăng trưởng trong ngôi trường của Đấng Thánh Linh hay không? Và liệu chúng ta no đủ trong sự hiểu biết về sự huyền nhiệm của Ngài?

Hội Thánh Cô-rin-tô tuy có nhiều kiến thức của thế gian nhưng lại rất non trẻ trong mối tương giao cùng Chúa và rất dễ bị đưa đẩy đến một con đường kiêu căng và ngạo mạn. Đối với những con người như thế, Phao-lô lại nhấn mạnh về tính mộc mạc và sự chân thành của ông. Tuyên bố, ‘Tôi dại, tôi khờ, tôi không biết chi...thứ tôi biết rõ nhất đó là Chúa Giê-su và thập tự giá của Ngài.’ Bậc thầy của thiên hạ nhưng lại khiêm nhường như thế, tín hữu Cô-rin-tô có thể không trân trọng nhưng chúng ta hôm nay sẽ trân trọng tính mộc mạc và sự chân thành của vị sứ đồ mang cả đời cho sự nghiệp gây dựng Hội Thánh Chúa.

MS Uông Nguyễn

491 lượt xem
Các bài trước
BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI CỦA GIU ĐA (28/10/2021)
2 Cô-rin-tô bài số 2 chương 1 câu 17 tới 31 (25/10/2021)
Bài thứ nhất trong thư tín Cô-rin-tô (25/10/2021)
Trước Ngưỡng Cửa Của Cõi Vĩnh Hằng (13/10/2021)
Chúa Cứu Chuộc (29/09/2021)
8 bài 8 trong Colôse 10 đến 19 (28/09/2021)
Lời Nhắc Nhở (22/09/2021)
Bài thứ 7 trong Cô-lô-se chương 4 từ câu 1 tới 9 (20/09/2021)
Chúa Chúc Phước Cho Con Trẻ, Mác 10: 13-16 (15/09/2021)
Bài thứ 6 trong Cô-lô-se 3 từ 14 đến 25 (14/09/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC