Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
HAI KẾ HOẠCH CỦA CHÚA GIÊ-SU RAO PHÚC ÂM CHO ISRAEL
Ngày 22/11/2021

 Minh Khải


 

Trước Khi Chúa Chết: Mathio 10: 5-15

--Chúa thân hành đi khắp các làng, các thành Ga-li-lê rao phúc âm vương quôc thiên đàng- Math 9:35

--Chúa sai 12 sứ đồ đi từng đôi rao giảng khăp các làng - Mathio 10:5; Lu ca 9:1-6.

--Chúa sai 70 môn đồ đi từng đôi rao giảng tiếp - Lu ca 10: 1

Trước khi chết, Chúa bảo họ chỉ giảng cho dân Israel--"Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel" (Mathio 10: 5-6). Họ không cần dư bị nhu cầu đi đường mà tiếp nhận sự tiếp đãi của dân Israel- Mathio 10: 9-10, "Đừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; cũng đừng đem cái bao đi đường,hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn". Hai câu nầy không được áp dụng cho chức vụ những người rao phúc âm từ thế kỉ 1 đến thế kỉ 21 hiện nay.

Kết quả: dân Israel giết người tiền hô Giăng báp-tít và chối bỏ cùng giết chết Đấng Mê-si-a. Chúa đã từ bỏ nhà Israel, cho đến khi Ngài hiện đến lần thứ hai-"Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang! Vì, ta bảo, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!" (Math 23:37-39)

Sau Khi Chúa Sống lại: Mathio 10: 16-23

--Các câu của Mathio 10:16- 23 là mệnh lệnh môn đồ hóa các dân tộc ngoại bang và đến cuối cùng họ sẽ tiến đến chung điểm là trở lại nước Israel thì Chúa sẽ tái lâm, "các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi."

--Sau khi sống lại, Chúa bảo: "phải nhơn danh Ngài mà rao giảng sự ăn năn và sự tha tội cho muôn dân muôn nước, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem" (Lu ca 24:47).

--Trên 1 hòn núi tại Ga li lê Chúa truyền lệnh cho 11 sứ đồ; "Hết cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, đang khi đi, hãy môn đồ hóa muôn dân, làm báp têm họ vào danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh" ( Math 28:18-19 -Gk)

-- Công 1: 8 "Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng, rồi làm chứng nhân cho ta tại Giê-ru-sa-lem, cả Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến cùng trái đất.”

Trong kế họach trước khi chết, Chúa cấm các sứ đồ giảng cho dân Sa-ma-ri hay dân ngoài Israel, nhưng sau khi sống lại, Chúa bảo rao giảng cho các dân tộc ở tận cùng trái đất thông qua Giê-ru-sa-lem, Giu đê, Sa-ma-ri trước.

Trước khi chết, Ngài bảo các người rao phuc âm không dự bị vật chất khi đi đường, nhưng trong kế hoạch rao giảng lần hai nầy, họ không được tiếp nhận trợ giúp của cải từ dân vô tín, nhưng Chúa sẽ quan phòng cho họ đầy đủ ( 3 Giăng 1:7, Lu ca 22: 35)

Phao lô nói tiên tri răng; "Anh em ơi, tôi chẳng muốn anh em không biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em tự khoe mình là khôn ngoan chăng: ấy là sự cứng cỏi đã xen vào dân Israel đôi phần cho đến chừng nào số dân Ngoại bang được đầy đủ; dường ấy cả dân Y-sơ-ra-ên đều sẽ được cứu, như có chép rằng:"Đấng giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, Cất sự bất kỉnh khỏi Gia-cốp" (Rô. 11:25-26)

Tôi thấy hai câu Kinh thánh trên đây ứng nghiệp lời Chúa nói trước kia, vào khoảng năm 27 SCN, "các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi."

Cuối cùng toàn dân Israel sẽ được cưu, được Đấng Cứu Rỗi khi trở lại Si-ôn, sẽ cất bỏ sự vô đạo, sự vô tín và sự cứng cỏi. Có một trang mạng tiếng Anh và tiếng Việt, có tên là CHRISTIANS FOR ISRAEL INTERNATIONAL- Trong số ra ngày 8-11-2021, tờ báo viết: "Tại Israel đang bùng nổ một sự phục hồi 'thuộc linh' lớn chưa từng thấy kể từ thời các Sứ đồ.

Hàng triệu người đang nghe Phúc Âm bằng tiếng Hê-bơ-rơ và Ả-rập. Các mục sư người Do Thái và Ả-rập cùng hiệp một. Các lãnh đạo được trang bị và cùng nhau làm công việp Chúa cho Đấng Mê-si-a của chúng ta. Và chúng ta đang chứng kiến một sự thức tỉnh trong Israel chưa từng thấy kể từ thời các Sứ đồ. Đức Chúa Trời đang mở một cánh cửa cho Hội Thánh Toàn Cầu trỗi dậy tại Đất Thánh!

Và bạn thì sao? Bạn có muốn trở thành một phần đưa Phúc Âm trở về nơi bắt đầu - Trở về Israel?"

Bạn ơi, phải chăng lời tiên tri của Chúa Giê-su sắp sửa ứng nghiệm: ""các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi".???

Ô Chúa Giê-su, chúng con trông chờ Ngài trở lại.

"Đấng làm chứng những điều nầy phán rằng: “Phải, ta đến mau

chóng.” A-men. Lạy Chúa Jêsus, xin Ngài đến!" (Khải huyền 22:20)

Minh Khải 20-11-2021

358 lượt xem
Các bài trước
5 Bài Thứ Năm Trong Cô-rin-tô nhất 3: 6-23 (16/11/2021)
Ai Có Thể Ở Cùng Chúa? (11/11/2021)
4 Bài thứ tư trong Cô-rin-tô nhất chương ba 1 tới 5 (08/11/2021)
3 Bài thứ ba trong Cô-rin-tô nhất chương 2 (01/11/2021)
BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI CỦA GIU ĐA (28/10/2021)
2 Cô-rin-tô bài số 2 chương 1 câu 17 tới 31 (25/10/2021)
Bài thứ nhất trong thư tín Cô-rin-tô (25/10/2021)
Trước Ngưỡng Cửa Của Cõi Vĩnh Hằng (13/10/2021)
Chúa Cứu Chuộc (29/09/2021)
8 bài 8 trong Colôse 10 đến 19 (28/09/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC