Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
9 Bài Thứ Chín Trong Cô-rin-tô nhất 6:1-9
Ngày 14/12/2021

 MS Uông Nguyễn


I – Giới Thiệu

Thượng Đế ban cho ta những gì? Nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất phải là cách Ngài ban cho ta hai cuốn sách: Kinh Thánh và thiên nhiên –  Kinh Thánh dạy con người về Chúa – còn thiên nhiên những vật thọ tạo dạy con người về sản phẩm mà Ngài tạo nên.  Người có tấm lòng biết ơn sẽ hân hạnh nghênh đón cả hai.   Thượng Đế cũng trao cho thế nhân hai đại truyện, (metanarrative) câu chuyện của Đức Chúa Trời và câu chuyện của thế nhân.  Câu chuyện của thế nhân có đỉnh điểm mà Đạc-win đã khám phá ra và cho rằng là ‘kẻ mạnh tất thắng’ còn câu chuyện của Đức Chúa Trời thì đỉnh điểm là Giáng sinh, sự cứu rỗi và cách Chúa phục hồi rõ chức năng của thế nhân.  Người Cô-rin-tô, cũng như bao nhiêu sắc dân khác biết rất nhiều về sách của thiên nhiên, những vật thọ tạo  nhưng biết quá ít về Thánh Kinh, sách của Chúa. 

Chương 6, có thể gọi là chương của những câu hỏi (?) và cũng là chương của những dấu chấm than (!). Khi những câu hỏi đi kèm với những dấu chấm than thường thường đem ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Phao-lô hỏi họ ‘anh em há không biết sao?’ Có nghĩa là: dẫu họ biết rất sâu về kiến thức của thế gian, của thiên nhiên nhưng lại biết quá ít, hay quá nông nổi về sự sâu nhiệm của Chúa.

Người Việt đúc kết rất hay trong câu: ‘Nhất thân nhì thế’.  Hay ‘Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh’  và người Mỹ thì bảo: ‘Không phải ta biết gì mà là ta biết ai.’ Và nếu việc đúc kết kia bày tỏ sự ‘biết ai’ đó rất quan trọng trong cuộc sống, và sự thăng tiến của cuộc đời nhưng nếu cuộc sống không có Chúa ngự trị, không biết rõ ta là đền thờ của Ngài, để có lòng tự trọng chính đáng thì con người sẽ lạm dụng.  Và lịch sử của thế nhân là những câu chuyện của sự mục ruỗng và lạm dụng cái ‘nhất thân nhì thế’ đó. Không phải bỗng nhiên Lord Acton đã có câu than vãn để đời: ‘Power tends corrupt. Absolute power corrupts absolutely!’ ‘Quyền lực hay lũng đoạn, quyền lực tuyệt đối, lũng đoạn tối đa’.

Người Cô-rin-tô mới chập chững bước vào mối tình với Chúa, họ còn đang mơ hồ trong sự biết Chúa ấy, cho nên hành sử theo bản tính, vì đã quá quen với câu chuyện của thế nhân. Cái gì đã quen, đã trở thành phong tục tập quán, đó là lối mòn khiến người ta coi những việc làm vô luân là bình thường. Những câu hỏi trong chương 6 đem người Cô-rin-tô trở lại với câu chuyện của Chúa, và đem họ trở về với cương vị mới, cái ‘nhất thân nhì thế’ của họ. Khổ nỗi, họ quá ngây thơ và chưa thể phân biệt sự nhất thân nhì thế trong tầm cao của luân lý Đức Chúa Trời, đó là cuộc sống mới trong Ngài thật sự rất  thiêng liêng.

Chương 5 là thói dâm loạn mà theo Preben Vang, Gordon Fee, hay F.F. Bruce thì đó là cái bình thường của người Hy-Lạp cổ. Chương 6 Phao-lô bàn về sự kiện tụng trong cộng đồng của Chúa, sự bình thường của giới thượng lưu.  Vô luân trong chương 5-6 đâu phải chỉ đơn giản là dâm loạn, còn một thứ vô luân nữa mà Đức Chúa Trời không ưa, đó là khi người ta quá tự tôn, tự coi trọng mình và khinh thường người khác. Con người ta dù đã bị ảnh hưởng bởi câu chuyện thế nhân, ‘kẻ mạnh tất thắng’ vậy mà sao họ lại mong manh, yếu đuối đến thế? Lòng tự trọng của họ sao mà lại quá dễ bị tổn thương?

Người Cô-rin-tô kiện tụng lẫn nhau vì kẻ có quyền chức quá đỗi mong manh. Kẻ kiện tụng, mang nhau ra toà ở đây không phải là những người nô lệ, mà là những ông chủ, kẻ có tiền và có quyền thế. Họ hiểu câu chuyện của thế nhân, nhưng chẳng hiểu về câu chuyện của Đức Chúa Trời, và cách Phao-lô bảo họ hãy học theo ông như ông học theo Chúa trong chương 4. Phao-lô không biện hộ cho thói lấp liếm, phạm tội hình sự (Rôma 13:1-5). Nếu như ai đó phạm tội hình sự như sát nhân, ấu dâm, trộm cắp, gây rối và bạo loạn thì việc chính quyền và luật pháp can thiệp là cần thiết, nhưng chỉ vì tự ái hay, khoe khoang quyền chức mà không thể tự giải quyết đến nỗi phải đem nhau ra toà là việc vô luân, theo tiêu chí của Chúa. 

II – Bài Học

1. Thử đếm xem từ câu 1-9 của chương này có bao nhiêu câu hỏi Phao-lô đã đặt ra, và có bao nhiêu dấu chấm than trong đó?  Phản ứng của ta ra sao khi ai đó nói gì đó mà ta cảm thấy lòng tự trọng của ta đã bị tổn thương? Tâm sự thoải mái cùng anh chị em trong nhóm.

2. Câu hỏi thứ nhất trong câu 1 có ý nghĩa gì đây?

3. Ta suy nghĩ ra sao khi đọc câu ba có cả hai câu hỏi? ‘Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao?’ Trả lời bằng sự quan sát của ta.

4. Cơ đốc nhân có cả cái quyền: ‘xét đoán thiên sứ’ câu 3. Đọc câu này chúng ta có cảm thấy; ‘ui chao, sao mà vị thế của các tín hữu cao đến thế?’ Có địa vị cao là vậy, thế mà lại không thể giải quyết chuyện tranh cạnh tầm thường trong cộng đồng của Chúa. Lý do tại sao?

5. Người Cô-rin-tô vốn rất tự hào vậy mà không thể có ai đó trong cộng đồng đủ sáng suốt để giải quyết những tranh chấp nhỏ nhoi, câu 4. Điều này cho ta biết tâm trí của người Cô-rin-tô có vấn đề ra sao? Ta có gặp chuyện này xảy ra trong Hội Thánh hôm nay hay không? San sẻ nỗi đau trong trải nghiệm của ta.

6. Trong cả ba câu 4-6 Phao-lô viết gì cho người Cô-rin-tô? Họ đã làm những gì khiến Phao-lô phải lên án họ?

7. Câu 7  có liên quan gì đến thập tự giá, và cách mà Phao-lô viết cho họ trong chương 4 bảo họ ‘hãy học theo tôi, vì tôi học theo Chúa’?

8. Nếu trong Hội Thánh có xảy ra tội phạm hay hình sự như sát nhân, ấu dâm, thì việc phải để cho quan chức chính quyền và luật pháp đứng ra giải quyết là cần thiết, nhưng những vấn đề như lòng tự tôn, tự trọng hay tính tự ái...dẫn đến kiện tụng nhau ra toà. Chúng ta có cảm thấy những việc như thế có xứng đáng hay không? Bàn thảo thoải mái cùng nhau.

III – Kết Luận

Liệu người Cô-rin-tô có ngồi xuống và suy ngẫm để hiểu và trả lời hết những câu hỏi của Phao-lô hay không, hay họ nghĩ đây chẳng qua chỉ là những câu hỏi mang tính gây chú ý của những biện sỹ mà họ đã quá quen? Những câu hỏi và những lời cảm thán của Phao-lô dành cho người Cô-rin-tô đã ở cách ta cả hai ngàn năm, họ đã là những con người của lịch sử, nhưng lời Chúa thì vẫn còn đây, thế gian vẫn còn đây, và cả những thách thức vẫn còn đây, ngoài thế gian và trong Hội Thánh. Tín hữu của Chúa sẽ học được gì, và sẽ bảo nhau ra sao để quyết sẽ không để đấng Thánh Linh của Chúa phải hỏi chúng ta những câu hỏi tương tự. Chúng ta có thể không phải trả lời hôm nay, nhưng ngày Chúa tái lâm, mỗi chúng ta lại phải một lần gặp Ngài và trả lời những câu hỏi mà Phao-lô đã hỏi.

 MS Uông Nguyễn

356 lượt xem
Các bài trước
8 bài thứ tám trong Cô-rin-tô nhất chương 5 (07/12/2021)
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Hêbơrơ 7:23-28 (03/12/2021)
7 Bài Thứ Bảy Trong Cô-rin-tô Nhất Chương 4 Từ 14 Đến 21 (03/12/2021)
6 Cô-rin-tô bài 6 chương 4:1-13 (23/11/2021)
HAI KẾ HOẠCH CỦA CHÚA GIÊ-SU RAO PHÚC ÂM CHO ISRAEL (22/11/2021)
5 Bài Thứ Năm Trong Cô-rin-tô nhất 3: 6-23 (16/11/2021)
Ai Có Thể Ở Cùng Chúa? (11/11/2021)
4 Bài thứ tư trong Cô-rin-tô nhất chương ba 1 tới 5 (08/11/2021)
3 Bài thứ ba trong Cô-rin-tô nhất chương 2 (01/11/2021)
BÀI HỌC TỪ CUỘC ĐỜI CỦA GIU ĐA (28/10/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC