Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (1 & 2)
Ngày 02/02/2022

 MS Nguyễn Gia Hiền


Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (1)
http://danviet.com.au/kinh-thanh-noi-gi-ve-thoi-ky-cuoi-cung-1 

Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (2):

Cứu Chúa Jêsus phán, "Vậy hãy học hiểu chuyện ngụ ý từ cây vả: Khi nhánh của nó còn non, và mới ra lá, thì các ngươi biết rằng mùa hè gần đến. Các ngươi cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều đó, thì hãy biết rằng thời kỳ đó gần đến, ở ngay nơi cửa" (Ma-thi-ơ 24:32-33 theo Kinh Thánh KJV).  Hầu hết những người Do Thái tin Cứu Chúa Jêsus (believing Jews/ Messianic Jews) hiểu lời phán của Chúa về cây vả (fig tree) chỉ về nước Do Thái/Israel (https://www.factsaboutisrael.uk/last-days-timeline-is-tied-to-israel/) (đọc thêm Jê-rêmi 24:3-7, Ô-sê 9:10, v.v...). Chúa thánh khiết, công bình, và không vị nể ai. Dân Do Thái là dân sự của Ngài cũng bị sửa phạt khi họ lìa bỏ Ngài mà thờ thần tượng theo thế gian: Vương quốc phía Bắc (Israel) bị bắt làm phu tù qua A-sy-ri (Assyria) vào năm 722 BC và vương quốc phía Nam (Judah) bị bắt làm phu tù qua Ba-by-lôn (Babylon) vào năm 586 BC.

Sau 70 năm tại Ba-by-lôn, Chúa đã đem họ về xây dựng lại đất nước, chuẩn bị cho sự Giáng Sinh làm Người của Cứu Chúa Jêsus. Nhưng vì họ đã chối bỏ Chúa Jêsus và đòi đóng đinh Ngài trên thập tự giá, nên Đức Chúa Trời đã sửa trị họ. Vào năm 70 tướng La Mã Titus đã đem quân đến tàn phá nước Do Thái, và họ bị tản lạc khắp nơi trên thế giới. Trong Thế Chiến II, khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc Xã giết chết! Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai (700 BC/ cách đây khoảng 2.700 năm) nói trước là Ngài sẽ đem dân Do Thái trở về đất nước của họ “từ bốn góc đất” là từ khắp nơi trên thế giới (Ê-sai 11:12), và Ngài đã giúp họ trở về tái lập quốc vào năm 1948, sau 1.878 năm! Một quốc gia bị mất nước gần hai ngàn năm mà có thể trở về lập quốc! Trong cả lịch sử thế giới, nước Do Thái là nước duy nhất đã có thể làm được điều đó vì Chúa toàn năng và thành tín đã giúp họ như Ngài đã hứa. Những nước Hồi Giáo chung quanh đã họp lại để đánh nước Do Thái vào năm 1948, 1967, và 1973 nhưng họ không thắng hơn được.

Dân Do Thái là chiếc Đồng Hồ của thế giới, sự tái lập quốc của họ báo hiệu cho thế giới biết ngày Chúa trở lại rất gần. Bạn đã chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại chưa?

Giải Đáp Thắc Mắc về Kinh Thánh và Niềm Tin Cơ Đốc 

Bạn có biết nguồn gốc của nước Do Thái/Israel không? Chúng ta đã nói đến A-đam và Ê-va, tổ phụ của loài người, vì nghe theo lời cám dỗ của Ma-quỉ, nên đã phạm tội, và do đó mà tội lỗi và sự chết vào trong thế gian (Sáng Thế Ký đoạn 3; Rô-ma 5:12). Đức Chúa Trời đã phán với Ma-quỉ sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, “Và Ta sẽ để sự thù nghịch giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi của ngươi và dòng dõi của người nữ; Người sẽ giày đạp đầu của ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân của Người” (Sáng Thế Ký 3:15 theo Kinh Thánh KJV). Dòng dõi của người nữ nói trước về sự Giáng Sinh của Con Đức Chúa Trời hạ mình làm Người, sinh bởi người nữ đồng trinh. Ma-quỉ đã cắn gót chân của Ngài khi nó dùng Ju-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa và dùng giới lãnh đạo Do Thái đòi ép Tổng trấn La-mã Phi-lát đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Nhưng Chúa đã thắng (giày đạp đầu) Ma-quỉ qua sự phục sinh và thăng thiên của Ngài. Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình cứu rỗi đó từng bước một.

Ngài đã chọn Áp-ra-ham làm ông tổ của dân Do Thái, cũng là dân sự của Ngài, để qua đó Cứu Chúa Jêsus hạ mình làm Người. Chúa hứa với ông Áp-ra-ham (lúc đó là Áp-ram) rằng, “Và Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, và làm danh của ngươi được nổi tiếng, và ngươi sẽ thành một phước hạnh. Ta sẽ ban phước cho những người nào chúc phước ngươi, và Ta sẽ rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và ở nơi ngươi mà hết thảy những bộ tộc trên đất sẽ được ban phước” (Sáng Thế Ký 12:2-3). Chúa cũng hứa ban cho Áp-ra-ham và dân Do Thái đất Ca-na-an, hiện nay là nước Do Thái (Sáng Thế Ký 12:7; 15:18; 17:8; v.v...). Chúng ta thấy Chúa đã hoàn thành lời hứa của Ngài. Cứu Chúa Jêsus đã hạ mình làm Người theo dòng dõi của Áp-ra-ham, thuộc dòng Vua Đa-vít. Ngài được sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, cũng thuộc dòng Vua Đa-vít, con cháu của Áp-ra-ham. Hết thảy người nào tin cậy, đầu phục và kính thờ Chúa đều được ban phước.

Mặc dù dân Do Thái bất kính bị Chúa sửa phạt tản lạc khắp nơi, nhưng rốt lại họ cũng được Ngài đem về miền Đất mà Ngài hứa ban cho tổ phụ của họ là Áp-ra-ham. Chúa thật thành tín biết bao! Bạn có hết lòng tin cậy Chúa không?

MS Nguyễn Gia Hiền

262 lượt xem
Các bài trước
TẤM LÒNG MỚI (31/12/2021)
Chúa Yêu Thương (22/12/2021)
9 Bài Thứ Chín Trong Cô-rin-tô nhất 6:1-9 (14/12/2021)
8 bài thứ tám trong Cô-rin-tô nhất chương 5 (07/12/2021)
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Hêbơrơ 7:23-28 (03/12/2021)
7 Bài Thứ Bảy Trong Cô-rin-tô Nhất Chương 4 Từ 14 Đến 21 (03/12/2021)
6 Cô-rin-tô bài 6 chương 4:1-13 (23/11/2021)
HAI KẾ HOẠCH CỦA CHÚA GIÊ-SU RAO PHÚC ÂM CHO ISRAEL (22/11/2021)
5 Bài Thứ Năm Trong Cô-rin-tô nhất 3: 6-23 (16/11/2021)
Ai Có Thể Ở Cùng Chúa? (11/11/2021)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC