Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 127
Ngày 28/01/2022

Đáp án bài 126:
1251.d  1252.b  1253.d  1254.c  1255.a  1256.a  1257.b  1258.c  1259.c  1260.b


In bài học:
TKTN - Bài 127

Bài 127 – Thi Thiên 11-20

Vì kìa, kẻ ác giương cung,
Tra tên mình trên dây,
Đặng bắn trong tối-tăm kẻ có lòng ngay-thẳng. (Thi 11: 2)

Đức Giê-hô-va ôi! xin cứu chúng tôi, vì người nhân-đức không còn nữa,
Và kẻ thành-tín đã mất khỏi giữa con loài người. (Thi 12: 1)

Nhân vì người khốn-cùng bị hà-hiếp, và kẻ thiếu-thốn rên-siết,
Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ ta sẽ chỗi-dậy,
Đặt người tại nơi yên-ổn, là nơi người mong-muốn. (câu 5)

Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem-xét, nhậm lời tôi,
Và làm cho mắt tôi được sang (Thi 13:3)

Nhưng tôi đã tin-cậy nơi sự nhân-từ Chúa.
Lòng tôi khoái-lạc về sự cứu-rỗi của Chúa.
Tôi sẽ hát ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi. (câu 5-6)

Kẻ ngu-dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. (Thi 14:1)

Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người,
Đặng xem thử có ai khôn-ngoan,
Tìm-kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay-thảy đều bội-nghịch, cùng nhau trở nên ô-uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không. (câu 2-3)

Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền-tạm Ngài?
Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?
Ấy là kẻ đi theo sự ngay-thẳng, làm điều công-bình,
Và nói chân-thật trong lòng mình;
Kẻ nào có lưỡi không nói hành,
Chẳng làm hại cho bạn hữu mình,
Không gieo sỉ-nhục cho kẻ lân-cận mình;
Người nào khinh-dể kẻ gian-ác,
Nhưng tôn-trọng kẻ kính-sợ Đức Giê-hô-va;
Kẻ nào thề-nguyện, dầu phải tổn-hại cũng không đổi-dời gì hết;
Người nào không cho vay tiền lấy lời,
Chẳng lãnh hối-lộ đặng hại người vô-tội.
Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng-động. (Thi 15)

Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi;
Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. (Thi 16:2)

Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi;
Tôi chẳng hề bị rúng-động, vì Ngài ở bên hữu tôi.
Bởi cớ ấy lòng tôi vui-vẻ, linh-hồn tôi nức mừng-rỡ;
Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên-ổn; (câu 8-9)

Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống;
Trước mặt Chúa có trọn sự khoái-lạc,
Tại bên hữu Chúa có điều vui-sướng vô-cùng. (câu 11)

Cầu Chúa bảo-hộ tôi như con ngươi của mắt (Thi 17: 8)

Trong cơn gian-truân tôi cầu-khẩn Đức Giê-hô-va,
Tôi kêu-cầu Đức Chúa Trời tôi:
Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi,
Và tiếng kêu-cầu của tôi thấu đến tai Ngài. (Thi 18: 6)

Ngài tập tay tôi đánh giặc,
Đến đỗi cánh tay tôi giương nổi cung đồng. (câu 34)

Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi-khen Ngài giữa các dân,
Và ca-tụng danh của Ngài. (câu 49)

Các từng trời rao-truyền sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời,
Bầu trời giãi-tỏ công-việc tay Ngài làm. (Thi 19: 1)

Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va là trong-sạch, hằng còn đến đời đời;
Các mạng-lịnh của Đức Giê-hô-va là chân-thật, thảy đều công-bình cả.
Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;
Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng-ong. (câu 9-10)

Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là Đấng cứu-chuộc tôi,
Nguyện lời nói của miệng tôi,
Sự suy-gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài! (câu 14)

Cầu-xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước-ao,
Làm thành các điều toan-tính của ngươi! (Thi 20: 4)

223 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 125 &126 - MS Lữ Thành Kiến (18/01/2022)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 126 (11/01/2022)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 125 (02/01/2022)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 123&124 - MS Lữ Thành Kiến (29/12/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 124 (20/12/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 123 (14/12/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 121&122 - MS Hứa Trung Tín (17/12/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 122 (06/12/2021)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 121 (01/12/2021)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 119 120 - MS Hứa Trung Tín (29/11/2021)
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC