Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 135
Ngày 03/04/2022

Đáp án bài 134:
1331.b  1332.c  1333.a  1334.d  1335.c  1336.d  1337.b  1338.d  1339.d  1340.d 


 In bài học:
TKTN - Bài 135

Bài 135 - Thi thiên 45-54

Tôi sẽ làm cho danh vua được ghi nhớ qua các thế hệ;
Nhờ đó, các dân tộc sẽ cảm tạ vua đời đời mãi mãi. (Thi 45: 17)

Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời,
Là nơi thánh về chỗ-ở của Đấng Chí-Cao.
Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng-động. (Thi 46: 4-5)

Hãy yên-lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời (câu 10a)

Hỡi các dân, hãy vỗ tay;
Hãy lấy tiếng thắng-trận mà reo-mừng cho Đức Chúa Trời.
Vì Đức Giê-hô-va Chí-Cao thật đáng kinh;
Ngài là Vua lớn trên cả trái đất. (Thi 47: 1-2)

Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi-khen
Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài. (Thi 48: 1)

Vì Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô-cùng;
Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. (câu 14)

Vì khi người chết chẳng đem đi gì được,
Sự vinh-hiển người cũng không theo người xuống mồ-mả đâu. (Thi 49: 17)

Hãy dâng sự cảm-tạ làm của-lễ cho Đức Chúa Trời,
Và trả sự hứa-nguyện ngươi cho Đấng Chí-Cao;
Trong ngày gian-truân hãy kêu-cầu cùng ta:
Ta sẽ giải-cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi-khen ta. (Thi 50: 14-15)

Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa;
Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa.
Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác,
Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. (Thi 51: 1-2)

Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, (câu 10)

Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương:
Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. (câu 17)

Tôi sẽ cảm-tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó;
Tôi sẽ trông-cậy nơi danh Chúa
Trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt-lành. (Thi 52: 9)

Kẻ ngu-dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại-hoại, phạm tội-ác gớm-ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành. (Thi 53:1)

Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người,
Đặng xem thử có ai thông-sáng,
Tìm-kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay-thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô-uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không. (câu 2-3)

Nầy, Đức Chúa Trời là sự tiếp-trợ tôi, Chúa là Đấng nâng-đỡ linh-hồn tôi. (Thi 54: 4)

196 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 134 (13/03/2022)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 133 (06/03/2022)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 131& 132 - MS Hứa Trung Tín (02/03/2022)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 132 (27/02/2022)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 131 (21/02/2022)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 129&130 - MS Trần Mạnh Hùng (16/02/2022)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 130 (15/02/2022)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 129 (06/02/2022)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 127 &128 - MS Trần Mạnh Hùng (02/02/2022)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 128 (28/01/2022)
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC