Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
17668665

Khách đang viếng thăm
 
 
 
Năm Sự Kêu Gọi Của Chúa Giê-su Cho Cơ-đốc-nhân

 1. Hãy Đến Cùng Ta (Come to Me) 

Cơ-đốc-nhân hãy đến với Chúa Giê-su như là Đấng Cứu Chuộc (Christians must come to Jesus as our Savior).

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).

2. Hãy Học Cùng Ta (Learn of Me)

Cơ-đốc-nhân hãy đến với Chúa Giê-su như là vị Giáo Sư (Christians must learn of Jesus as our Teacher).

“Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng khiêm nhu và khiêm tốn,” (Ma-thi-ơ 11:29).

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Tạp Chí Truyền Thanh: MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI
Sách Báo Cơ Đốc:
Sách Báo Cơ Đốc:

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...