Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
14781945

Khách đang viếng thăm
 
 
 
4 LUẬT VỀ SỰ BAN PHƯỚC

Mục sư Rick Warren

Chúng ta đang sống trong đất nước Hoa Kỳ, mặc dù có những thách thức về kinh tế và xã hội, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng đất nước này được Chúa ban phước. Đó là một điều tuyệt vời. Nhưng phước hạnh luôn đi kèm với trách nhiệm. Nếu chúng ta muốn thực hiện những trách nhiệm đó một cách nghiêm túc, chúng ta nên khôn ngoan nhìn vào bốn luật về sự ban phước của Chúa:

1. Phước hạnh của chúng ta phải nên tuôn chảy đến người khác

Một số người suy nghĩ rằng Chúa ban phước cho họ để họ có thể hạnh phúc và sống thoải mái. Nhưng không phải như vậy. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta được phước để chúng ta ban phước cho người khác. Lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký 12:2 là “Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, Ta sẽ ban phước cho con và làm rạng rỡ danh con, và con sẽ trở thành một nguồn phước.” Phước hạnh phải nên tuôn chảy ra những người xung quanh.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Ca Khúc Thiên Kiều Giang: Ca Khúc TKG
Sứ Điệp: Sứ Điệp
Tạp Chí Truyền Thanh: TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN
Ca Khúc Thiên Kiều Giang: Hoan Ca Thiên Phụ
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Đêm Không Còn Nữa

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...