Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Sáng lập
Cố Mục Sư
Cam Lộc Nguyễn - Hàm Hoàng

Điều hành
Thiên Kiều Giang

Liên lạc:
songdao@songdaoonline.com
Bạn là vị khách thứ
20840168

Khách đang viếng thăm
 
 
 
LÝ DO TÔI TRỞ THÀNH MỤC SƯ

 Mục sư John MacArthur

Tôi nhớ cuốn tiểu sử của Iain Murray về Jonathan Edwards. Tôi tìm thấy nhiều điều để xác định, đặc biệt là những đau lòng cá nhân mà Edwards đã phải chịu đựng với tư cách là mục sư của một nhà thờ trong hai mươi ba năm. Sau ngần ấy thời gian, bầy chiên của ông đã trừ ông ra.

Tôi đã là mục sư của Nhà thờ Cộng đồng Grace được bốn mươi năm tuyệt vời. Mặc dù tôi không hình dung ra số phận như Edwards, nhưng tôi biết nó là chủ đề tranh cãi, cả trong và ngoài nhà thờ.

Tôi bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ mục vụ? Phải thừa nhận rằng có những lúc, ngay cả viễn cảnh đào mương để kiếm sống cũng có sức hấp dẫn nhất định. Nhưng tôi biết Chúa đã kêu gọi tôi làm mục sư, và tôi chưa bao giờ nghiêm túc xem xét việc cứu trợ.

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Tạp Chí Truyền Hình: SDTV ONLINE
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Cổ nhạc Cơ đốc: Karaoke
Sách Báo Cơ Đốc: BIẾT THÌ SỐNG
Tạp Chí Truyền Thanh: BIẾT THÌ SỐNG

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...