Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 53254
2017-05-15

2017-05-15 | 1810 lượt xem

2017-05-15 | 1736 lượt xem

2017-05-15 | 1504 lượt xem

2017-05-15 | 1466 lượt xem

2017-05-15 | 1921 lượt xem

2017-05-15 | 1581 lượt xem

2017-05-15 | 1384 lượt xem

2017-05-15 | 1566 lượt xem

2017-05-15 | 1555 lượt xem

2017-05-15 | 1448 lượt xem

2017-05-15 | 1377 lượt xem

2017-05-15 | 1440 lượt xem

2017-05-15 | 1401 lượt xem

2017-05-15 | 1620 lượt xem

2017-05-15 | 1357 lượt xem

2017-05-15 | 1853 lượt xem

2017-05-15 | 1426 lượt xem

2017-05-15 | 1408 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »