Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 28362
2017-05-15

2017-05-15 | 932 lượt xem

2017-05-15 | 866 lượt xem

2017-05-15 | 674 lượt xem

2017-05-15 | 683 lượt xem

2017-05-15 | 909 lượt xem

2017-05-15 | 818 lượt xem

2017-05-15 | 660 lượt xem

2017-05-15 | 700 lượt xem

2017-05-15 | 746 lượt xem

2017-05-15 | 684 lượt xem

2017-05-15 | 639 lượt xem

2017-05-15 | 646 lượt xem

2017-05-15 | 666 lượt xem

2017-05-15 | 822 lượt xem

2017-05-15 | 648 lượt xem

2017-05-15 | 925 lượt xem

2017-05-15 | 689 lượt xem

2017-05-15 | 709 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »