Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 37561
2017-05-15

2017-05-15 | 1232 lượt xem

2017-05-15 | 1225 lượt xem

2017-05-15 | 952 lượt xem

2017-05-15 | 974 lượt xem

2017-05-15 | 1359 lượt xem

2017-05-15 | 1128 lượt xem

2017-05-15 | 929 lượt xem

2017-05-15 | 1027 lượt xem

2017-05-15 | 1041 lượt xem

2017-05-15 | 970 lượt xem

2017-05-15 | 903 lượt xem

2017-05-15 | 946 lượt xem

2017-05-15 | 934 lượt xem

2017-05-15 | 1156 lượt xem

2017-05-15 | 926 lượt xem

2017-05-15 | 1281 lượt xem

2017-05-15 | 956 lượt xem

2017-05-15 | 969 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »