Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 21120
2017-05-15

2017-05-15 | 769 lượt xem

2017-05-15 | 715 lượt xem

2017-05-15 | 544 lượt xem

2017-05-15 | 539 lượt xem

2017-05-15 | 685 lượt xem

2017-05-15 | 629 lượt xem

2017-05-15 | 534 lượt xem

2017-05-15 | 573 lượt xem

2017-05-15 | 576 lượt xem

2017-05-15 | 546 lượt xem

2017-05-15 | 506 lượt xem

2017-05-15 | 508 lượt xem

2017-05-15 | 527 lượt xem

2017-05-15 | 631 lượt xem

2017-05-15 | 513 lượt xem

2017-05-15 | 705 lượt xem

2017-05-15 | 542 lượt xem

2017-05-15 | 576 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »