Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 13101
2017-05-15

2017-05-15 | 530 lượt xem

2017-05-15 | 504 lượt xem

2017-05-15 | 388 lượt xem

2017-05-15 | 381 lượt xem

2017-05-15 | 477 lượt xem

2017-05-15 | 379 lượt xem

2017-05-15 | 363 lượt xem

2017-05-15 | 387 lượt xem

2017-05-15 | 371 lượt xem

2017-05-15 | 390 lượt xem

2017-05-15 | 357 lượt xem

2017-05-15 | 352 lượt xem

2017-05-15 | 367 lượt xem

2017-05-15 | 382 lượt xem

2017-05-15 | 353 lượt xem

2017-05-15 | 414 lượt xem

2017-05-15 | 369 lượt xem

2017-05-15 | 400 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »