Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 15667
2017-05-15

2017-05-15 | 621 lượt xem

2017-05-15 | 592 lượt xem

2017-05-15 | 438 lượt xem

2017-05-15 | 440 lượt xem

2017-05-15 | 548 lượt xem

2017-05-15 | 474 lượt xem

2017-05-15 | 424 lượt xem

2017-05-15 | 454 lượt xem

2017-05-15 | 461 lượt xem

2017-05-15 | 445 lượt xem

2017-05-15 | 410 lượt xem

2017-05-15 | 407 lượt xem

2017-05-15 | 427 lượt xem

2017-05-15 | 483 lượt xem

2017-05-15 | 413 lượt xem

2017-05-15 | 528 lượt xem

2017-05-15 | 436 lượt xem

2017-05-15 | 465 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »