Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 46712
2017-05-15

2017-05-15 | 1575 lượt xem

2017-05-15 | 1561 lượt xem

2017-05-15 | 1321 lượt xem

2017-05-15 | 1295 lượt xem

2017-05-15 | 1740 lượt xem

2017-05-15 | 1410 lượt xem

2017-05-15 | 1210 lượt xem

2017-05-15 | 1377 lượt xem

2017-05-15 | 1366 lượt xem

2017-05-15 | 1293 lượt xem

2017-05-15 | 1211 lượt xem

2017-05-15 | 1272 lượt xem

2017-05-15 | 1211 lượt xem

2017-05-15 | 1451 lượt xem

2017-05-15 | 1196 lượt xem

2017-05-15 | 1653 lượt xem

2017-05-15 | 1247 lượt xem

2017-05-15 | 1251 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »