Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 44747
2017-05-15

2017-05-15 | 1500 lượt xem

2017-05-15 | 1478 lượt xem

2017-05-15 | 1240 lượt xem

2017-05-15 | 1218 lượt xem

2017-05-15 | 1656 lượt xem

2017-05-15 | 1332 lượt xem

2017-05-15 | 1141 lượt xem

2017-05-15 | 1301 lượt xem

2017-05-15 | 1291 lượt xem

2017-05-15 | 1200 lượt xem

2017-05-15 | 1141 lượt xem

2017-05-15 | 1187 lượt xem

2017-05-15 | 1138 lượt xem

2017-05-15 | 1369 lượt xem

2017-05-15 | 1127 lượt xem

2017-05-15 | 1573 lượt xem

2017-05-15 | 1155 lượt xem

2017-05-15 | 1178 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »