Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 7553
2017-05-15

2017-05-15 | 300 lượt xem

2017-05-15 | 268 lượt xem

2017-05-15 | 211 lượt xem

2017-05-15 | 201 lượt xem

2017-05-15 | 247 lượt xem

2017-05-15 | 216 lượt xem

2017-05-15 | 202 lượt xem

2017-05-15 | 204 lượt xem

2017-05-15 | 217 lượt xem

2017-05-15 | 217 lượt xem

2017-05-15 | 184 lượt xem

2017-05-15 | 195 lượt xem

2017-05-15 | 200 lượt xem

2017-05-15 | 208 lượt xem

2017-05-15 | 185 lượt xem

2017-05-15 | 242 lượt xem

2017-05-15 | 217 lượt xem

2017-05-15 | 213 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »