Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 9283
2017-05-15

2017-05-15 | 373 lượt xem

2017-05-15 | 343 lượt xem

2017-05-15 | 270 lượt xem

2017-05-15 | 265 lượt xem

2017-05-15 | 331 lượt xem

2017-05-15 | 277 lượt xem

2017-05-15 | 267 lượt xem

2017-05-15 | 265 lượt xem

2017-05-15 | 286 lượt xem

2017-05-15 | 277 lượt xem

2017-05-15 | 244 lượt xem

2017-05-15 | 250 lượt xem

2017-05-15 | 249 lượt xem

2017-05-15 | 264 lượt xem

2017-05-15 | 243 lượt xem

2017-05-15 | 306 lượt xem

2017-05-15 | 278 lượt xem

2017-05-15 | 284 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »