Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 40091
2017-05-15

2017-05-15 | 1321 lượt xem

2017-05-15 | 1318 lượt xem

2017-05-15 | 1062 lượt xem

2017-05-15 | 1051 lượt xem

2017-05-15 | 1467 lượt xem

2017-05-15 | 1195 lượt xem

2017-05-15 | 998 lượt xem

2017-05-15 | 1119 lượt xem

2017-05-15 | 1139 lượt xem

2017-05-15 | 1046 lượt xem

2017-05-15 | 967 lượt xem

2017-05-15 | 1025 lượt xem

2017-05-15 | 997 lượt xem

2017-05-15 | 1225 lượt xem

2017-05-15 | 994 lượt xem

2017-05-15 | 1369 lượt xem

2017-05-15 | 1026 lượt xem

2017-05-15 | 1031 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »