Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 29932
2017-05-15

2017-05-15 | 974 lượt xem

2017-05-15 | 921 lượt xem

2017-05-15 | 716 lượt xem

2017-05-15 | 734 lượt xem

2017-05-15 | 984 lượt xem

2017-05-15 | 870 lượt xem

2017-05-15 | 701 lượt xem

2017-05-15 | 751 lượt xem

2017-05-15 | 790 lượt xem

2017-05-15 | 722 lượt xem

2017-05-15 | 687 lượt xem

2017-05-15 | 689 lượt xem

2017-05-15 | 703 lượt xem

2017-05-15 | 880 lượt xem

2017-05-15 | 694 lượt xem

2017-05-15 | 990 lượt xem

2017-05-15 | 726 lượt xem

2017-05-15 | 753 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »