Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 30926
2017-05-15

2017-05-14 | 393 lượt xem

2017-05-14 | 356 lượt xem

2017-05-14 | 343 lượt xem

2017-05-14 | 354 lượt xem

2017-05-14 | 357 lượt xem

2017-05-14 | 354 lượt xem

2017-05-13 | 390 lượt xem

2017-05-13 | 373 lượt xem

2017-05-13 | 362 lượt xem

2017-05-13 | 401 lượt xem

2017-05-13 | 435 lượt xem

2017-05-13 | 388 lượt xem

2017-05-13 | 395 lượt xem

2017-01-18 | 2974 lượt xem

2017-01-18 | 504 lượt xem

2017-01-18 | 444 lượt xem

2017-01-18 | 510 lượt xem

2017-01-18 | 576 lượt xem

« 1...8 9 10 11 12 13 14 15 16...29 »