Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 25036
2017-05-15

2017-05-14 | 335 lượt xem

2017-05-14 | 301 lượt xem

2017-05-14 | 295 lượt xem

2017-05-14 | 294 lượt xem

2017-05-14 | 297 lượt xem

2017-05-14 | 294 lượt xem

2017-05-13 | 330 lượt xem

2017-05-13 | 316 lượt xem

2017-05-13 | 310 lượt xem

2017-05-13 | 340 lượt xem

2017-05-13 | 375 lượt xem

2017-05-13 | 336 lượt xem

2017-05-13 | 339 lượt xem

2017-01-18 | 2907 lượt xem

2017-01-18 | 444 lượt xem

2017-01-18 | 392 lượt xem

2017-01-18 | 446 lượt xem

2017-01-18 | 471 lượt xem

« 1...8 9 10 11 12 13 14 15 16...29 »