Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 36055
2017-05-15

2017-01-18 | 713 lượt xem

2017-01-18 | 580 lượt xem

2017-01-18 | 600 lượt xem

2017-01-18 | 615 lượt xem

2017-01-18 | 608 lượt xem

2017-01-18 | 619 lượt xem

2017-01-18 | 590 lượt xem

2017-01-18 | 603 lượt xem

2017-01-18 | 683 lượt xem

2017-01-18 | 601 lượt xem

2017-01-18 | 653 lượt xem

2017-01-18 | 629 lượt xem

2017-01-18 | 678 lượt xem

2017-01-18 | 640 lượt xem

2017-01-18 | 576 lượt xem

2017-01-18 | 564 lượt xem

2017-01-18 | 590 lượt xem

2017-01-18 | 572 lượt xem

« 1...9 10 11 12 13 14 15 16 17...29 »