Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 30166
2017-05-15

2017-01-18 | 464 lượt xem

2017-01-18 | 528 lượt xem

2017-01-18 | 439 lượt xem

2017-01-18 | 486 lượt xem

2017-01-18 | 500 lượt xem

2017-01-18 | 495 lượt xem

2017-01-18 | 460 lượt xem

2017-01-18 | 474 lượt xem

2017-01-18 | 540 lượt xem

2017-01-18 | 464 lượt xem

2017-01-18 | 432 lượt xem

2017-01-18 | 530 lượt xem

2017-01-18 | 450 lượt xem

2017-01-18 | 474 lượt xem

2017-01-18 | 449 lượt xem

2017-01-18 | 455 lượt xem

2017-01-18 | 455 lượt xem

2017-01-18 | 447 lượt xem

« 1...10 11 12 13 14 15 16 17 18...29 »