Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 36056
2017-05-15

2017-01-18 | 543 lượt xem

2017-01-18 | 606 lượt xem

2017-01-18 | 510 lượt xem

2017-01-18 | 568 lượt xem

2017-01-18 | 572 lượt xem

2017-01-18 | 575 lượt xem

2017-01-18 | 535 lượt xem

2017-01-18 | 551 lượt xem

2017-01-18 | 630 lượt xem

2017-01-18 | 538 lượt xem

2017-01-18 | 499 lượt xem

2017-01-18 | 617 lượt xem

2017-01-18 | 522 lượt xem

2017-01-18 | 572 lượt xem

2017-01-18 | 519 lượt xem

2017-01-18 | 537 lượt xem

2017-01-18 | 530 lượt xem

2017-01-18 | 521 lượt xem

« 1...10 11 12 13 14 15 16 17 18...29 »