Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 30163
2017-05-15

2017-01-18 | 449 lượt xem

2017-01-18 | 600 lượt xem

2017-01-18 | 449 lượt xem

2017-01-18 | 438 lượt xem

2017-01-18 | 435 lượt xem

2017-01-18 | 470 lượt xem

2017-01-18 | 479 lượt xem

2017-01-18 | 483 lượt xem

2017-01-18 | 471 lượt xem

2017-01-18 | 430 lượt xem

2017-01-18 | 486 lượt xem

2017-01-18 | 418 lượt xem

2017-01-18 | 437 lượt xem

2017-01-18 | 494 lượt xem

2017-01-18 | 500 lượt xem

2017-01-18 | 465 lượt xem

2017-01-18 | 593 lượt xem

2017-01-18 | 441 lượt xem

« 1...11 12 13 14 15 16 17 18 19...29 »