Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 36054
2017-05-15

2017-01-18 | 531 lượt xem

2017-01-18 | 686 lượt xem

2017-01-18 | 525 lượt xem

2017-01-18 | 518 lượt xem

2017-01-18 | 519 lượt xem

2017-01-18 | 542 lượt xem

2017-01-18 | 555 lượt xem

2017-01-18 | 566 lượt xem

2017-01-18 | 553 lượt xem

2017-01-18 | 508 lượt xem

2017-01-18 | 572 lượt xem

2017-01-18 | 488 lượt xem

2017-01-18 | 515 lượt xem

2017-01-18 | 575 lượt xem

2017-01-18 | 584 lượt xem

2017-01-18 | 542 lượt xem

2017-01-18 | 670 lượt xem

2017-01-18 | 534 lượt xem

« 1...11 12 13 14 15 16 17 18 19...29 »