Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 30164
2017-05-15

2017-01-18 | 396 lượt xem

2017-01-18 | 421 lượt xem

2017-01-18 | 393 lượt xem

2017-01-18 | 448 lượt xem

2017-01-18 | 482 lượt xem

2017-01-18 | 526 lượt xem

2017-01-18 | 406 lượt xem

2017-01-15 | 520 lượt xem

2017-01-15 | 436 lượt xem

2017-01-15 | 469 lượt xem

2017-01-15 | 447 lượt xem

2017-01-15 | 461 lượt xem

2017-01-15 | 464 lượt xem

2017-01-15 | 428 lượt xem

2017-01-15 | 436 lượt xem

2017-01-15 | 450 lượt xem

2017-01-15 | 578 lượt xem

2017-01-15 | 426 lượt xem

« 1...12 13 14 15 16 17 18 19 20...29 »