Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 13815
2017-05-15

2017-05-15 | 271 lượt xem

2017-05-15 | 228 lượt xem

2017-05-15 | 228 lượt xem

2017-05-15 | 235 lượt xem

2017-05-15 | 236 lượt xem

2017-05-15 | 237 lượt xem

2017-05-15 | 238 lượt xem

2017-05-15 | 264 lượt xem

2017-05-15 | 254 lượt xem

2017-05-15 | 241 lượt xem

2017-05-15 | 230 lượt xem

2017-05-15 | 272 lượt xem

2017-05-15 | 239 lượt xem

2017-05-15 | 265 lượt xem

2017-05-15 | 205 lượt xem

2017-05-15 | 221 lượt xem

2017-05-15 | 282 lượt xem

2017-05-15 | 243 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »