Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 33920
2017-05-15

2017-05-15 | 540 lượt xem

2017-05-15 | 509 lượt xem

2017-05-15 | 541 lượt xem

2017-05-15 | 486 lượt xem

2017-05-15 | 452 lượt xem

2017-05-15 | 484 lượt xem

2017-05-15 | 475 lượt xem

2017-05-15 | 525 lượt xem

2017-05-15 | 519 lượt xem

2017-05-15 | 494 lượt xem

2017-05-15 | 485 lượt xem

2017-05-15 | 547 lượt xem

2017-05-15 | 515 lượt xem

2017-05-15 | 558 lượt xem

2017-05-15 | 444 lượt xem

2017-05-15 | 464 lượt xem

2017-05-15 | 532 lượt xem

2017-05-15 | 481 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »