Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 37376
2017-05-15

2017-05-15 | 606 lượt xem

2017-05-15 | 576 lượt xem

2017-05-15 | 598 lượt xem

2017-05-15 | 551 lượt xem

2017-05-15 | 515 lượt xem

2017-05-15 | 542 lượt xem

2017-05-15 | 537 lượt xem

2017-05-15 | 586 lượt xem

2017-05-15 | 580 lượt xem

2017-05-15 | 553 lượt xem

2017-05-15 | 547 lượt xem

2017-05-15 | 605 lượt xem

2017-05-15 | 573 lượt xem

2017-05-15 | 621 lượt xem

2017-05-15 | 504 lượt xem

2017-05-15 | 530 lượt xem

2017-05-15 | 597 lượt xem

2017-05-15 | 544 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »