Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 25265
2017-05-15

2017-05-15 | 427 lượt xem

2017-05-15 | 379 lượt xem

2017-05-15 | 395 lượt xem

2017-05-15 | 365 lượt xem

2017-05-15 | 352 lượt xem

2017-05-15 | 365 lượt xem

2017-05-15 | 369 lượt xem

2017-05-15 | 399 lượt xem

2017-05-15 | 391 lượt xem

2017-05-15 | 380 lượt xem

2017-05-15 | 355 lượt xem

2017-05-15 | 408 lượt xem

2017-05-15 | 376 lượt xem

2017-05-15 | 439 lượt xem

2017-05-15 | 332 lượt xem

2017-05-15 | 341 lượt xem

2017-05-15 | 402 lượt xem

2017-05-15 | 363 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »