Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 8519
2017-05-15

2017-05-15 | 188 lượt xem

2017-05-15 | 154 lượt xem

2017-05-15 | 146 lượt xem

2017-05-15 | 153 lượt xem

2017-05-15 | 145 lượt xem

2017-05-15 | 154 lượt xem

2017-05-15 | 148 lượt xem

2017-05-15 | 165 lượt xem

2017-05-15 | 166 lượt xem

2017-05-15 | 159 lượt xem

2017-05-15 | 150 lượt xem

2017-05-15 | 171 lượt xem

2017-05-15 | 146 lượt xem

2017-05-15 | 179 lượt xem

2017-05-15 | 131 lượt xem

2017-05-15 | 144 lượt xem

2017-05-15 | 190 lượt xem

2017-05-15 | 148 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »