Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 32344
2017-05-15

2017-01-14 | 476 lượt xem

2017-01-14 | 521 lượt xem

2017-01-14 | 472 lượt xem

2017-01-14 | 480 lượt xem

2017-01-14 | 496 lượt xem

2017-01-14 | 490 lượt xem

2017-01-14 | 460 lượt xem

2017-01-14 | 450 lượt xem

2017-01-14 | 558 lượt xem

2017-01-14 | 490 lượt xem

2017-01-14 | 484 lượt xem

2017-01-14 | 490 lượt xem

2017-01-14 | 510 lượt xem

2017-01-14 | 511 lượt xem

2017-01-14 | 451 lượt xem

2017-01-14 | 436 lượt xem

2017-01-14 | 567 lượt xem

2017-01-14 | 503 lượt xem

« 1...16 17 18 19 20 21 22 23 24...29 »