Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 25037
2017-05-15

2016-07-23 | 700 lượt xem

2016-07-23 | 512 lượt xem

2016-07-23 | 552 lượt xem

2016-07-22 | 563 lượt xem

2016-07-22 | 531 lượt xem

2016-07-22 | 555 lượt xem

2016-07-22 | 559 lượt xem

2016-07-22 | 722 lượt xem

2016-07-22 | 519 lượt xem

2016-07-22 | 688 lượt xem

2016-07-22 | 624 lượt xem

2016-07-22 | 472 lượt xem

2016-07-22 | 559 lượt xem

2016-07-22 | 618 lượt xem

2016-07-22 | 514 lượt xem

2016-07-22 | 431 lượt xem

2016-07-22 | 471 lượt xem

2016-07-22 | 557 lượt xem

« 1...18 19 20 21 22 23 24 25 26...29 »