Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 31182
2017-05-15

2016-07-23 | 760 lượt xem

2016-07-23 | 561 lượt xem

2016-07-23 | 608 lượt xem

2016-07-22 | 634 lượt xem

2016-07-22 | 599 lượt xem

2016-07-22 | 625 lượt xem

2016-07-22 | 608 lượt xem

2016-07-22 | 773 lượt xem

2016-07-22 | 568 lượt xem

2016-07-22 | 744 lượt xem

2016-07-22 | 674 lượt xem

2016-07-22 | 528 lượt xem

2016-07-22 | 614 lượt xem

2016-07-22 | 675 lượt xem

2016-07-22 | 564 lượt xem

2016-07-22 | 491 lượt xem

2016-07-22 | 524 lượt xem

2016-07-22 | 623 lượt xem

« 1...18 19 20 21 22 23 24 25 26...29 »