Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 28438
2017-05-15

2016-07-22 | 673 lượt xem

2016-07-22 | 590 lượt xem

2016-07-22 | 548 lượt xem

2016-07-22 | 545 lượt xem

2016-07-22 | 532 lượt xem

2016-07-22 | 525 lượt xem

2016-07-22 | 541 lượt xem

2016-07-22 | 491 lượt xem

2016-07-22 | 595 lượt xem

2016-07-22 | 583 lượt xem

2016-07-22 | 658 lượt xem

2016-07-22 | 493 lượt xem

2016-07-22 | 504 lượt xem

2016-07-22 | 475 lượt xem

2016-07-22 | 638 lượt xem

2016-07-22 | 651 lượt xem

2016-07-22 | 484 lượt xem

2016-07-22 | 486 lượt xem

« 1...19 20 21 22 23 24 25 26 27...29 »