Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 28429
2017-05-15

2016-07-21 | 442 lượt xem

2016-07-21 | 511 lượt xem

2016-07-21 | 451 lượt xem

2016-07-21 | 435 lượt xem

2016-07-21 | 515 lượt xem

2016-07-21 | 534 lượt xem

2016-07-21 | 558 lượt xem

2016-07-21 | 473 lượt xem

2016-07-21 | 461 lượt xem

2016-07-21 | 491 lượt xem

2016-07-21 | 462 lượt xem

2016-07-21 | 492 lượt xem

2016-07-21 | 441 lượt xem

2016-07-21 | 447 lượt xem

2016-07-21 | 458 lượt xem

2016-07-21 | 536 lượt xem

2016-07-21 | 454 lượt xem

2016-07-21 | 469 lượt xem

« 1...21 22 23 24 25 26 27 28 29 »