Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 25030
2017-05-15

2016-07-21 | 420 lượt xem

2016-07-21 | 469 lượt xem

2016-07-21 | 423 lượt xem

2016-07-21 | 408 lượt xem

2016-07-21 | 486 lượt xem

2016-07-21 | 502 lượt xem

2016-07-21 | 534 lượt xem

2016-07-21 | 446 lượt xem

2016-07-21 | 435 lượt xem

2016-07-21 | 459 lượt xem

2016-07-21 | 437 lượt xem

2016-07-21 | 469 lượt xem

2016-07-21 | 419 lượt xem

2016-07-21 | 424 lượt xem

2016-07-21 | 436 lượt xem

2016-07-21 | 505 lượt xem

2016-07-21 | 431 lượt xem

2016-07-21 | 445 lượt xem

« 1...21 22 23 24 25 26 27 28 29 »