Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 32455
2017-05-15

2016-07-21 | 507 lượt xem

2016-07-21 | 537 lượt xem

2016-07-21 | 476 lượt xem

2016-07-21 | 528 lượt xem

2016-07-21 | 550 lượt xem

2016-07-21 | 461 lượt xem

2016-07-21 | 518 lượt xem

2016-07-21 | 528 lượt xem

2016-07-21 | 494 lượt xem

2016-07-21 | 623 lượt xem

2016-07-21 | 556 lượt xem

2016-07-21 | 553 lượt xem

2016-07-21 | 684 lượt xem

2016-07-21 | 548 lượt xem

2016-07-21 | 510 lượt xem

2016-07-21 | 559 lượt xem

2016-07-21 | 537 lượt xem

2016-07-21 | 696 lượt xem

« 1...21 22 23 24 25 26 27 28 29 »