Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 28431
2017-05-15

2016-07-21 | 484 lượt xem

2016-07-21 | 464 lượt xem

2016-07-21 | 499 lượt xem

2016-07-21 | 474 lượt xem

2016-07-21 | 496 lượt xem

2016-07-21 | 531 lượt xem

2016-07-21 | 452 lượt xem

2016-07-21 | 517 lượt xem

2016-07-21 | 442 lượt xem

2016-07-21 | 630 lượt xem

2016-07-21 | 489 lượt xem

2016-07-21 | 545 lượt xem

2016-07-21 | 529 lượt xem

2016-07-21 | 448 lượt xem

2016-07-21 | 666 lượt xem

2016-07-21 | 461 lượt xem

2016-07-21 | 521 lượt xem

2016-07-21 | 489 lượt xem

« 1...21 22 23 24 25 26 27 28 29 »