Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 31181
2017-05-15

2016-07-21 | 586 lượt xem

2016-07-21 | 593 lượt xem

2016-07-21 | 497 lượt xem

2016-07-21 | 564 lượt xem

2016-07-21 | 505 lượt xem

2016-07-21 | 563 lượt xem

2016-07-21 | 545 lượt xem

2016-07-21 | 583 lượt xem

2016-07-21 | 547 lượt xem

2016-07-21 | 532 lượt xem

2016-07-21 | 503 lượt xem

2016-07-21 | 517 lượt xem

2016-07-21 | 536 lượt xem

2016-07-21 | 527 lượt xem

2016-07-21 | 496 lượt xem

2016-07-21 | 544 lượt xem

2016-07-21 | 628 lượt xem

2016-07-21 | 541 lượt xem

« 1...21 22 23 24 25 26 27 28 29 »