Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 25035
2017-05-15

2016-07-21 | 520 lượt xem

2016-07-21 | 514 lượt xem

2016-07-21 | 451 lượt xem

2016-07-21 | 496 lượt xem

2016-07-21 | 459 lượt xem

2016-07-21 | 500 lượt xem

2016-07-21 | 469 lượt xem

2016-07-21 | 511 lượt xem

2016-07-21 | 479 lượt xem

2016-07-21 | 466 lượt xem

2016-07-21 | 439 lượt xem

2016-07-21 | 451 lượt xem

2016-07-21 | 472 lượt xem

2016-07-21 | 453 lượt xem

2016-07-21 | 449 lượt xem

2016-07-21 | 479 lượt xem

2016-07-21 | 528 lượt xem

2016-07-21 | 487 lượt xem

« 1...21 22 23 24 25 26 27 28 29 »