Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 23223
2017-05-15

2017-05-15 | 323 lượt xem

2017-05-15 | 297 lượt xem

2017-05-15 | 337 lượt xem

2017-05-15 | 356 lượt xem

2017-05-15 | 321 lượt xem

2017-05-15 | 333 lượt xem

2017-05-15 | 327 lượt xem

2017-05-15 | 309 lượt xem

2017-05-15 | 312 lượt xem

2017-05-15 | 312 lượt xem

2017-05-15 | 322 lượt xem

2017-05-15 | 317 lượt xem

2017-05-15 | 330 lượt xem

2017-05-15 | 308 lượt xem

2017-05-15 | 305 lượt xem

2017-05-15 | 332 lượt xem

2017-05-15 | 340 lượt xem

2017-05-15 | 341 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »