Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 30929
2017-05-15

2017-05-15 | 406 lượt xem

2017-05-15 | 376 lượt xem

2017-05-15 | 425 lượt xem

2017-05-15 | 497 lượt xem

2017-05-15 | 399 lượt xem

2017-05-15 | 419 lượt xem

2017-05-15 | 406 lượt xem

2017-05-15 | 387 lượt xem

2017-05-15 | 391 lượt xem

2017-05-15 | 388 lượt xem

2017-05-15 | 397 lượt xem

2017-05-15 | 412 lượt xem

2017-05-15 | 410 lượt xem

2017-05-15 | 382 lượt xem

2017-05-15 | 378 lượt xem

2017-05-15 | 408 lượt xem

2017-05-15 | 481 lượt xem

2017-05-15 | 431 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »