Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 37377
2017-05-15

2017-05-15 | 511 lượt xem

2017-05-15 | 478 lượt xem

2017-05-15 | 539 lượt xem

2017-05-15 | 626 lượt xem

2017-05-15 | 499 lượt xem

2017-05-15 | 525 lượt xem

2017-05-15 | 514 lượt xem

2017-05-15 | 493 lượt xem

2017-05-15 | 500 lượt xem

2017-05-15 | 493 lượt xem

2017-05-15 | 493 lượt xem

2017-05-15 | 527 lượt xem

2017-05-15 | 521 lượt xem

2017-05-15 | 484 lượt xem

2017-05-15 | 487 lượt xem

2017-05-15 | 527 lượt xem

2017-05-15 | 618 lượt xem

2017-05-15 | 530 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »