Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 25266
2017-05-15

2017-05-15 | 338 lượt xem

2017-05-15 | 317 lượt xem

2017-05-15 | 355 lượt xem

2017-05-15 | 385 lượt xem

2017-05-15 | 339 lượt xem

2017-05-15 | 350 lượt xem

2017-05-15 | 343 lượt xem

2017-05-15 | 325 lượt xem

2017-05-15 | 329 lượt xem

2017-05-15 | 328 lượt xem

2017-05-15 | 339 lượt xem

2017-05-15 | 337 lượt xem

2017-05-15 | 346 lượt xem

2017-05-15 | 322 lượt xem

2017-05-15 | 319 lượt xem

2017-05-15 | 349 lượt xem

2017-05-15 | 370 lượt xem

2017-05-15 | 365 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »