Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 37378
2017-05-15

2017-05-15 | 465 lượt xem

2017-05-15 | 510 lượt xem

2017-05-15 | 458 lượt xem

2017-05-15 | 462 lượt xem

2017-05-15 | 456 lượt xem

2017-05-15 | 475 lượt xem

2017-05-15 | 467 lượt xem

2017-05-15 | 475 lượt xem

2017-05-15 | 456 lượt xem

2017-05-15 | 469 lượt xem

2017-05-15 | 470 lượt xem

2017-05-15 | 517 lượt xem

2017-05-15 | 485 lượt xem

2017-05-15 | 466 lượt xem

2017-05-15 | 471 lượt xem

2017-05-15 | 466 lượt xem

2017-05-15 | 469 lượt xem

2017-05-15 | 486 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »