Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 33922
2017-05-15

2017-05-15 | 412 lượt xem

2017-05-15 | 458 lượt xem

2017-05-15 | 405 lượt xem

2017-05-15 | 409 lượt xem

2017-05-15 | 401 lượt xem

2017-05-15 | 415 lượt xem

2017-05-15 | 414 lượt xem

2017-05-15 | 422 lượt xem

2017-05-15 | 406 lượt xem

2017-05-15 | 415 lượt xem

2017-05-15 | 410 lượt xem

2017-05-15 | 440 lượt xem

2017-05-15 | 425 lượt xem

2017-05-15 | 412 lượt xem

2017-05-15 | 415 lượt xem

2017-05-15 | 415 lượt xem

2017-05-15 | 417 lượt xem

2017-05-15 | 433 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »