Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 33923
2017-05-15

2017-05-15 | 434 lượt xem

2017-05-15 | 417 lượt xem

2017-05-15 | 425 lượt xem

2017-05-15 | 471 lượt xem

2017-05-15 | 443 lượt xem

2017-05-15 | 453 lượt xem

2017-05-15 | 451 lượt xem

2017-05-15 | 423 lượt xem

2017-05-15 | 456 lượt xem

2017-05-15 | 445 lượt xem

2017-05-15 | 414 lượt xem

2017-05-15 | 426 lượt xem

2017-05-15 | 435 lượt xem

2017-05-15 | 462 lượt xem

2017-05-15 | 467 lượt xem

2017-05-15 | 422 lượt xem

2017-05-15 | 416 lượt xem

2017-05-15 | 546 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »