Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 33924
2017-05-15

2017-05-15 | 434 lượt xem

2017-05-15 | 427 lượt xem

2017-05-15 | 413 lượt xem

2017-05-15 | 417 lượt xem

2017-05-15 | 400 lượt xem

2017-05-15 | 427 lượt xem

2017-05-15 | 406 lượt xem

2017-05-15 | 411 lượt xem

2017-05-15 | 403 lượt xem

2017-05-15 | 407 lượt xem

2017-05-15 | 412 lượt xem

2017-05-15 | 416 lượt xem

2017-05-15 | 408 lượt xem

2017-05-15 | 415 lượt xem

2017-05-15 | 424 lượt xem

2017-05-15 | 432 lượt xem

2017-05-15 | 436 lượt xem

2017-05-15 | 450 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...29 »