Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 13081
2017-05-15

2017-05-15 | 199 lượt xem

2017-05-15 | 199 lượt xem

2017-05-15 | 203 lượt xem

2017-05-15 | 200 lượt xem

2017-05-15 | 197 lượt xem

2017-05-15 | 200 lượt xem

2017-05-15 | 194 lượt xem

2017-05-15 | 200 lượt xem

2017-05-15 | 188 lượt xem

2017-05-15 | 210 lượt xem

2017-05-15 | 201 lượt xem

2017-05-15 | 198 lượt xem

2017-05-15 | 199 lượt xem

2017-05-15 | 201 lượt xem

2017-05-15 | 209 lượt xem

2017-05-15 | 205 lượt xem

2017-05-15 | 209 lượt xem

2017-05-15 | 220 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...29 »