Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 37380
2017-05-15

2017-05-15 | 484 lượt xem

2017-05-15 | 478 lượt xem

2017-05-15 | 472 lượt xem

2017-05-15 | 476 lượt xem

2017-05-15 | 459 lượt xem

2017-05-15 | 480 lượt xem

2017-05-15 | 455 lượt xem

2017-05-15 | 467 lượt xem

2017-05-15 | 457 lượt xem

2017-05-15 | 462 lượt xem

2017-05-15 | 464 lượt xem

2017-05-15 | 478 lượt xem

2017-05-15 | 465 lượt xem

2017-05-15 | 470 lượt xem

2017-05-15 | 483 lượt xem

2017-05-15 | 491 lượt xem

2017-05-15 | 487 lượt xem

2017-05-15 | 511 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...29 »