Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 37381
2017-05-15

2017-05-15 | 479 lượt xem

2017-05-15 | 488 lượt xem

2017-05-15 | 476 lượt xem

2017-05-15 | 475 lượt xem

2017-05-15 | 482 lượt xem

2017-05-15 | 483 lượt xem

2017-05-15 | 675 lượt xem

2017-05-15 | 458 lượt xem

2017-05-15 | 475 lượt xem

2017-05-15 | 512 lượt xem

2017-05-15 | 476 lượt xem

2017-05-15 | 484 lượt xem

2017-05-15 | 530 lượt xem

2017-05-15 | 463 lượt xem

2017-05-15 | 484 lượt xem

2017-05-15 | 477 lượt xem

2017-05-15 | 475 lượt xem

2017-05-15 | 582 lượt xem

« 1...3 4 5 6 7 8 9 10 11...29 »