Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 25270
2017-05-15

2017-05-15 | 309 lượt xem

2017-05-15 | 326 lượt xem

2017-05-15 | 319 lượt xem

2017-05-15 | 319 lượt xem

2017-05-15 | 319 lượt xem

2017-05-15 | 318 lượt xem

2017-05-15 | 471 lượt xem

2017-05-15 | 306 lượt xem

2017-05-15 | 316 lượt xem

2017-05-15 | 315 lượt xem

2017-05-15 | 315 lượt xem

2017-05-15 | 312 lượt xem

2017-05-15 | 349 lượt xem

2017-05-15 | 304 lượt xem

2017-05-15 | 313 lượt xem

2017-05-15 | 311 lượt xem

2017-05-15 | 311 lượt xem

2017-05-15 | 388 lượt xem

« 1...3 4 5 6 7 8 9 10 11...29 »