Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 23228
2017-05-15

2017-05-15 | 307 lượt xem

2017-05-15 | 299 lượt xem

2017-05-15 | 310 lượt xem

2017-05-15 | 318 lượt xem

2017-05-15 | 340 lượt xem

2017-05-15 | 363 lượt xem

2017-05-15 | 305 lượt xem

2017-05-15 | 287 lượt xem

2017-05-15 | 324 lượt xem

2017-05-15 | 317 lượt xem

2017-05-15 | 320 lượt xem

2017-05-15 | 302 lượt xem

2017-05-15 | 308 lượt xem

2017-05-15 | 322 lượt xem

2017-05-15 | 310 lượt xem

2017-05-15 | 331 lượt xem

2017-05-15 | 302 lượt xem

2017-05-15 | 322 lượt xem

« 1...4 5 6 7 8 9 10 11 12...29 »