THIÊN ĐÀNG PHƯỚC HẠNH
Kim Hân

1. Thiên đàng phước hạnh
  Nhóm Cadillac    
2. Tình yêu Chúa
  Thụy Long    
3. Gánh lúa vàng
  Hùng Phú & Lan Thanh    
4. Dâng Cha lời cảm tạ
  Diệu Hiền    
5. Đời ngát xanh
  Nhóm Cadillac    
6. Bay cao, bay xa
  Xuân Trường    
7. Nhiều khi
  Kim Ngân    
8. Ánh sáng phục sinh
  Hùng Phú & Lan Thanh    
9. Cho một ngày
  Nhật Huy    
10. Chúa không đổi thay
  Nhóm Cadillac    
Lời giới thiệu

CD THIÊN ĐÀNG PHƯỚC HẠNH gồm 10 ca khúc mới của Kim Hân, thực hiện và phổ biến trong mùa Thu 2017.

Nhạc và lời: Kim Hân
Hòa âm: Quang Đạt

Phòng thu: Quang Đạt Studio

KIM HÂN                                                 
Email: hanthienn@yahoo.com

Cell: 1 (717) 824-7223