Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
ÂN ĐIỂN CHÚA LÀ ĐẦY ĐỦ

Dường như mỗi ngày tôi đều khám phá ra những sự yếu đuối mới và nhu cầu mới của chính mình. Cho dù đó là tội lỗi, kiệt sức về thể chất hay sự lệ thuộc tình cảm, tôi luôn khám phá ra nhu cầu cần giúp đỡ của tôi. Nhưng mỗi ngày tôi cũng khám phá ra một Đức Chúa Trời là Đấng hoàn toàn trong mọi cách tôi yếu đuối. Hàng ngày tôi nhận được sự tươi mới từ Cha trên trời của tôi, Đấng dường như lấy những điểm yếu của tôi và sử dụng chúng cho vương quốc của Ngài.

Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô 12: 9, "Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi." Sự an ủi tuyệt vời mà chúng ta có thể tìm thấy trong những lời của Phao-lô ở đây, và tình yêu tuyệt vời mà Cha trên trời dành cho chúng ta là Ngài sẽ ban ơn đầy đủ cho chúng ta.

Chúng ta phục vụ một Thiên Chúa, Đấng đã biến điểm yếu lớn nhất của chúng ta thành sức mạnh vĩ đại nhất của chúng ta. Trong ân sủng của Ngài, tất cả những gì Ngài yêu cầu chúng ta là có một trái tim rộng mở, sẵn sàng và dễ đón nhận Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng ngự xuống, đặt đời sống Ngài trên chúng ta để chúng ta có thể sống qua Ngài. Ngài là Vua của các vị vua mà vẫn rửa chân cho con người, thậm chí là người phản bội Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời của lòng thương xót, chữa bệnh cho người bệnh và dành thời gian với những tội nhân hơn là người đạo đức. Ngài đã từ bỏ mọi hình thức lợi lạc cá nhân để cống hiến cả cuộc đời của mình để mở đường cho chúng ta khôi phục lại mối liên hệ với Cha trên trời.

Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời có ân điển hoàn toàn đủ cho chúng ta. Trên thực tế, chỉ sống bằng ân điển Ngài chúng ta mới trở nên mạnh mẽ. Cha trên trời của bạn nói: "Sức mạnh của ta được hoàn thiện trong sự yếu đuối của con." Trong Đấng Christ chúng ta có thể khoe khoang về nhu cầu của mình; Vì nhu cầu của chúng ta là tài sản lớn nhất của chúng ta. Chúa Giêsu đã chứng tỏ qua chức vụ của mình rằng Ngài làm việc mạnh mẽ khi người ta chỉ đơn giản thừa nhận nhu cầu của họ về Ngài. Từ người phụ nữ tuyệt vọng chạm vào quần áo của mình, đến người thu thuế Xa-chê, người bại được hạ xuống từ trần nhà… Đức Chúa Trời làm phép lạ diệu kỳ trong cuộc sống của những người đến trước mặt Ngài với tất cả sự tan vỡ và nhu cầu của họ. Quyền lực của Ngài được hoàn hảo trong những người chỉ đơn giản là khóc với Ngài trong tuyệt vọng.

Ngược lại, chúng ta thấy những người trong Kinh Thánh đến trước mặt Đức Chúa Trời nghĩ họ có tất cả, và do đó không nhận được gì từ Ngài. Mác 10: 17-27 cho chúng ta biết về một người trẻ tuổi, giàu có, đã đến với Chúa Giêsu cầu xin sự giúp đỡ của Ngài nhưng không muốn đánh đổi sự thành công của trần gian cho mối quan hệ vĩnh cửu. Đáp lại sự không sẵn lòng của người trẻ tuổi, Chúa Giêsu nói, "Những người giàu bước vào vương quốc của Chúa sẽ rất khó khăn!" (Mác 10:23). Tôi không tin rằng Chúa Giêsu đang nói về sự giàu có ở đây, mặc dù chắc chắn có bao gồm cả tiền bạc. Tôi tin rằng Chúa Giêsu đang tuyên bố về bất cứ ai cảm thấy hài lòng về chính mình và thế giới ngoài Đức Chúa Trời. Bạn có thể là người nghèo và vẫn không nhận được gì từ Thượng Đế vì bạn sống một cách kiêu căng và không thừa nhận nhu cầu của bạn. Một trong những món quà lớn nhất của chúng ta là yếu đuối vì khi thừa nhận điểm yếu của chúng ta, chúng ta tạo không gian cho Thiên Chúa di chuyển và hành động. Những người hài lòng với thành công thế gian, thú vui và tài sản sẽ có rất ít chỗ để đón nhận sự giàu có đáng kinh ngạc của tình yêu, sự bình an, và niềm vui Thiên Chúa muốn ban cho những người chỉ cần thừa nhận nhu cầu của họ về Ngài.

Bạn thấy đấy, cuộc sống không phải là có được tài sản dù nhỏ hay lớn, nhưng là về tình trạng của trái tim bạn đối với Đức Chúa Trời. Cuộc sống dồi dào mà Đức Chúa Trời muốn cho bạn sẽ chỉ nhận được ở những nơi bạn thừa nhận sự yếu đuối và nhu cầu của bạn. Kẻ trộm bị treo trên thập tự giá thừa nhận tội lỗi của mình đã nhận được ơn cứu chuộc, chứ không phải là thầy tế lễ thượng phẩm thành công, trong sự kiêu hãnh mình, đã chiến đấu để đóng đinh Đấng Cứu Thế mà người luôn trông mong sẽ đến.

Hãy mở rộng tấm lòng của bạn hôm nay như tất cả những người đã nhận được sự giàu có đáng kinh ngạc về tình yêu của Chúa trước bạn. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh cho bạn thấy sự lệ thuộc và nhu cầu có Chúa trong đời sống mình. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn khiêm tốn tiếp nhận điều Ngài muốn trao ban. Cầu xin ân điển Chúa đủ cho bạn hôm nay, chứ không phải là sức mạnh của bạn. Cầu xin chính sức mạnh của Ngài thể hiện mạnh mẽ trên sự yếu đuối của bạn. Và hôm nay bạn có thể trải nghiệm tất cả ân sủng đầy đủ mà Cha trên trời của bạn muốn ban cho.

FIRST15.ORG

 
Các bài trước:
CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI TỪ TRONG KẺ CHẾT
SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA JÊ-SUS
LÀ CON CỦA THIÊN CHÚA
NƠI CHÚNG TA SẼ TIÊU 4.3 TỶ NGÀY HÔM NAY
AI LÀ CHÚA MÙA XUÂN