Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
DÀNH MỘT CHỖ CHO CHÚA

Câu chuyện về Ma-ri, Ma-thê và Chúa Giê-xu được tìm thấy trong Lu-ca 10 tiềm ẩn nỗi khao khát của Đức Chúa Trời về mối quan hệ đơn sơ, tự do với con cái của Ngài. Năm mới, tôi ước nguyện câu chuyện này sẽ đặt một ngọn lửa trong trái tim của chúng ta để sống trong mối tương giao không rời với Cha Thiên Thượng. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ liên tục tìm cách tạo ra không gian trong cuộc sống của chúng ta cho một điều thực sự quan trọng. Kinh thánh chép trong Lu-ca 10: 38-42:

“Khi Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.”

Tôi muốn cuộc sống của tôi tập trung vào "phần tốt". Tôi muốn tất cả các ngày của tôi được đánh dấu bằng cách chọn ngồi dưới chân Chúa Giê-xu hơn là sống một cuộc đời chỉ dựa vào công việc. Khi kết thúc cuộc đời tôi, tôi muốn nhìn lại và biết rằng tôi tìm kiếm mối quan hệ với Thượng Đế của tôi trên tất cả mọi thứ, và tôi đã trao cho Ngài trái tim của tôi bất kể mùa màng, bất kể giá nào.

Lẽ thật đơn giản về tinh thần Cơ-đốc giáo là Đức Chúa Trời mong muốn lấp đầy bất cứ không gian nào mà chúng ta sẵn sàng dành cho sự gần gũi Ngài. Món quà Chúa tặng cho chúng ta vượt xa người vợ/chồng, công việc, gia đình, sự thành công, hoặc sự ổn định về tài chính, đó chỉ đơn giản là chính Ngài. Sự hoan lạc của Cha trên trời của chúng ta đơn giản là như vậy, "Hãy ở trong ta, và ta ở trong các ngươi" (Giăng 15: 4).

Sẽ như thế nào nếu quyết tâm đầu năm của bạn là tạo ra khoảng trống cho Thiên Chúa để Ngài lấp đầy? Những ước mơ của lòng bạn nhờ đó được ban phước? Trải nghiệm được sự bình an và niềm vui siêu việt đến từ việc tập trung cuộc sống quanh sự tương giao mật thiết với Thiên Chúa? Cảm thấy hài lòng trong việc tiếp tục nhận được tình yêu mạnh mẽ của Cha trên trời?

Xin hãy dành thời gian suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng. Dành thời gian lựa chọn "phần tốt" để cuộc sống của bạn có thể tập trung xung quanh Đấng duy nhất có sức mạnh thực sự thỏa mãn mọi mong ước của bạn. Hãy để cho năm tháng của bạn được đánh dấu bởi sự hiệp một không rời với Thiên Chúa, Đấng làm cho bạn tràn ngập món quà lớn nhất của mình: chính Ngài.

FIRST 15

 
Các bài trước:
TÌNH TRỜI YÊU ĐẤT
THỜ LẠY NGÀI
TÌM NĂNG LỰC SỐNG TỪ ĐÂU?
ÂN ĐIỂN CHÚA LÀ ĐẦY ĐỦ
CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI TỪ TRONG KẺ CHẾT