Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
ĐỊA CHỈ MỚI

Mục sư Lê Hồng Phúc

Theo thống kê của U.S. Census Bureau 2015 cho biết mỗi người dân Mỹ thay đổi chỗ ở trung bình là 11 lần trong cuộc đời mình. Mỗi năm có khoảng 40 triệu gia đình thay đổi chỗ ở tại Hoa Kỳ. Nước Mỹ, Canada, và Úc Châu là những nước dễ dàng trong vấn đề thay đổi chỗ ở. Năm lý do hàng đầu khiến người Mỹ thay đổi đó là căn nhà ở, công việc làm mới, lập gia đình, về hưu, và cộng đồng xung quanh. Người ta thay đổi chỗ ở là vì muốn di cư đến một chỗ nào đó tốt hơn, mới mẽ hơn để bắt đầu một cái gì mới hoặc ổn định cho sự nghiệp lâu dài.

Trong đời sống thuộc linh, nếu cứ di cư tức là thay đổi chỗ ở nhiều quá cũng là điều đáng lo ngại, vì nó không tốt đẹp chút nào. Người thay đổi chỗ ở hoài rồi cũng mệt mỏi! Tín hữu đổi Hội Thánh nhiều quá nếu không mệt thì cũng làm cho nhiều người khác bị mệt! Ðã nói đời sống thuộc linh thì chúng ta cũng cần phải có một địa chỉ thuộc linh lâu bền. Ðịa chỉ thuộc linh lâu bền đó không phải ở khắp mọi nơi hay đặt vào vị trí nào cũng được. Ðịa chỉ thuộc linh lâu bền đó phải được đặt đúng chỗ. Qua sự soi dẫn của Thánh Kinh, chúng ta tìm được hai địa chỉ tốt như sau.

1. Ở TRONG CHÚA

Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không +làm gì được.” (Giăng 15:5) Trong Kinh Thánh tiếng Việt, chúng ta để ý chữ “cứ ở trong”. Ðây là câu nói dành cho hai đối tượng:

(1) người chưa tin nhận Chúa thì bây giờ phải tin nhận Ngài để được ở trong Ngài;

(2) người đã tin nhận Chúa rồi thì cần phải tiếp tục ở trong Ngài. Nguyên tắc sống ở đây là “cứ ở trong Chúa” và được “Ngài ở trong mình” thì sẽ được kết quả. Vì ngoài Chúa Giê-su, con dân Chúa không làm gì được.

Chữ “ở trong Chúa” còn liên hệ đến chữ “ở trong Lời Chúa”. Phúc Âm Giăng 8:31 chép: “Nếu các người hằng ở trong Ðạo Ta, thì thật là môn đồ Ta.” Ở trong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta biết được thánh ý Chúa dẫn dắt chúng ta mỗi ngày như thế nào. Ở trong Lời Chúa giúp chúng ta ít phạm tội hay tốt hơn là không phạm tội cùng Chúa. Chiếc thuyền được cánh buồm là (Lời Chúa) dẫn đưa đi.

Chữ “ở trong Chúa” cũng còn liên hệ đến “ở trong Giáo lý của Chúa”. Thư 2 Giăng 9 chép rằng: “Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Ðấng Christ, thì người ấy không có Ðức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con.” Muốn ở trong Chúa thì phải chọn “Chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.” (Thi-thiên 1:1) 

Sau khi tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời hỏi “A- đam, con ở đâu?” Câu hỏi nầy không có nghĩa Đức Chúa Trời không biết A-đam ở đâu? Nhưng Đức Chúa Trời muốn hỏi A-đam về mối liên hệ tâm linh giữa A-đam với Đấng Tạo Hóa. Đây cũng là câu hỏi Đức Chúa Trời đang hỏi bạn: “Con ở đâu?” Muốn được cứ ở trong Chúa mãi thì chúng ta phải chăm sóc, bảo vệ nơi ở của mình hằng ngày. Chúng ta phải đọc Lời Chúa, phải cầu nguyện hằng ngày. Có như vậy, chúng ta mới mong được Chúa ở trong mình mãi mãi hầu kinh nghiệm đời sống kết quả lâu dài.

2. Ở DƯỚI CÁNH BÓNG CỦA CHÚA

Vua Đa-vít trải nghiệm sự phước hạnh ở trong nhà Chúa như sau: “Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi.” (Thi-thiên 61:4a). Chữ “trại” đây là “tent”, có nghĩa là lều tạm, hay đền tạm. Ðây là bài ca của Ðavít bày tỏ tấm lòng mong ước cứ được ở trong sự bảo vệ của Chúa mãi mãi. Ðavít lúc bấy giờ chưa lên làm vua và còn có nhiều kẻ thù trong nước Ysơraên và ngoài nước nữa. Ðavít cũng có cầu xin Chúa một điều trong Thi-thiên 27:4 như sau: “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, Và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi, Được ở trong nhà Đức Giêhô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va. Và cầu hỏi trong đền của Ngài.” Qua lời cầu xin nầy, chúng ta ghi nhận 3 điều sau đây: được ở trong nhà Chúa, được nhìn thấy sự tốt đẹp của Chúa, và được tự do cầu hỏi Chúa. Mong rằng đó cũng là lời cầu nguyện đầu năm của mỗi chúng ta hôm nay.

Trong thời gian qua có hai đầy tớ trung tín của Chúa đã về an nghỉ trong Nước vĩnh hằng. Mục sư Tiến sĩ Tôn Thất Bình (Thomas H Stebbins), hưởng thọ 84 tuổi. Mục sư Bình là một giáo sĩ trung kiên hầu việc Chúa thật đầy ơn giữa vòng người Việt-Mỹ, dẫn dắt nhiều người trở lại cùng Chúa. Mục sư Tiến sĩ Billy Graham, hưởng thọ 99 tuổi. Mục sư Billy là một nhà truyền giảng Tin Lành thật đầy ơn, kêu gọi hằng triệu triệu người trên thế giới tin nhận Chúa trong suốt hơn sáu thập niên.

Tôi nhớ có lần Mục sư Billy nói rằng: "Rồi sẽ có một ngày các bạn nghe tin Billy Graham chết. Thật ra, tôi chỉ thay đổi địa chỉ từ hạ giới lên thiên thượng mà thôi!". Vâng, niềm tin của người tin theo Chúa là biết chắc sẽ được ở với Cứu Chúa mình trong cõi đời đời. Chúa Giê-su phán hứa với con dân Ngài rằng: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.” (Giăng 14:1-3).

Thi-thiên 61:4b chép: “Nương náu mình dưới cánh của Chúa.”. Thi-thiên 91:1 cũng ghi: “Người nào ở nơi kín đáo của Ðấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn Năng.” Bầy gà con ẩn úp dưới đôi cánh của gà mẹ. Chúa là nơi ẩn trú (shelter). Một trạng thái bình an, nghỉ ngơi, không lo lắng, không sợ hãi. Cánh bóng chỉ về hình ảnh của trụ mây và trụ lửa trong 40 năm dân sự đi trong sa-mạc (Xuất 13:20-22). Ðiểm quan trọng của một người được Chúa gìn giữ, bảo vệ là nhận biết sự bất an, sợ hãi của mình để rồi chạy nương nhờ dưới bóng cánh của Chúa. Người nương nhớ dưới bóng cánh của Chúa là người hạ mình, tìm kiếm Chúa. Kinh Thánh cho biết khi môt người thành tâm hạ mình tìm kiếm Chúa thì luôn được Ngài bảo vệ.

Lời Chúa phán hứa cho người thành tâm tìm kiếm Ngài là “Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13).

Bạn có là người thành tâm, hạ mình, tìm kiếm Chúa không? Cầu xin Chúa giúp bạn biết chọn địa điểm tốt để ở hầu kinh nghiệm sự bình an phước hạnh. Ðịa chỉ tốt nhất trong đời sống thuộc linh của mỗi chúng ta đó là được ở trong Chúa và được ở dưới cánh bóng của Ngài từ nay cho đến đời đời. A-men

MS PETER LÊ HỒNG PHÚC
(Hướng Đi 66)

 
Các bài trước:
BÍ QUYẾT NÀO ĐÃ GIÚP MUC SƯ TIẾN SĨ BILLY GRAHAM TRỞ THÀNH NHÀ TRUYỀN GIÁO TOÀN CẦU ĐẤY QUYỀN NĂNG, KẾT QUẢ VÀ THÀNH CÔNG CHỨC VỤ RAO GIẢNG TIN LÀNH?
CHÚC NHAU: PHƯỚC LỘC THỌ
DÀNH MỘT CHỖ CHO CHÚA
TÌNH TRỜI YÊU ĐẤT
THỜ LẠY NGÀI