Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
TÌNH YÊU GIÁNG THẾ

 Mục sư Lê Hồng Phúc

“Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, Nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời, Là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, Mang lấy hình đầy tớ, Và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, Đều phải quỳ xuống, Và mọi lưỡi đều phải xưng nhận, Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, Mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. ” (Phi-líp 2:6-11)

Giáng Sinh là mùa yêu thương. Mùa Giáng Sinh cũng là mùa ban cho. Trong mùa Giáng Sinh năm 2001, Cựu Tổng Thống Phi-luật-tân Joseph Estrada và người con trai của ông bị ngồi tù vì tội tham nhủng, xin phép được về nhà dự lễ Giáng Sinh vì nghĩ rằng mùa Giáng Sinh là mùa yêu thương và tha thứ. Tiếc thay, ông và con trai mình bị chính phủ Phi-luật-tân từ chối không cho phép lời yêu cầu đó. Tình yêu của con người có điều kiện và giới hạn nhưng tình yêu của Thiên Chúa là vô điều kiện và vô hạn. Trong tiếng Anh có câu: “Human love will always fail. But God’s love never fails.”

Phúc Âm Giăng 3:16 cho biết tình yêu có giá trị đời đời của Ðức Chúa Trời được thể hiện qua Con một của Ngài là Ðức Chúa Giê-xu Christ. Một thi sĩ đã ca ngợi tình yêu Thiên Chúa như sau: “Vì thương thế nên đành giáng thế, muốn cứu người phải trở nên người.” Tình yêu đó được gọi là Tình Yêu Giáng Thế. Tiếng Anh gọi là “Love Came Down”. Trong mùa Giáng Sinh năm nay, mời bạn cùng tôi suy gẫm về những đặc điểm của Tình Yêu Giáng Thế qua sự soi dẫn trong Phúc Âm Giăng 3:16. Câu Kinh Thánh nầy cho biết ba đặc điểm có giá trị đời đời của Tình Yêu Giáng Thế.

1. Ðến Từ Ðức Chúa Trời.

Câu 16a chép “Vì Đức Chúa Trời yêu thương…” cho biết Tình Yêu giáng sinh đến từ Ðức Chúa Trời, là Ðấng Tạo Hóa, là Thượng Ðế, là Ðấng Chủ Tể muôn loài vạn vật. Ðược một Ðấng Ðời Ðời yêu thương mình như vậy thì còn có điều gì ví sánh bằng. Thư tín 1 Giăng 4:19 cũng chép rằng: “Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” Vâng, Chúa là nguồn tình yêu. 1 Giăng 4:8 cho biết “vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương.”

Con người thường dành tình yêu thương cho đối tượng cùng đẳng cấp. Một người hạ lưu thương yêu một người trung lưu hay thượng lưu thì không có ngạc nhiên cho bằng người trong tầng lớp thượng lưu mà lại thương yêu người hạ lưu thì mới là một điều ngạc nhiên đáng kể! Mother Teresa thương yêu dân chúng nghèo khổ tại nước Ấn Ðộ và bằng lòng đến đây sống phục vụ gần 50 năm, trong lúc chính bà không phải là người Ấn Ðộ, mà là người từ nước Maxêđoan, bên Đông Âu.

Chính sự giáng sinh của Cứu Chúa Giê-xu cho biết rõ tình yêu vô bờ bến của một Ðấng Con Trời bằng lòng giáng hạ vào thế giới loài người. Phi-líp 2:6-11 chép: “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, Nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời, Là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, Mang lấy hình đầy tớ, Và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, Đều phải quỳ xuống, Và mọi lưỡi đều phải xưng nhận, Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, Mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. ”

Có người nhận định rằng “Chúa tặng quà cho con người chúng ta chỉ vì một lý do duy nhất là yêu thương. Chúa không cần chiếm cảm tình của ta. Ngài cũng chắng mắc nợ ai cả. Chúa không cần chúng ta phải làm điều gì đó cho Ngài để được Ngài thương. Chúng ta cũng chẳng xứng đáng gì để được Chúa thương. Nhưng Ngài thương chúng ta bởi vì Ngài là tình yêu thương.” Bạn có kinh nghiệm được tình yêu thương từ Ðức Chúa Trời chưa? Nếu chưa, mong rằng hôm nay, bạn kinh nghiệm được tình yêu của Chúa bằng cách mời Cứu Chúa ngự vào lòng của mình.

Trong mùa Tạ Ơn hằng năm, nhiều nhà thờ tại Hoa Kỳ thường hay khoản đãi các người nghèo đói, vô gia cư trong đêm lễ Tạ Ơn. Người muốn được ăn bữa tiệc đó phải đến để nhận. Cũng vậy, món quà thuộc linh Chúa ban cho cũng cần phải được nhận. Bạn có nhận được món quà ân sủng của Chúa ban cho chưa? Cầu xin Chúa giúp bạn mở lòng mình để nhận lấy tặng phẩm quý báu, vô giá, không sao tả xiết được nầy. Lời hứa của Chúa dành ban cho người đến với Ngài như sau: “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. ” (Phúc Âm Giăng 1:12).

Phúc Âm Cứu rỗi của Chúa được đem đến các dân tộc khác trên khắp thế giới. Ðạo Chúa đã được truyền bá lan rộng khắp toàn cầu. Mọi người đều được mời đến để nghe Phúc Âm Cứu rỗi và tiếp nhận Cứu Chúa Giê-su. Thời gian loan báo lời mời đến dự tiệc yến lớn nầy sắp chấm dứt. Người nghe phải mau mau đáp ứng lời mời của Chúa. Nếu chưa tiếp nhận tặng phẩm của Chúa, tôi mong bạn mau mau tiếp nhận lời mời của Ngài ngay hôm nay, kẻo thời gian không còn nữa cho bạn! Mong lắm thay!

 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Một thi sĩ đã ca ngợi tình yêu Thiên Chúa như sau: “Vì thương thế nên đành giáng thế, muốn cứu người phải trở nên người.” Tình yêu đó được gọi là Tình Yêu Giáng Thế. Tiếng Anh gọi là “Love Came Down”. Trong mùa Giáng Sinh năm nay, mời bạn cùng tôi suy gẫm về những đặc điểm của Tình Yêu Giáng Thế qua sự soi dẫn trong Phúc Âm Giăng 3:16. Câu Kinh Thánh nầy cho biết ba đặc điểm có giá trị đời đời của Tình Yêu Giáng Thế. Hôm qua, chúng ta đã suy gẫm Tình Yêu Giáng Thế Ðến Từ Ðức Chúa Trời. Hôm nay, mời bạn cùng tôi suy gẫm Tình Yêu Giáng Thế ban cho tất cả mọi người và đổi mới mọi đời sống.

2. Ban Cho Tất Cả Mọi Người.

Câu 16b chép “Yêu Thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy. ” Ðối tượng để nhận tình yêu của Chúa là con người. Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh NIV dịch là “the world”. Chữ “the world” nầy chỉ về loài người ở trên khắp thế gian, từ thượng cổ chí kim, từ xưa cho đến nay. Bên cạnh chữ thế gian là chữ “ai” (whoever) chỉ về mọi người, bất cứ ai, không phân biệt màu da chủng tộc, giàu nghèo, sang hèn, trình độ học vấn.

Ðiểm đặc biệt là Tình Yêu nầy chỉ có một một chứ không có hai. Một Tình Yêu có giá trị cho tất cả mọi người. Một Tình Yêu có giá trị đời đời. Có một người đã cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa qua dòng cảm tưởng như sau: “Chúa là Chủ của vũ trụ trần gian nầy; Ngài có thể cho ta của cải, giàu sang nếu Ngài muốn. Chúa là Vua trên muôn vua; Ngài có thể tặng ta địa vị uy quyền nếu Ngài muốn. Tuy nhiên, những thứ ấy không phải là điều cần nhất cho chúng ta, vì chúng cũng không quý giá gì đối với Chúa. Thương ta Chúa tặng ta món quà chúng ta cần nhất, và cũng là món quá tốn kém nhất đối với Ngài. Món quà ấy chính là Con Một của Ngài. Vì yêu ta, Ngôi Hai của Thiên Chúa vui lòng xuống trần làm người và chịu chết thay ta.”

Người ta nói rằng có tiền là có tình; hết tiền là hết tình. Tuy nhiên, các cuộc ly dị của những người bình thường cho đến bậc khá giả, kể cả các tài tử điện ảnh, đều cho thấy không phải tiền bạc đem lại hạnh phúc mà chính là tình yêu thể hiện qua sự tôn trọng, quan tâm, và chung thủy. Tình yêu Giáng Sinh ban cho con người chúng ta cách nhưng không, có nghĩa là miễn phí! Ðức Chúa Trời ban cho bạn tình yêu mà không cần chữ “vì” hay chữ “nếu”. Ðó chính là sự ban cho vô điều kiện. Bạn có nhận được sự ban cho cách nhưng không từ Thiên Chúa cho mình chưa? Nếu chưa, hôm nay, chính giờ nầy là cơ hội cho bạn mở lòng ra tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa.

3. Ðổi Mới Mọi Ðời Sống.

Câu 16c chép “Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. ” Tình yêu chân thật của Thiên Chúa có quyền năng biến đổi mọi người chứ không phải chỉ có một vài người. Tình yêu có một mãnh lực thay đổi con người. Khi một người có tình yêu rồi thì việc khó khăn gì cũng có thể làm được! Bài hát “Duyên Quê” có câu như sau: “Thương em núi cao anh cũng trèo, sông sâu anh cũng lội, vạn đèo anh cũng qua.” Quả thật, tình yêu chân thật có một sức mạnh to lớn vô cùng! Tình yêu chân thật thay đổi con người. Trong lãnh vực tình cảm, một người có tình yêu giống như có mùa xuân trong lòng. Như câu thơ của một người Việt đã thốt lên rằng: “Phải là em đến đêm nay, để cho anh biết mùa đông qua rồi! ”

Tuy nhiên, sự đổi mới trong đoạn kinh văn nầy cho biết một kết quả có giá trị tuyệt vời ở tương lai. Sự đổi mới nầy không tự con người làm được nhưng đây là sự ban cho đến từ thiên thượng, đến từ Ðức Chúa Trời. Sự đổi mới ở đây cho biết là sự thay đổi từ một tội nhân trở nên thánh nhân - con cái Ðức Chúa Trời. Giăng 1:12 chép: “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. ”

Kinh Thánh còn cho biết khi một người được ở trong Chúa rồi thì mọi sự đều trở nên mới. 2 Côrinhtô 5:17 chép: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. ” Đời sống đổi mới từ khi biết Chúa là đời sống đổi mới từ xấu trở nên tốt. Sự tốt đẹp đó bao gồm: chồng tốt, vợ tốt, con tốt, tín hữu tốt, công dân tốt... Tốt để làm gì? Tốt để gây ảnh hưởng xây dựng thêm nhiều đời sống khác hầu làm vui lòng Chúa, hữu ích cho mọi người.

Sự đổi mới trong Chúa không phải chỉ có tính cách tạm thời ở trên cõi thế hiện tại nầy nhưng mà còn là ở trên cõi đời đời trên trời nữa. Chữ “không bị hư mất” cho biết người đó không bị chết đời sống tâm linh, nhưng linh hồn được vào chốn vĩnh hằng. Bạn có chắc rằng mình được sự sống đời đời nầy chưa? Nếu chưa chắc thì xin hãy mời Cứu Chúa Giê-su ngự vào lòng làm Chúa và Chủ đời sống mình ngay hôm nay để kinh nghiệm sự đổi mới ở ngay hiện tại và trong cõi đời đời nữa.

Một điều đáng chú ý nhất của một đời sống đổi mới trong Chúa là người đó biết ban cho, biết chia sẻ, và biết phục vụ tha nhân. Tình Yêu Giáng sinh là chính Cứu Chúa Giê-xu. Tình yêu Giáng Sinh đến từ Ðức Chúa Trời, ban cho tất cả mọi người, và đổi mới đời sống mọi người. Trong mùa Giáng Sinh và cũng là dịp cuối năm để bạn xét lại đời sống mình. Xin Chúa giúp bạn kinh nghiệm được đời sống sung mãn và sự sống đời đời từ Thiên Chúa ban cho hôm nay. A-men.

MS LÊ HỒNG PHÚC
(vietchristian.com)

 
Các bài trước:
KHÔNG THỂ ĐẾM ĐƯỢC
MỞ RỘNG BỜ CÕI NƯỚC TRỜI
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000
VỀ NHÀ CHÚA
ĐỊA CHỈ MỚI