Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
NGƯỜI MỚI

Mục Sư Lê Hồng Phúc

“Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một tạo vật mới; những điều cũ qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17)

Cứ vào mỗi dịp đầu năm, người ta muốn bắt đầu một cái gì đó mới. Người nặng cân thì muốn được giảm cân. Người ít tập thể dục thì muốn dành thì giờ tản bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày. Thật ra, muốn giảm cân không phải chỉ có việc tập thể dục mà còn là phải ‘ăn ít’ hơn. Lời khuyên của các bác sĩ gia đình cho các bệnh nhân thường là: “Ăn cho đúng, ngủ cho đủ, và tập cho đều.” Bên cạnh 3 chữ “đúng, đủ, và đều” đó, bác sĩ y khoa còn góp ý là bạn nên dành thì giờ tĩnh tâm khoảng 10 phút mỗi ngày nữa! Đối với con dân Chúa, ‘tĩnh tâm’ là thì giờ cầu nguyện, tương giao với Chúa. Mỗi con người đều có nhu cầu tâm linh. Đối với người tin theo Chúa, đời sống tâm linh là mối liên hệ với Đấng Tạo Hóa - Đức Chúa Trời của mình. Có lẽ đây là lúc bạn cần “5 phút tĩnh tâm” để kiểm điểm lại sinh hoạt tâm linh của mình.

 Mời bạn cùng tôi suy gẫm lẽ cần của một con người mới trong Chúa nhân dịp đầu năm nay. Muốn có mới thì phải bỏ cũ. Không những bỏ cũ mà còn bỏ luôn những gì có ảnh hưởng đến cái cũ đó. Trong bức thư gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, nhất là đoạn 4:17-32, Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở các tín hữu muốn giữ được nếp sống mới trong Chúa thì phải lánh xa sự xấu xa của thế gian và từ bỏ con người cũ của mình.

1. Từ Bỏ Con Người Cũ. Đoạn kinh văn nầy cho biết những điều thuộc về con người cũ là: (1) Sự dối trá (c. 25); (2) Sự nóng giận (c. 26); (3) Hay trộm cắp (c. 27); (4) Nói lời xấu xa (c. 29); (5) Làm buồn Thánh Linh Chúa (c. 30); (6) Cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng, cùng mọi điều hung ác (c. 31).

Đó là những bản tánh của xác thịt đã gieo vào lòng người từ thuở A-đam và Ê-va. Sự cám dỗ nguy hiểm nhất không phải là từ bên ngoài mà là từ bên trong của lòng tham muốn. Ngày nào con người còn sống thì ngày đó con người phải tranh đấu để lựa chọn giữa sự thiện và ác, sự lành và dữ, sự thật và giả dối. Nan đề của đời sống không trưởng thành là vì chưa chịu dứt khoát con người cũ của mình. Từ bỏ con người cũ đòi hỏi đức tin, lòng dứt khoát, trí cương quyết, và quyền năng trợ giúp từ Thánh Linh Chúa.

Bạn đang gặp khó khăn gì trong đời sống của mình? Điều gì đang là gánh nặng trong đời sống của bạn? Hãy nhờ sức Chúa để chống lại những sự cám dỗ của tư dục mình. Hãy đặt mục tiêu bắt đầu từ đầu năm nay để bạn thật sự từ bỏ con người cũ của mình.

2. Mặc Lấy Người Mới. Kinh Thánh cho biết ‘mặc lấy người mới trong Chúa’ là trở nên người tín nhân thật. Người mới trong Chúa khác hẳn với con người cũ đã nói ở trên. Sứ đồ Phao-lô xác định mặc lấy người mới trong Chúa là (1) Sống trong sự công bình, thánh sạch, và lẽ thật của Chúa (c. 24); (2) Nói thành thật với anh chị em mình (c. 25); (3) Đừng căm giận cho đến chiều tối (c. 26a); (4) Phải làm việc với nghề lương thiện (c. 26b); (5) Phải tìm cách giúp đỡ người thiếu thốn (c. 28); (6) Nói lời lành giúp đỡ anh chị em mình (c. 29); (7) Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, và tha thứ nhau (c. 32).

Trong tiếng Hy Lạp, động từ ‘mặc lấy’ (put on) hình bóng cho một sự thay đổi mới. Động từ nầy được dùng cho một người mặc chiếc áo mới sau khi đã chịu báp-tem từ dưới nước bước lên (Rô-ma 6:1-4). Khi bạn tin nhận Chúa Giê-su, bạn đã được dựng nên mới trong Chúa. 2 Cô-rinh-tô 5:17 chép: “Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một tạo vật mới; những điều cũ qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. ” – BDM 2002. Trong đời sống hằng ngày, bạn và tôi cần phải mặc lấy những đức tánh tốt đẹp của Chúa để người khác biết chúng ta là con dân Chúa. Động từ ‘mặc lấy’ nầy là động từ hiện tại chứ không phải quá khứ. Cho nên, chúng ta mỗi ngày phải mặc lấy những đặc tánh tốt nầy. Vấn đề không phải là thiếu áo ‘thánh khiết’ để mặc mà là không có nhiều người chịu mặc chiếc áo cao quý đó. Xin Chúa giúp bạn thích mặc lấy và hãnh diện với những đặc tính tốt của Ngài.

Muốn được trở nên người mới, mỗi người phải thật lòng tin nhận Chúa Giê-su và quyết tâm lánh xa sự xấu xa của thế gian tội lỗi và phải dứt khoát từ bỏ con người cũ của mình. Một đời sống trưởng thành là một đời sống bằng lòng mặc lấy những đặc tánh tốt của Chúa dạy mỗi ngày. Nan đề của một đời sống không trưởng thành trong Chúa là vì người đó không chịu mặc lấy những đặc tánh tốt đẹp của Chúa. Xin Chúa giúp bạn không những mặc vào cho người thấy mà còn thực hành cho người ta xem nữa. Mời bạn hãy đến với Chúa Giê-su, học theo Ngài để được trở nên con người mới trong Năm Mới nầy. Mong lắm thay!

Mục Sư Lê Hồng Phúc
(vietchristian.com)

 
Các bài trước:
TÌNH YÊU GIÁNG THẾ
KHÔNG THỂ ĐẾM ĐƯỢC
MỞ RỘNG BỜ CÕI NƯỚC TRỜI
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000
VỀ NHÀ CHÚA