Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
Sức Mạnh Của Việc Nhìn Thấy Năm 2020 Qua Lăng Kính Mới

Shakia Clark

Vào đầu năm 2020, chúng tôi đã nghe rất nhiều về việc đây sẽ là năm của tầm nhìn hoàn hảo; Tuy nhiên, một vài tháng sau, tôi không nghĩ ai trong chúng ta có thể tưởng tượng những gì chúng ta sẽ trải qua.

Không có nghi ngờ rằng năm nay đã mang lại nhiều thách thức. Từ việc sống qua đại dịch toàn cầu, cuộc chiến tiếp tục chống lại sự bất công chủng tộc, mất việc làm, sự phân chia chính trị bị khuếch đại, nhà thờ đóng cửa và hạn chế việc qua lại người thân của chúng ta.

Đó là một năm khó khăn, nhưng có mục đích. Năm nay đã không làm Chúa ngạc nhiên. Mặc dù năm nay những thay đổi bất ngờ, nhiều người trong chúng ta đã dành nhiều thời gian hơn cho các thành viên thân thiết trong gia đình. Chúng tôi trao đổi hàng triệu trách nhiệm của chúng ta cho dự án gia đình, cuộc gọi Zoom. Phụ huynh đã nhận được sự đánh giá cao giáo viên khi họ đã làm việc hết mình từ gia đình và trường học. Mọi người đã tìm ra những cách sáng tạo để mang lại niềm vui giữa sự không chắc chắn. Chúng ta đã tạm dừng những điều không đáng kể và sự bận rộn của cuộc sống và tập trung vào những gì chúng ta cần làm để duy trì và bảo vệ chính mình.

Năm 2020 đã mang đến mục đích bất ngờ.

Điều gì dẫn đến một đại dịch đã gây ra cho chúng ta

Tôi muốn đại dịch này đi kèm với một hướng dẫn chuẩn bị trước thời hạn. Tôi ước chúng ta có tầm nhìn 2020 để biết những gì phía trước. Nhiều người trong chúng ta đã nghe thấy tiếng thì thầm của virus này, nhưng tôi nghi ngờ rằng chúng ta biết rằng đó sẽ là cuộc chiến mà chúng ta vẫn phải chịu đựng.

1. Làm thế nào để hướng nhìn chúng ta trong Chúa Giêsu

Đại dịch này đã khó di chuyển. Khi chúng ta chứng kiến con số dao động, các nhiệm vụ thay đổi và sự phân chia chính trị diễn ra trên khắp đất nước chúng ta, có thể dễ dàng trở nên nản lòng; nhưng tôi tin rằng Chúa đang di chuyển. Mặc dù chúng ta có thể không nhìn thấy nó trong các con số ngay bây giờ, tôi tin rằng Ngài đang làm gì đó giữa cơn bão này.

Tôi đã đưa ra quyết định để được thông báo với tin tức, nhưng cũng để ý đến Người đang kiểm soát tất cả. Chúa biết bắt đầu, kết thúc Ta là An-pha và Ô-mê-ga (Khải huyền 21: 6) và tất cả các chi tiết ở giữa.

2. Yêu thương trong khủng hoảng

Thời gian này đang cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc yêu thương người lân cận như mình (Ma-thi-ơ 22:39). Tất cả chúng ta đều có một phần để chơi trong cuộc chiến này và chúng ta không chỉ phải chăm sóc bản thân mà còn cả người lân cận để cùng nhau vượt qua điều này.

3. Chăm sóc tâm trí và tinh thần của chúng ta

Năm nay cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần. Điều hướng các biện pháp giãn cách xã hội và rất nhiều sự không chắc chắn là khó khăn, nhưng chúng ta phải chiến đấu mạnh mẽ hơn để mạnh mẽ về tâm trí và tinh thần. Chúng ta phải theo dõi xem có bao nhiêu tin tức lành mạnh và để ý đến những điều trên. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất (Cô-lô-se 3:2) Bằng cách để mắt đến Chúa Giêsu, chúng ta có thể tin tưởng Ngài là nguồn và lá chắn của chúng ta và Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mùa này.

4. Xây dựng một đức tin bền vững

Chúng ta phải bám rễ vào lời Chúa và cho phép lần này xây dựng đức tin của chúng ta. Trong những lúc chúng ta không chắc chắn về cách thức và thời điểm Thiên Chúa sẽ di chuyển, chúng ta phải đứng trên hy vọng rằng Ngài sẽ di chuyển và xoay chuyển tất cả. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình dương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. (Hê-bơ-rơ 11: 1). Khi chúng ta xem hoặc đọc tin tức, chúng ta không thể cho phép những con số khiến chúng ta mất hy vọng trong tương lai. Thay vào đó, chúng ta hãy đứng trên đức tin và chờ đợi Chúa sẽ xoay chuyển.

5. Làm thế nào 2020 đã làm nổi bật những bất công chủng tộc

Giữa đại dịch này, một phong trào chủng tộc đã quét qua nước ta. Nhận thức về phân biệt chủng tộc và sự bất công đã được nâng cao. Phân biệt chủng tộc là một vấn đề về trái tim, và để giải quyết trái tim, chúng ta phải sẵn lòng mời Chúa vào để thực hiện công việc. Nếu bạn đã trải qua điều này, hãy cầu xin Chúa tìm kiếm trái tim của bạn và tiết lộ bất cứ điều gì không giống như Ngài. Đức Chúa Trời ôi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời (Thi Thiên 139: 23-24). Tôi thích nhìn thấy những trái tim được làm mềm để nghe từ các cộng đồng da đen về phân biệt chủng tộc có hệ thống và những bất công của thế giới này. Mọi người đang lắng nghe, than thở và nhìn mọi thứ khác đi.

Giữa tất cả sự ồn ào của COVID-19, bạn sẵn sàng có những cuộc trò chuyện để học hỏi lẫn nhau. Mọi người đang thừa nhận và nắm quyền sở hữu vấn đề và ủng hộ sự thay đổi. Chúa đang di chuyển.

Làm thế nào năm nay có thể giúp chúng ta thấy rõ hơn

Năm 2020 đã khó khăn nhưng vẫn cần thiết. Nó đã tiết lộ nhiều vấn đề tiềm ẩn đã tồn tại sự phân chia, phân biệt chủng tộc, ích kỷ, tự hào và nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã đưa ra để xem mọi thứ cho những gì họ thực sự làm. Năm nay đã cho chúng ta một cơ hội để thực sự là nhà thờ trong khi các cánh cửa được đóng lại. Nó đã cho chúng ta thấy làm thế nào chúng ta có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau để biện hộ cho những người bị áp bức. Nó đã cho phép chúng ta đặt sự khác biệt của chúng ta sang một bên để thực sự hiển thị cách chúng ta có thể yêu người lân cận của mình, ngay cả khi chúng ta có quan điểm trái ngược hoặc nhìn khác đi.

Khó như năm nay, tôi thấy năm 2020 với một lăng kính mới. Tôi đã sẵn sàng như bạn để virus ngừng lây lan và thoải mái giao tiếp trở lại, nhưng tôi rất biết ơn vì lần này đã khiến tôi đánh giá cao hơn về gia đình và những người trong thế giới của tôi.

Kẻ thù rất thích chia rẽ chúng ta và chúng ta thấy điều này xảy ra mỗi ngày. Nó sẽ cười khi chúng ta không đến với nhau và làm gián đoạn tiến trình đang diễn ra. Chúng ta hãy thừa nhận rằng có một kẻ thù đang tìm cách nuốt chửng chúng ta trong thời gian thử thách này. Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em như sư tử rống , đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được (1 Phi-e-rơ 5: 8) và chúng ta hãy nhờ Chúa phá vỡ các kế hoạch của nó.

Chúng ta từng được tạo ra cho thời gian này. Chúng ta đừng thất bại thế hệ tiếp theo bằng cách bỏ lỡ những gì Chúa đang làm trong và thông qua chúng ta. Chúng ta hãy quản lý mùa này thật tốt, điều chỉnh tất cả những gì Chúa muốn nói với chúng ta vì Ngài đang nói. Hãy nắm lấy sự thức tỉnh đang diễn ra trong thế giới của chúng ta.

Cầu nguyện cho đôi mắt mới vào năm 2020

Để nhìn thấy năm 2020 từ một lăng kính mới, chúng ta phải ở trong tư thế thờ phượng và cầu nguyện. Tất cả chúng ta đều có vai trò trong những gì đang xảy ra trên thế giới này; chúng ta đã được định hướng cho thời gian này trong lịch sử. Tôi tin rằng tất cả chúng ta có thể nhìn thấy năm nay từ một lăng kính mới bằng cách cầu nguyện:

- Để được đánh giá cao hơn về cộng đồng, cuộc sống và những điều nhỏ bé mà chúng ta đã cho là điều hiển nhiên.

- Để bắt đầu thực sự nhìn thấy mọi người trong hình ảnh của Thiên Chúa. Hãy chậm nói và chăm chú lắng nghe để hiểu được trái tim của những người đang đau lòng.

- Để đại diện cho một cái gì đó nhưng không cho phép quan điểm của chúng ta, cấm chúng ta tôn trọng người khác. Nói và làm trong tình yêu (Ê-phê-sô 4:15).

- Tìm cách tìm hiểu thêm về tính cách của Chúa thay vì chỉ đến với Ngài khi chúng ta cần.

- Để xem mỗi ngày như một món quà. Từng bước tìm kiếm sự khôn ngoan và kiến thức mỗi ngày. Không từ bỏ (Ga-la-ti 6: 9).

Những lúc khó khăn sẽ qua. Chúng ta đừng chỉ mong mỏi một ngày khi Chúa đưa chúng ta sang phía bên kia của đại dịch này, nhưng thực sự tìm kiếm những gì chúng ta phải học trong quá trình. Hầu hết thời gian, quá trình là phần khó khăn vì chúng ta không biết thời gian hoặc mọi thứ liên quan, nhưng chúng ta hãy cam kết tìm kiếm ý muốn và phương hướng của Thiên Chúa (Châm ngôn 3: 5-6).

Hãy để những chiếc cân của gánh nặng rơi xuống để chúng ta xem sẽ học được gì trong năm nay. Cho phép Chúa tiết lộ sự cần thay đổi trong lòng chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con tin tưởng Ngài giữa tất cả. Hãy giúp chúng con đến con gần Ngài hơn trong mùa này và giúp chúng con yêu tất cả những người Chúa đã tạo nên. Cảm ơn Chúa cho năm 2020 đầy thách thức. Xin giúp chúng con quản lý nó tốt.

Shakia Clark /www.shakiaclark.com

 
Các bài trước:
TRỞ THÀNH MỘT VIÊN GẠCH PHỦ NHUNG
Vâng, Thế giới đã điên rồi; Đây là lý do tại sao điều đó tốt cho Giáo hội
TÔI VÂNG PHỤC
AI CÓ QUYỀN?
SẼ LÀ CHÍNH MÌNH