Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
VÀO PHÒNG ĐÓNG CỬA

Mục sư Lữ Thành Kiến          

Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi7 Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. 8 Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Mat 6:5-8

Người Do Thái có một bài thánh ca nổi tiếng là Shalom Jerusalem, còn gọi là Peace to Jerusalem, dịch tiếng Việt là An bình Giêrusalem thường được hát trong những dịp lễ quan trọng của Do Thái, như một lời chúc phước cho thành phố được gọi là Holy city. Cách đây 2 năm khi du lịch xứ thánh, khi chiếc xe vào địa phận thành phố Giêrusalem, đậu trên một ngọn đồi cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh Giêrusalem phía đưới và người tour guide đề nghị chúng tôi hát bài này như một lời chúc phước cho thành phố. Trong hoàn cảnh dịch lệ bùng phát hiện tại ở Việt Nam nhạc sĩ Tường Khanh dịch lời thành những chữ Giêrusalem là Việt Nam Việt Nam, viết bài Cầu xin an ninh đến trên quê hương và ca sĩ Isaac Thái hát như một lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam rất cảm động. Khi Hội Thánh nghe chữ Việt Nam Việt Nam thì cũng có thể đổi thành America. Tôi thấy chữ Giê-ru-sa-lem cũng có thể đổi là A-me-ri-ca. Chúng ta nghe bài hát này, như một lời cầu nguyện cho Giê-ru-sa-lem ngày xưa, cho quê hương Việt Nam chúng ta và cũng cho America, quê hương mới của chúng ta tại đây nữa. Xin chúng ta nghe, đến chữ Việt Nam Việt Nam chúng ta có thể hát là America

Đề tài hôm nay là Vào Phòng Đóng Cửa, dựa trên câu gốc Ma-thi-ơ 6:6 kêu gọi một sự cầu nguyện.

CẦU NGUYỆN RIÊNG TƯ

Chúng ta biết cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời, và vì Ngài là Đấng Toàn Tại, ở khắp mọi nơi, nên chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ đâu Ngài đều nghe. Tiên tri Giô-na có lần cầu nguyện Chúa khi ông ở trong bụng một con cá voi, và con cá nằm sâu dưới nước biển, Chúa có nghe không. Giô-na 2:2 Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình,  mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, Thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la, Thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Nhưng tại sao ở đây Kinh Thánh dạy là hãy vào phòng riêng cầu nguyện. Cầu nguyện nơi nào, có cần phải vào phòng riêng đóng cửa lại thì lời cầu nguyện mới được nhậm không? Không, chắc chắn không. Chúa Jesus muốn nhấn mạnh điều gì khi bảo con cái Chúa cầu nguyện thì vào phòng riêng đóng cửa lại.

Vào phòng riêng là nghĩa đen hay nghĩa bóng? Vừa đen lẫn bóng. Ai có phòng riêng thì cứ vào để cầu nguyện. Ai không có phòng riêng thì tìm một nơi nào đó riêng tư để cầu nguyện. Ngay cả khi chúng ta cần cầu nguyện mà không vào phòng riêng và cũng không có một chỗ nào riêng tư hết, mà đang ở một chỗ đông người, đang làm việc, thì sao? Khi chúng ta ở giữa nhiều người, nhưng cầu nguyện, nói chuyện với Chúa thật riêng tư, chẳng quan tâm ai đang ở cùng, thì đó là phòng riêng mà Chúa nhắc tới ở đây. Một nơi mà tất cả mọi thứ xung quanh không là vấn đề gì, chỉ tôi với Chúa. Tôi tin rằng khi chúng ta cầu nguyện, là khi chúng ta đối diện với một mình Chúa như trong chỗ riêng tư, làm như chỗ không người và không bị chi phối vì cái gì. Ai nghe, ai khen, tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến việc tôi đang nói chuyện với Đức Chúa Trời và Ngài có nghe tôi không?

Chúng ta có nghe câu hát giữa phố đông người anh chỉ thấy riêng em không. Có nhiều trường hợp cầu nguyện trước đám đông, giữa Hội Thánh, với nhiều người, nhưng Đức Chúa Trời muốn rằng cho dù chúng ta đang cầu nguyện giữa chỗ đông người, trước Hội Thánh, với bất cứ ai, thì chúng ta cũng chỉ thấy mỗi một mình Chúa Jesus và nói chuyện với Ngài, không bị chi phối bởi bất cứ điều gì xung quanh.

Chúa Jesus dường như không bao giờ quan tâm hoặc đề cao đến những nghi thức tôn giáo, mà trái lại Ngài còn lên án rất mạnh mẽ những nghi thức tôn giáo như chúng ta thấy trong phân đoạn Kinh Thánh này: Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Trái lại Ngài đề cao đến mối quan hệ. Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha, và gọi các sứ đồ là bạn, gọi chúng ta là bạn hữu Ngài. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.  Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Giăng 15:14-15. Ngài muốn kêu gọi chúng ta vào mối quan hệ mật thiết và điều đó là Ngài vui lòng. Phòng riêng, nơi chỉ có những người rất thân cận trò chuyện riêng tư với nhau, chia xẻ tất cả mọi điều không thể nói với ai, đó là điều Chúa Jesus muốn.

Vào phòng riêng, cũng là đem những lời tâm sự rất riêng tư của mình, những lời không thể nói cùng ai dù cho là vợ chồng con cái bạn thân, mà chỉ có thể nói với Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống mỗi ngày, đối diện với biết bao điều, chúng ta thường hay tìm người quen người thân để kể, mong tìm sự an ủi khích lệ, nhưng có bao giờ chúng ta tìm một chỗ riêng tư, như một căn phòng, để thổ lộ hết nỗi niềm cho riêng một Đức Chúa Trời.

Trong câu chuyện Ni-cô-đem, vị giáo sư tài giỏi của người Do Thái, lẽ ra ông ta có thể đến gặp Chúa Jesus công khai trước đám đông, nhưng ông ta đã chọn đến gặp Ngài ban đêm, là thì giờ của riêng tư, của tâm sự, gần gũi. Lúc công việc bận rộn đã xong, tâm trí thong thả. Đó là lúc mà người ta có thể giãi bày tâm sự cách thân mật không nghi thức rào đón hay nguyên tắc gì hết. Chúa Jesus há đã chẳng từng nói trong Khải huyền 3:23: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Chúa Jesus sẽ vào để làm gì, để nói những lời dạy dỗ cáo trách chăng, không, chỉ là để ăn bữa tối cách thân mật, và cũng để nói những lời rất riêng tư thân mật. Tôi tin rằng Chúa Jesus đã dạy Ni-cô-đem bài học lớn về sự tái sanh khi chỉ có một mình Ngài và ông trên gác mái của một căn nhà vào lúc ban đêm, khi không có ai bên cạnh dòm ngó, theo dõi, những người Pha-ri-si không làm phiền quấy rầy.

Thưa ông bà anh chị em, chính những lời cầu nguyện trong phòng riêng đã cho chúng ta những vị tiên tri lừng lẫy khóc than trong nơi riêng tư và bước ra ngoài mạnh mẽ. Người ta hay nói là quỳ gối trong phòng riêng, đứng thẳng nơi công cộng. Tôi tin rằng khi chúng ta tìm kiếm Chúa cách riêng tư, kể lể than thở với Chúa  thì Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta những lời rất riêng tư, khích lệ an ủi vô cùng mà chúng ta không thể tìm kiếm từ loài người.

CẦU NGUYỆN TẬP TRUNG

Nhưng vào phòng riêng, đối diện với Chúa là được rồi, sao lại phải đóng cửa? Tôi suy nghĩ đến chữ đóng cửa. Why shut the door? Đóng cửa để ngăn chận những tiếng ồn ào bên ngoài có thể làm mình bị phân tâm. Chúng ta có thể đến với Chúa Jesus cách riêng tư, nhưng trong nơi riêng tư đó, chúng ta vẫn không thể tập trung, mà vẫn bị những tiếng động, tiếng ồn xung quanh chi phối. Đóng cửa phòng, để không tiếng động nào bên ngoài có thể lọt vào phòng. Đóng cửa lòng, để không một ảnh hưởng nào có thể lọt vào trong tấm lòng trong tâm trí mình, trong một cuộc nói chuyện riêng tư.

Lời cầu nguyện được Chúa Jesus quan tâm là lời cầu nguyện tập trung vào một mình Ngài, không bị chi phối bởi cử tọa, thành phần tăng lữ cao cấp nào, là điều mà chúng ta, nhất là các Mục sư dễ vướng phải, như  câu nói này của Chúa Jesus  Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy

Các Mục sư cũng thường khi bị chi phối khi cầu nguyện giữa đám đông, giữa Hội chúng, phải cầu nguyện cho hay, cho lưu loát, để làm gì? Để cho Chúa khen chăng? No. Trong câu chuyện cầu nguyện của người Pha-ri-si và người thâu thuế, người Pha-ri-si trên nguyên tắc cầu nguyện rất hay, ông ta cầu nguyện gì? Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Lu-ca 18:11-12. Trái lại, lời cầu nguyện của người thâu thuế: Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Lu-ca 18:13. Đức Chúa Jesus khen, vì lời cầu nguyện đó thành thật, một người nhận biết mình, hạ mình, không phô trương. Đó là lời cầu nguyện tập trung vào lỗi lầm của mình chứ không tập trung vào lỗi lầm của người khác và thành thật với Đức Chúa Trời.

Tôi nghĩ Chúa Jesus nói thêm chữ đóng cửa vì Ngài biết rằng cho dù khi chúng ta vào phòng riêng rồi nhưng vẫn không tập trung, vẫn bị chi phối. Câu chuyện bà Mục sư cầu nguyện trong phòng riêng, con gái theo dõi, thấy bà cứ cầu nguyện vài phút là chạy lại bàn lấy bút ghi vào tờ giấy. Nó nghĩ bà ghi tên những người cần cầu nguyện để trình dâng cho Chúa, hoặc là ghi tội lỗi của nó ra để dễ nhớ mà dâng cho Chúa, lúc mẹ ra khỏi phòng, nó chạy lại bàn xem mẹ có ghi tên mình để cầu nguyện không, thì đó chỉ là danh sách đi chợ hôm đó của bà. Trong khi cầu nguyện, bà nhớ món gì cần mua là vội vã chạy lại bàn ghi lại kẻo quên J

Những lời cầu nguyện dài có quan trọng không? Những lời cầu nguyện hay có quan trọng không? Những lời cầu nguyện rất bài bản trước đám đông có quan trọng không? Không quan trọng lắm đâu, miễn là nó đạt tiêu chuẩn, vào phòng, đóng cửa. Có nhiều trường hợp cầu nguyện trước đám đông, giữa Hội Thánh, với nhiều người, nhưng Đức Chúa Trời muốn rằng cho dù chúng ta đang cầu nguyện giữa chỗ đông người, trước Hội Thánh, thì lời cầu nguyện của mình chỉ tập trung duy nhất vào Đức Chúa Trời. A-men? Điều này có nghĩa gì?

Sa-lô-môn có một bài cầu nguyện rất dài khi cung hiến đền thờ. Nhưng hoàn toàn tập trung vào Đức Chúa Trời, trong lời cầu nguyện ấy, Sa-lô-môn đã không tập trung vào cái đền thờ vĩ đại mà ông đã xây và đang cung hiến, điều rất dễ chi phối. Ông tập trung vào sự ca ngợi sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Chúa Jesus có một lời cầu nguyện rất dài trong Giăng 10. Đây là một lời cầu nguyện giống như một cuộc nói chuyện, một cuộc đối thoại giữa hai người, giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, về kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời, không hề bị chi phối bởi người thứ ba nào.

Quan trọng không phải vì nó dài, hay văn chương bài bản, mà vì nó có riêng tư và thành thật không. Không phải vì số lượng, mà là chất lượng của lời cầu nguyện. Các tiên tri cũng có những lời cầu nguyện ngắn. Có khi lời cầu nguyện rất ngắn, như lời cầu nguyện của Chúa Jesus trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Xin Ý Cha được nên. Hội Thánh có thấy nó ngắn không. Ngắn, nhưng không hề ngắn, vì nó đã có một quá trình, hay một kinh nghiệm riêng tư. Phải là một người như thế nào, một người có một kinh nghiệm riêng tư mật thiết với Chúa mới có thể cầu nguyện những lời như vậy, không hề dễ dàng.

Đóng cửa lại, cũng là để loại hết những điều làm cản trở cuộc nói chuyện, những âm thanh, tiếng nói làm mình lo sợ, chùn lòng, mà tập trung vào tình yêu của Chúa, sự thành tín của Ngài. Có khi nào ông bà anh chị em cầu nguyện mà không tin chắc không? Gia-cơ 1:5-8. Chúng ta cầu nguyện nhưng nỗi sợ hãi về dịch lệ cứ làm lòng mình hoang mang, chúng ta cầu nguyện nhưng để sự mặc cảm tội lỗi chi phối, và ma quỷ sẽ thừa dịp gieo rắc những nghi ngờ .

CẦU NGUYỆN ĐƯỢC PHƯỚC

Khi đọc chữ sẽ thưởng cho ngươi trong bản tiếng Việt tôi phải đọc lại câu này trong bản NIV: Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Reward, một phần thưởng.

Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Will reward you. Tại sao lại nói là thưởng, mà không nói là sẽ ban cho, sẽ nhậm lời. Người cầu nguyện nài xin, mục đích là để được nhậm lời, chứ không phải để được thưởng. Chúng ta chỉ mong được nhậm lời, chứ không mong được thưởng. Chữ reward, được phần thưởng, đã được nhắc tới trong phần trước, nói về sự ban cho, dâng hiến, khi người dâng hiến dâng một cách riêng tư, vui lòng thì được thưởng. Sự dâng hiến không cần thiết phải có ai nhìn thấy hay chứng minh là tôi có dâng hay dâng bao nhiêu: so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.  Và lập lại ngay trong phần cầu nguyện. Như vậy, nó thật là một phần thưởng, phần thưởng dành cho người gặp gỡ Chúa cách riêng tư.

Khi lời cầu nguyện được thực hiện trong chỗ riêng tư, với sự gặp gỡ riêng tư, điều mà Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta là phần thưởng. Đây là loại phần thưởng gì? Tôi nghĩ rằng lời cầu nguyện được nhậm là một phần thưởng, nhưng trước khi lời cầu nguyện được nhậm, thì đó là phần thưởng của một người được vinh dự có mối quan hệ riêng tư với Chúa, phần thưởng ý nghĩa nhất thật sự gặp Chúa là niềm vui thiêng liêng người nhận được từ sự gặp gỡ Chúa. Gặp riêng một nhân vật quan trọng, chụp hình chung với người đó là một kỷ niệm đẹp, một sự hãnh diện. Có lần tôi xem trên facebook thấy hình một Mục sư miền Bắc chụp với tổng thống Mỹ Obama khi ông đến Việt Nam, dĩ nhiên là hãnh diện lắm khi post tấm hình ấy lên. Ở cổng vào White House ở Washington DC có tấm hình Tổng Thống đương nhiệm, ai đến muốn chụp chung với Tổng Thống thì đứng bên cạnh tấm hình, là hãnh diện lắm. Tôi không biết nếu chúng ta có một mối quan hệ riêng tư thật với Chúa, không phải chỉ nghe nói, chỉ quen, chỉ biết, mà là người nhà của Ngài, thì điều đó có phải là một phần thưởng cho mình không?

Phần thưởng thứ hai tôi tin, đó là sự thiết tha kêu cầu trong nơi kín nhiệm sẽ được Chúa lắng nghe và nhậm lời. Đó là điều không bao giờ nghi ngờ. Trong nơi kín nhiệm, Chúa sẽ tỏ cho mình biết ý muốn của Ngài, và thực hiện ý muốn đó theo ý Ngài, bất cứ gì, đem cho chúng ta sự bình an.

Tôi muốn chấm dứt sứ điệp hôm nay bằng cách gởi cho quý tín hữu câu Kinh Thánh chúng ta đã học cách đây vài tháng, là một câu Kinh Thánh giúp chúng ta giữ lòng tin và chuyên tâm cầu nguyện trong giai đoạn căng thẳng này. Đây là lời tiên tri Ê-sai kêu gọi dân sự trong thời kỳ khủng hoảng của họ:

Ê-sai 26:20 Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến chừng nào cơn giận đã qua.

Vào buồng đóng cửa lại. Mỗi chúng ta để một ngày ít nhất một lần đối diện với Chúa trong chỗ riêng tư, chỉ một mình Ngài thôi, hết sức tập trung vào chính Ngài và cầu nguyện một sự an bình trở lại trên toàn thế giới. Những thông tin gần đây về Covid 19 dạng mới trở lại Việt Nam, Philippines làm nhiều người hoang mang, tự hỏi liệu Đức Chúa Trời có còn ở đó không, có còn nghe những lời kêu than thống thiết của dân Ngài trên toàn thế giới không.

Nhưng chúng ta cũng đang có những tin vui. Các quốc gia tiên tiến trên thế giới đã chạy đua với kim đồng hồ để thử nghiệm và chế tạo vaccine, riêng tại Mỹ đã thử nghiệm vaccine trên 30.000 người vào khoảng cuối tháng 7, và rất có hy vọng vào đầu tháng 11 sẽ được approve để đưa ra dùng. Thế giới đang hy vọng, dân sự Chúa đang hy vọng, chúng ta không mất hy vọng. Không phải chúng ta hy vọng nước Mỹ hoặc các quốc gia khác đang chuẩn bị đưa vaccine ra cứu người, chúng ta hy vọng Đức Chúa Trời hà hơi trên các nhà bác học để họ gấp rút hoàn thành sứ mạng đặc biệt này để cứu người.

Giô-ên 2:13 Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.

Đấng giàu ơn, chậm giận và đổi ý về sự tai vạ đang đổi ý về sự tai vạ. Đức Chúa Trời giận khi loài người tội lỗi làm điều ác và chịu hậu quả nhưng Kinh Thánh cho biết bản chất của Ngài là chậm giận, nên Ngài sẽ nguôi cơn giận. Ngài đang nguôi cơn giận và sẽ giải cứu. Chúng ta có lý do hy vọng, chứ không phải hy vọng trong tuyệt vọng.

Tin rằng Chúa đang nguôi cơn giận, và đổi ý về sự tai vạ. Dân sự Chúa, mỗi một cá nhân, mỗi ngày hãy vào phòng riêng đóng cửa lại và cầu nguyện tha thiết với Đức Chúa Trời. Không quan trọng dài hay ngắn, hay hay dở, chỉ với tấm lòng tha thiết, riêng tư, tập trung. Cả thế giới đang trông đơi sự cầu nguyện của chúng ta.

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN

 
Các bài trước:
Sức Mạnh Của Việc Nhìn Thấy Năm 2020 Qua Lăng Kính Mới
TRỞ THÀNH MỘT VIÊN GẠCH PHỦ NHUNG
Vâng, Thế giới đã điên rồi; Đây là lý do tại sao điều đó tốt cho Giáo hội
TÔI VÂNG PHỤC
AI CÓ QUYỀN?