Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
Sống Đạo Qua Lòng Tạ Ơn

Christian Living through Giving Thanks To God - MS Ngô Việt Tân

        Theo Cơ quan từ thiện CharityData.ca cho biết hiện nay năm 2020 có khoảng 86,000 Cơ Quan Từ Thiện, Tổ Chức Bất Vụ Lợi (Non-profit organization). Mỗi người Canada dâng tặng trung bình cho các Cơ Quan Từ Thiện là $400 mỗi năm cho mục đích góp phần xây dựng lành mạnh về các lãnh vực như văn hóa, nghệ thuật, môi trường, nhân bản, xã hội, thể thao, giáo dục, và giải trí. Người dân Canada đã dâng hiến cho 86,000 Hội Từ Thiện khoảng 151 tỉ Đô-la Canada hằng năm, chiếm 8 phần trăm GDP Tổng sản Lượng, và góp phần vào 10 phần trăm khối lao động của Canada tức 1.5 triệu người làm việc trọn thời gian.

        Theo Trang Mạng www.givingusa.org, người Mỹ tại Hoa Kỳ dâng hiến khoảng $427.71 Tỉ Đô-la cho các Tổ Chức Từ Thiện (Charities) vào năm 2018. Theo bản thống kê của The National Center For Charitable Statistics, năm 2018 Hoa Kỳ có khoảng 1.56 triệu Tổ Chức Từ Thiện, Tổ Chức Bất Vụ Lợi (Non-Profit Organazations).

           Theo bản khảo sát của trang mạng www.pushpay.com cho biết về sự khác biệt của tỉ lệ dâng hiến cho các Hội Thánh Mỹ:

•  Thế Hệ Baby Boomers (1946-1964) - có khoảng 41.6 phần trăm dân hiến tức 30.2 phần trăm dân số Mỹ. Nhóm thế hệ ở độ tuổi trên 54 chiếm 50 phần trăm dâng hiến cho các Hội Thánh (Blackbaud, 2016). 

• Thế Hệ X (1965-1980) chiếm khoảng 19 phần trăm dâng hiến, tức 26.6 phần trăm của dân số Mỹ (Blackbaud, 2016). 

• Thế Hệ Y (1981-1997) có khoảng 7.1 phần trăm dâng hiến, tức 30.4 phần trăm của dân số Mỹ (Blackbaud, 2016).  

Give – Cho, Ban Cho, Ban Tặng.

         Trong Kinh Thánh có khoảng 2,350 câu đề cập đến tiền bạc; có nghĩa là Kinh Thá nh ghi chép về tiền bạc gấp đôi đề tài về đức tin và sự cầu nguyện.  Tiền bạc quả thật có sức mạnh, giá trị và quan trọng bởi vì nó liên quan đến cuộc sống đời lẫn đạo.  Có khi nào bạn suy gẫm qua 5 cách dâng hiến của người tín hữu trong Hội Thánh không?

• Dâng hiến theo nghi lễ (Ritual giving) – đây là thái độ dâng hiến theo nghi lễ của giáo hội hay truyền thống.

• Dâng hiến theo nhiệm vụ (Dutiful giving) – Dâng hiến cho nhà Chúa bởi vì bổn phận của người tin Chúa bắt buộc phải làm thay vì tự nguyện và vui long.

• Dâng hiến máy móc (Mechanical giving) – Thái độ dâng hiến theo thói quen, thông lệ, nhưng thật sự người dâng hiến chưa hiểu biết ý nghĩa của sự dâng hiến cho Chúa.

• Dâng hiến tính toán (Calculated giving) - Động lực dâng hiến cho Chúa có sự tính toán theo ý riêng và không dựa theo nguyên tắc của Thánh Kinh.

• Dâng hiến theo ân điển (Gracious giving).

        Khi chúng ta dâng hiến cho công việc Nhà Chúa với tấm lòng kính yêu Chúa, với lòng cảm tạ về những ơn phước Chúa ban, và với tâm tình xây dựng Vương Quốc của Đức Chúa Trời là lúc chúng ta đang dâng hiến theo Ân Điển của Ngài ban cho vô biên.  Chúng ta dâng hiến cho Chúa với thái độ nào?

       Theo sự nghiên cứu của các nhà Tâm Lý Học về lợi ích của lòng biết ơn cho biết những người sống với tinh thần biết ơn, tạ ơn có khả năng quản chế nan đề đời sống và sự căng thẳng trong cuộc sống, luôn sống với thái độ lạc quan, cơ thể được tăng cường sức kháng thể.

       Trải nghiệm và bày tỏ lòng biết ơn là phần quan trọng trong tiến trình phát triển tâm linh, bởi vì yếu tố này sẽ mở rộng tâm hồn và tác động vào trung tâm cảm xúc tích cực của não bộ.

       Tiến sĩ Robert Emmons, nhà chuyên môn lãnh vực lòng biết ơn (gratitude) là Giáo sư Tâm Lý Học tại Đại Học California – Chủ bút The Journal of Positive Psychology, đã nghiên cứu 1,000 người từ 8 tuổi đến 80 tuổi và khám phá rất lý thú về lợi ích cho những người sống với tinh thần biết ơn và có tính cảm ơn qua 3 lãnh vực như thể chất, tâm lý, và giao tế:

1)   Lợi ích về thể chất (physical)

- Có sức kháng thể mạnh hơn
-  Ít bị bệnh nhức mỏi và đau nhức
- Huyết áp thấp hơn
- Năng tập thể dục và biết chăm sóc sức khỏe tốt hơn
- Có giấc ngủ tốt.

2)  Lợi ích về tâm lý (Psychology)

- Có cảm xúc tích cực cao độ
- Cảm thấy minh mẫn, sống động, và tỉnh táo
- Cảm thấy yêu đời và thoải mái
- Cảm thấy lạc quan và hạnh phúc.

3) Lợi ích về giao tế

- Thể hiện tính hữu ích, rộng lượng, và cảm thông

- Thể hiện lòng tha thứ
- Thích xã giao tiếp xúc với người khác
- Cảm thấy ít bị cô đơn và ích bị cô lập.

         Cơ-đốc nhân trưởng thành tâm linh luôn dâng lời cảm tạ Chúa "trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su" (1 Têsalônica 5:18). 

          Động từ "cảm tạ - give thanks" (The verb form for "giving thanks" is εὐχαριστὲω (Strong's #2168), xuất phát từ nguyên văn "ân điển – grace", và động từ "cảm tạ" được đề cập 39 lần trong Tân Ước.  Từ Cảm tạ bao gồm ba lãnh vực như:

1) Cảm tạ Chúa bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng;                
2) Cảm tạ Chúa bởi vì ân điển của Ngài ban cho nhân loại;                 
3) Cảm tạ Chúa bởi vì ân điển của Ngài đã đủ cho cuộc sống của chúng ta (2 Côrinhtô 12:9).   

Sống Đạo Qua Lòng Tạ Ơn  - Christian Living through Giving Thanks To God  Thánh thi 138:1-8

1. Tạ Ơn Thiên Chúa Qua Sự Ca Ngợi  (Giving thanks to God through praise)                                              

A) “Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài; Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.” (Thánh thi 100:4)                                                                                            

B) “Thơ Đa-vít Tôi sẽ ca hát về tình yêu thương và về sự công bình của Chúa. Lạy CHÚA, tôi sẽ ca tụng Ngài.” (Thánh thi 101:1).                                                                                           

C) “Hãy hát cho CHÚA một bài ca mới Vì những việc diệu kỳ Ngài đã làm. Tay phải và cánh tay thánh Ngài Đã đem lại chiến thắng cho Ngài. 2 CHÚA đã bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài; Ngài đã trình bày sự công chính của Ngài trước mắt các dân.” (Thánh thi 98:1-2).

2. Tạ Ơn Thiên Chúa Qua Sự Thờ Phượng (Giving thanks to God through worship)                                     

A) “Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời-chúng ta; Hãy thờ phượng tại núi thánh Ngài Vì CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta là thánh.” (Thánh thi 99:9).                                                                     

B) “Ngài nắm trong tay các vực sâu của quả đất; Những đỉnh cao của núi non cũng thuộc về Ngài. 5Biển cả thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng; Lục địa cũng do tay Ngài tạo nên. 6 Hãy đến, cúi đầu và thờ phượng Ngài; Hãy quì gối trước mặt CHÚA, Đấng Tạo Hóa chúng ta.” (Thánh thi 95:4-6).                                                                                    

C) “Hãy mặc trang phục thánh mà thờ phượng CHÚA; Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài.” (Thánh thi 96:9).

3. Tạ Ơn Thiên Chúa Qua Sự Dâng Hiến (Giving thanks to God through giving – tithe)                             

A) “Hãy dâng cho CHÚA vinh quang xứng đáng với Danh Ngài; Hãy mang lễ vật mà vào sân đền thờ Ngài.” (Thánh thi 96:8).                                                                                                

B) “Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta; Hãy thờ phượng dưới bệ chân Ngài. Ngài là thánh.” (Thánh thi 99:5).

4. Tạ Ơn Thiên Chúa Qua Nếp Sống Đạo (Giving thanks to God through Christian living)                         

A) “Dù tôi đi giữa gian lao, Ngài ban cho tôi sức sống; Ngài đưa tay chống đỡ cơn giận của các kẻ thù tôi; Cánh tay phải Ngài cứu rỗi tôi.” (Thánh thi 138:7).                                                                         

B) “Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta; Hãy thờ phượng dưới bệ chân Ngài. Ngài là thánh.” (Thánh thi 99:5).

C) “Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ, Băng bó những vết thương của họ” (Thánh thi 147:3).                                                     

D) “Hãy sống một cuộc sống lương thiện giữa những dân ngoại, là những kẻ vẫn nói xấu anh chị em như là người làm ác, họ sẽ thấy các việc lành của anh chị em mà tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng.” (1 Phê-rơ 2:12).                            

E) “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em là làm điều thiện, để làm im lặng những lời ngây dại của những kẻ ngu muội. Hãy sống như những người được tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của anh chị em để che đậy điều ác; 16hãy sống như đầy tớ của Đức Chúa Trời.” (1 Phê-rơ 2:15-16).

5. Tạ Ơn Thiên Chúa Qua Sự Chia Sẻ Phúc Âm (Giving thanks to God through sharing the Gospel)                       

A) “Vì tôi biết rằng CHÚA là vĩ đại Và Chúa chúng ta lớn hơn tất cả các thần. 6 CHÚA làm tất cả những gì đẹp lòng Ngài, Ngài làm những việc ở trên trời, dưới đất, Trên biển và trong tất cả vực sâu.”  (Thánh thi 135:5,6).                                                               

B) “Ngài làm những việc diệu kỳ đáng ghi nhớ. CHÚA ban ân huệ và có lòng thương xót.”  (Thánh thi 111:4).

C) “Ngài bảo họ: "Hãy đi khắp thế giới, truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.” (Mác 16:15).

MỤC SƯ NGÔ VIỆT TÂN

HAPPY AND BLESSED THANKSGIVING
CANADA - OCTOBER 11, 2020

 
Các bài trước:
CHÚA GIÊSU QUA KINH THÁNH
VỊ THẦN LỚN
VÀO PHÒNG ĐÓNG CỬA
Sức Mạnh Của Việc Nhìn Thấy Năm 2020 Qua Lăng Kính Mới
TRỞ THÀNH MỘT VIÊN GẠCH PHỦ NHUNG