Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
TRUYỀN GIÁO LÀ ĐỘNG CƠ ĐỂ SỐNG THÁNH

Mục sư John MacArthur

Cơ đốc nhân chân chính hoàn toàn được neo giữ trong Chúa Giêsu, bạn là người bất di bất dịch, kiên định và mạnh mẽ. Chăm chú vào Lời Đức Chúa Trời, một ngọn hải đăng nổi bật như ngọn đèn sáng trong nơi tối tăm (1Phi-e-rơ 2:19). Khi bạn tiến về phía ánh sáng đó, Đức Chúa Trời thay đổi cuộc đời bạn bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Thông điệp bạn công bố và cuộc sống bạn đang sống bảo đảm bạn sẽ là ánh sáng và muối của đất trong nền văn hóa.

Đời sống thánh khiết, công bình là xương sống của Phúc âm mà chúng ta rao giảng. Sứ đồ Phao-lô hiểu điều đó. Giữa một xã hội ngoại giáo đã làm tất cả những gì có thể để bắt bớ các Cơ đốc nhân và làm mất uy tín của đức tin Cơ đốc, ông đã viết thư cho Tit nói với ông về cách hướng dẫn người dân Cờ-rét "ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này tiết độ, công bình, nhân đức (Tít 2:12)

Phao-lô xem việc truyền giáo như động cơ để sống thánh vì nó đem lại những lợi ích cho chúng ta (1 Ti-mô-thê 6:6)

Vinh Danh Lời Đức Chúa Trời


Trong chương hai, Phao-lô hướng dẫn Tít về các nhóm tuổi khác nhau trong hội thánh. Ông nói, các phụ nữ trẻ phải hành động theo cách để lời Chúa không bị sỉ nhục (
Tít 2:5). Từ Hy Lạp được dịch là "nhục nhã". Chúng ta không thể cho phép những người không tin Chúa chế nhạo, phớt lờ hoặc hoàn toàn bác bỏ Lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cách chúng ta sống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách mọi người cảm nhận về nó.

Bất kể họ ở vị trí nào trong cuộc sống, những người đàn ông và phụ nữ Cơ đốc không phải là những gì họ nên có sẽ cho người ta lý do để sỉ nhục Lời Đức Chúa Trời. Thế giới không đánh giá chúng ta bằng thần học của chúng ta; nó đánh giá bằng hành vi của chúng ta. Giá trị của Kinh thánh trong quan điểm của thế giới được xác định bởi cách nó ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu những người không tin Chúa thấy rằng cuộc sống của chúng ta thực sự biến đổi, khác biệt với thế giới, họ có thể kết luận rằng Kinh Thánh là sự thật, quyền năng và thay đổi cuộc sống.

Tính đáng tin cậy của Phúc âm Cơ đốc được liên kết không thể tách rời với tính toàn vẹn trong cuộc sống của những người công bố Phúc âm. Đó là lý do tại sao thật khủng khiếp khi các nhà truyền giáo hoặc các nhà lãnh đạo Cơ đốc bị mắc vào một số tội lỗi. Bạn nghĩ những người không tin Chúa phản ứng như thế nào khi họ nhìn thấy sự giả hình như vậy? Họ cười nhạo Lời Đức Chúa Trời và bỏ qua bất kỳ cơ hội nào chúng ta có để nói với họ về sức mạnh để biến đổi cuộc đời. Tác động cuộc sống của những người nam và người nữ mang danh Chúa rất quan trọng đối với sự đáng tin cậy của đức tin và hiệu quả của việc làm chứng rao giảng cá nhân.

Sống thánh khiết. Sự xấu hổ sẽ im lặng.

Lý do thứ hai của Phao-lô để sống đời sống thánh khiết cho chúng ta về điều ông muốn truyền đạt: "nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều  chi”(Tít 2:8). Từ tiếng Hy Lạp được dịch là "làm cho xấu hổ" nghĩa đen là "đỏ mặt", nhấn mạnh sự bối rối hoàn toàn của đối phương, không còn lời lẽ chỉ trích.

Những người phản đối Cơ đốc giáo thích hả hê khi Cơ đốc nhân gây ra một vụ tai tiếng. Bạn có nghĩ rằng một số người không tin tưởng trong phạm vi ảnh hưởng thích thấy bạn thất bại đáng kể để họ có thể biện minh cho sự không tin tưởng của họ không? Họ không muốn thấy Đức Chúa Trời biến đổi cuộc đời bạn. Nhưng đó là điều bạn muốn làm họ xấu hổ khi họ chỉ trích bạn vì họ không có gì để chỉ trích chính đáng.

Chiến lược thích hợp cho việc truyền giáo của chúng ta không phải là phương pháp luận. Chúng ta tiếp cận thế giới thông qua việc làm tiêu biểu cho đức hạnh, sự tin kính, sự thánh thiện và đời sống thuần khiết làm cho đức tin của chúng ta và Lời Đức Chúa Trời trở nên đáng tin cậy. Sứ đồ Phi-e-rơ hiểu cách những người tin Chúa tác động đến thế giới vô thần. Ông viết “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích; là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 2:11-12)

Bạn có thấy việc chúng ta sống cuộc sống tin kính là điều bắt buộc như thế nào không? Chúng tôi muốn những người không tin kiểm tra chúng tôi. Ban đầu, họ đến để chỉ trích, nhưng nếu hành vi của chúng ta xuất sắc, sự chỉ trích của một số người có thể chuyển sang sự tò mò. Và nếu sự tò mò đó chuyển sang sự cải đạo, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của họ. Vì vậy, chúng ta đã hoàn thành phần việc của mình trong việc mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Bạn dẫn dắt mọi người đến sự tin cậy và cuối cùng là sự cải đạo trong Chúa Giêsu.

Sống thánh khiết làm cho Phúc âm hấp dẫn


Phao-lô nói lý do thứ ba để sống thánh thiện trong Tít 2:10. Đó là họ sẽ tô điểm cho giáo lý của Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta trên mọi phương diện. Tô điểm là từ tiếng Hy Lạp kosmeō và dùng để chỉ việc làm cho một thứ gì đó đẹp đẽ.

Thông điệp chính của chúng ta đối với thế giới này về Chúa là gì? Chúng ta có muốn thế giới biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. Toàn trí. Bất biến. Tối cao. Vĩnh hằng. Đấng sáng tạo và bền vững của vũ trụ. Nhưng cho đến nay, thuộc tính chính của Đức Chúa Trời mà chúng ta muốn người chưa được cứu hiểu Ngài là Đấng Cứu Rỗi.

Làm thế nào chúng ta có thể làm cho tin mừng về Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi trở nên đẹp đẽ về mọi mặt nếu chúng ta không giống như chúng ta đã được cứu? Khi chúng ta sống vâng phục Đức Chúa Trời, điều đó tự nó sẽ là một bằng chứng chống lại điều sai trái. Khi những người xung quanh nhìn thấy chúng ta giúp đỡ hơn là bóc lột, nghe chúng ta nói chuyện với sự trong sạch thay vì thô tục, và quan sát chúng ta nói sự thật chứ không phải gian dối, thì tấm gương của chúng ta tự nó sẽ là lời quở trách cho sự ích kỷ, giả dối. Chỉ đơn giản là từ chối tham gia vào một hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động xã hội không trung thực, đôi khi sẽ là một lời quở trách mạnh mẽ đến mức chúng ta phải trả giá bằng công việc hoặc tình bạn. Sự thiếu trung thực rất khó chịu khi có sự trung thực, ngay cả khi không có sự phản đối bằng lời nói hoặc trực tiếp khác.

Nhiều Cơ đốc nhân hầu như không thể giữ nếp sống thiêng liêng và đạo đức của họ. Do đó, họ thiếu sự phân biệt, khuynh hướng hoặc sức mạnh để đối đầu với cái ác trong nhà thờ hoặc trong xã hội nói chung. Đó là lý do tại sao chúng ta bắt buộc phải trưởng thành trong lẽ thật Kinh thánh, và trong sự vâng lời, thánh thiện và tình yêu thương.

Làm cho sự cứu rỗi trở nên hấp dẫn là một sự kêu gọi cao cả, và chúng ta sẽ thất bại trong nỗ lực đó trừ khi chúng ta có thể chứng minh rằng chúng ta thực sự đã được giải thoát khỏi tội lỗi. Quở trách tội lỗi nơi người khác mà không có lối sống công bình đi kèm là hành vi giả hình lớn nhất. Nhưng những cuộc sống được đặc trưng bởi sự trong sạch, quyền năng và niềm vui phản ánh trật tự, vẻ đẹp và quyền năng của một Đức Chúa Trời cứu rỗi. Khi chúng ta làm cho sự cứu rỗi trở nên đẹp đẽ, chúng ta làm cho Đức Chúa Trời hấp dẫn.

Để thuyết phục một người mà Chúa có thể cứu, tôi cần cho anh ta thấy một người mà Ngài đã cứu. Để thuyết phục một người đàn ông rằng Chúa có thể ban cho hy vọng, tôi cần cho anh ta thấy một người đàn ông có hy vọng. Để thuyết phục một người đàn ông rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho hòa bình, niềm vui và tình yêu, tôi cần cho anh ta thấy một người đàn ông có hòa bình, vui vẻ và yêu thương. Để thuyết phục một người đàn ông rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho sự hài lòng an toàn, tôi cần cho anh ta thấy một người đàn ông hài lòng an toàn. Khi thế giới nhìn thấy những người thánh khiết, công bình, hòa bình, vui vẻ và sung mãn, họ thấy bằng chứng về quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời.

Trung tâm trong việc truyền giảng là sống thánh thiện. Một nhà thờ hùng mạnh không được xây dựng trên chiến lược của nó, nhưng dựa trên đức hạnh và sự thánh thiện của con người. Điều chúng ta tin có liên quan đến cách chúng ta sống, và cách chúng ta sống có liên quan trực tiếp đến hiệu quả của việc rao giảng Phúc âm. Vì vậy, hỡi tín đồ Đấng Christ, điều bắt buộc là bạn phải “ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Tít 2:15)

Mục sư John MacArthur

 
Các bài trước:
Sống Đạo Qua Lòng Tạ Ơn
CHÚA GIÊSU QUA KINH THÁNH
VỊ THẦN LỚN
VÀO PHÒNG ĐÓNG CỬA
Sức Mạnh Của Việc Nhìn Thấy Năm 2020 Qua Lăng Kính Mới