Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
LÝ DO TUYỆT VỜI CHÚA GIÊSU SINH RA BỞI MỘT TRINH NỮ

Clarence L. Haynes Jr

Chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ, một trong những thời điểm yêu thích của tôi trong năm. Trên thực tế, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. Khoảng thời gian này, một trong những điều chúng ta kỷ niệm và ghi nhớ là sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi.

Tôi chắc rằng bây giờ bạn đã nghe câu chuyện về Chúa Giêsu được sinh ra tại Bethlehem với trinh nữ Mary và chồng của cô là Joseph. Phần của câu chuyện tôi muốn tập trung sự chú ý của bạn ngày hôm nay là sự ra đời của một trinh nữ. Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho bạn là tại sao Chúa Giêsu cần được sinh ra bởi một trinh nữ? Tôi biết có lẽ có những câu trả lời xoay quanh bạn. Tuy nhiên, có lẽ đó là một câu hỏi mà bạn chưa bao giờ thực sự nghĩ đến.

Cho dù bạn có hay chưa, chúng ta hãy nghĩ về nó ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn ba lý do tại sao Chúa Giêsu cần được sinh ra bởi một trinh nữ. Nếu bạn nghĩ về nó đủ lâu, bạn có thể nghĩ ra nhiều hơn ba, nhưng hãy để tôi cung cấp cho bạn những điều này để bạn bắt đầu.

1. Nó đã xác định Đấng Messiah là ai

Nhiều năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, đã có một lời tiên tri được ban cho Ê-sai. Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên (Ê-sai 7:14).

Để chúng ta biết ai sẽ là Đấng Messiah, cần phải có một số hình thức chỉ dẫn - một số dấu hiệu rất cụ thể, chi tiết sẽ làm cho điều đó trở nên rõ ràng. Dấu hiệu đó là sự ra đời của một trinh nữ. Nếu không có điều đó, làm sao chúng ta có thể xác định được. Đức Chúa Trời đã sử dụng sự độc đáo của ngày sinh như một cách để khiến Chúa Giêsu trở nên khác biệt.

Nếu bạn quay trở lại Sáng thế ký, Đức Chúa Trời tiên đoán rằng hạt giống của người phụ nữ sẽ nghiền nát đầu của con rắn. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch cùng nhau. Người sẽ dày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người (Sáng thế ký 3:15).

Trong hàng ngàn năm sau khi lời tiên tri này được đưa ra, người ta vẫn chờ đợi xem người này sẽ là ai. Khi nào Chúa sẽ được sinh ra? Làm thế nào Chúa đến được đây? Làm sao chúng ta biết đó là Chúa?

Điều này sẽ đòi hỏi một cái gì đó hơn chỉ là thông báo thông thường. Nếu không có một lối vào thần kỳ nào đó vào nhân loại và không có sự phân định rõ ràng đó, thì điều gì có thể ngăn cản bất cứ ai tự xưng là Đấng Messiah? Vì vậy, sự ra đời của Chúa Giêsu không chỉ phải tuyệt vời mà còn phải kỳ diệu nữa. Chúa Giêsu phải đến thế gian theo cách mà không ai khác có thể yêu cầu một con đường tương tự. Do đó, chúng ta nhận thấy sự cần thiết của sự sinh nở đồng trinh và sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong Ê-sai.

Chúa Giêsu là người duy nhất trong lịch sử nhân loại có thể khẳng định mình được sinh ra bởi một trinh nữ. Không người khác có thể nói điều này. Đây chỉ đơn giản là điều đầu tiên trong hàng dài những điều trong cuộc đời Chúa Giêsu xác định Ngài là ai. Tuy nhiên, một sự kiện này đã tách Chúa Giêsu ra khỏi phần còn lại của nhân loại. Chúa Giêsu được sinh ra bởi một trinh nữ là một dấu hiệu cho thấy ngài sẽ là Em-ma-nu-ên, tức là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Không có dấu hiệu này và sự ra đời đồng trinh, Chúa Giê-su cũng giống như phần còn lại của chúng ta. Nếu điều đó là sự thật, thì sẽ không đời nào Ngài có thể thực sự là Cứu Chúa của chúng ta.

2. Nó xác nhận Thần tánh của Đấng Christ

Lý do quan trọng thứ hai tại sao Chúa Giê-su cần được sinh ra bởi một trinh nữ là đó là bằng chứng về nguồn gốc thiêng liêng của Ngài. Hãy nhớ những gì thiên sứ đã nói với Joseph. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David,, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 1:20)

Hãy suy nghĩ về điều nầy. Làm sao ai đó có thể tự nhận có nguồn gốc thần tánh nếu quan niệm của họ từ những bậc cha mẹ bình thường như bạn và tôi? Một trong những bằng chứng về thần tánh của Chúa Giêsu không chỉ là cách Ngài được thụ thai mà còn là người chịu trách nhiệm về việc thụ thai. Đó tất nhiên là Chúa Thánh Linh. Đây cũng là bằng chứng rõ ràng về quyền năng của Chúa. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm cho một người phụ nữ còn trinh có thể sinh con.

Trong trường hợp bạn đang thắc mắc, thực tế của điều này xảy ra không chỉ gây sốc cho Joseph mà ngay cả với Mary. Sau lần đầu tiên nghe những gì thiên sứ nói với mình, cô ấy tự hỏi làm thế nào mà tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra. Đây là bài diễn văn đó:

Thiên sứ bèn nói rằng: đừng sợ, vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Jacob, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng cánh mình, cho nên Con Thánh sanh ra phải xưng là Con Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:30-35)

Bạn thấy đấy, Mary tự hỏi và cô ấy đã nhận được câu trả lời của mình. Phần hay của câu chuyện là phản ứng cuối cùng của Mary đối với những gì thiên sứ nói với cô. Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary (Lu-ca 1:38)

Nếu có một bài học phụ cho câu chuyện về trinh nữ sinh ở đây thì đó là. đôi khi bạn chỉ cần phải nghe theo lời của Đức Chúa Trời. Sẽ có lúc bạn không thể hiểu chính xác cách Chúa sẽ làm điều gì đó. Tôi chắc rằng Mary thực sự không hiểu tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào và tôi không biết liệu cô ấy có dành thời gian để tìm ra nó hay không. Cô ấy chỉ đơn giản là nghe theo lời của Chúa và để Chúa  thực hiện các chi tiết.

3. Nó đã bỏ qua lời nguyền tội lỗi do A-đam đặt lên chúng ta

Lý do cuối cùng để xem xét lý do tại sao Chúa Giêsu cần được sinh ra bởi một trinh nữ là nó đã bỏ qua lời nguyền tội lỗi đặt trên tất cả chúng ta. David nhắc nhở chúng ta về bản chất tội lỗi mà tất cả chúng ta được sinh ra. Kìa tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi (Thi thiên 51:5)

Thực tế của câu nói này sẽ trở thành hiện thực khi bạn nghĩ về con người thật của chúng ta. David đã nói điều này về bản thân anh ấy, nhưng điều này có thể nói về mỗi chúng ta. Bạn và tôi đã tội lỗi khi sinh ra, nhưng không phải chỉ khi sinh ra; chúng ta đã phạm tội ngay từ khi được thụ thai. Ngay từ khi chúng ta được hình thành, bản chất tội lỗi đã được ban cho chúng ta vì tội lỗi của A-đam đã được đặt trên chúng ta.

Để rõ ràng về bản chất tội lỗi của bạn, bạn đã không nhận được nó sau khi bạn ra khỏi bụng mẹ, điều này xảy ra ngay khi bạn được thụ thai. Cùng với quan niệm của bạn, lời nguyền tội lỗi đã được truyền lại cho chúng ta từ Adam. Vì điều này là đúng, Chúa Giêsu phải bỏ qua hình thức thụ thai này. Nếu sự ra đời của Chúa là sản phẩm của Mary và Joseph, thì Chúa cũng sẽ sinh ra dưới lời nguyền của Adam. Điều đó có nghĩa là Chúa sẽ giống như bạn và tôi. Điều này sẽ khiến Chúa không đủ tư cách là Đấng Mesiah và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu cần được sinh ra từ một trinh nữ.

Lời kết

Như bạn có thể thấy, có một số lý do rất quan trọng đòi hỏi Chúa Giêsu phải được sinh ra bởi một trinh nữ. Nói một cách đơn giản, để Chúa Giêsu có thể hoàn thành sứ mệnh trở thành Chiên Con hoàn hảo không tì vết của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu phải có một nguồn gốc khác với chúng ta.

Giáng Sinh, khi bạn tưởng nhớ và kỷ niệm sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi, hãy tập trung vào điểm tuyệt vời này. Cuộc sống của Chúa Giêsu đòi hỏi một sự giới thiệu khác để cuộc sống của bạn và tôi có một kết thúc khác. Cảm ơn Chúa vì sự sinh ra đồng trinh.

Clarence L. Haynes Jr
www.thebiblestudyclub.com

 
Các bài trước:
MỪNG GIÁNG SINH NHIỀU HƠN THEO KINH THÁNH
TẠ ƠN CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG VUI THỎA
TẠ ƠN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CÒN ĐẾN ĐỜI ĐỜI
TRUYỀN GIÁO LÀ ĐỘNG CƠ ĐỂ SỐNG THÁNH
Sống Đạo Qua Lòng Tạ Ơn