Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
THEO ĐUỔI HÒA BÌNH

Dr. David Jeremiah

Sau cuộc bạo loạn ngày 6/1 tại điện Capitol. Chủ tịch Hạ viện kêu gọi Phó tổng thổng Mike Pence truất phế Tổng thống Trump. Phó tổng thống Mike Pence đã viết một lá thư nói rằng đất nước đang lâm nguy, bây giờ cần được chữa lành. Ông trưng dẫn Kinh thánh “mọi việc dưới đất đều có kì định... có kì chữa lành,... có kì xây dựng... có kì hòa bình” và bây giờ là thời gian đó. Giờ là lúc chúng ta đến với nhau. Giờ là lúc hàn gắn.

Thế giới hòa bình do Liên hiệp quốc lãnh tụ. Mục đích chính của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là giúp các nước bị xung đột giằng xé, tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài. Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là chính xác. Khi có xung đột vũ trang, các bên tham chiến sẽ làm hòa, và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giúp bảo tồn nó. Về cơ bản, họ là những người quan sát, đảm bảo rằng các điều khoản của hiệp định hòa bình được tuân thủ. Nói tóm lại, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tồn tại để tiếp tục thực hiện sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc.

Vương quốc gìn giữ hòa bình

Tân Ước có nhiều điều để nói về việc lập và giữ hòa bình, đòi hỏi một vài sự khác biệt tinh tế. Trước tiên Chúa Giê-xu nói: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9). Điều đó không có nghĩa chúng ta là những người tạo ra hòa bình theo nghĩa tối thượng. Chúa Giê-xu đã làm điều đó, vì chỉ có Ngài mới đủ điều kiện để làm. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vậy, chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1). Vì chúng ta là tội nhân, nên Đức Chúa Trời đã chủ động thiết lập hòa bình qua Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Vì vậy, Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, là Đấng tạo dựng hòa bình thực sự.

Vậy tại sao Chúa Giê-xu gọi chúng ta là những người làm hòa trong các mối Phúc âm? Chúng ta là những người thúc đẩy hòa bình mà Đức Chúa Trời đã thiết lập và hiện nay chúng ta công bố qua Phúc âm. Khi chúng ta đồng hành với sứ mệnh vương quốc của Chúa Giê-xu, thì chúng ta rao ra hòa bình trên khắp thế giới mà Đức Chúa Trời thiết lập giữa chúng ta và Ngài qua Đấng Christ.

Hòa bình có hai chiều. Bên cạnh chiều dọc hòa bình với Đức Chúa Trời còn có chiều ngang của người tạo ra hòa bình. Đức Chúa Trời đã thiết lập hòa bình thông qua Hoàng tử Hòa bình và đặt ra các điều khoản của hiệp định trong Phúc âm Tân Ước. Sau đó, chúng ta phải nắm lấy những điều khoản đó cho chính mình và sống hòa bình với người khác. Phao-lô viết rõ sứ mệnh này trong Rô-ma 12:18 “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người”.

Trở thành người gìn giữ hòa bình

Bạn không thể giữ một hòa bình mà bạn không có. Nếu chúng ta không có sự bình an với Đức Chúa Trời, chúng ta không thể phát huy hoặc tận hưởng một cách cá nhân. Và nếu chúng ta không giữ sự bình an của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình, chúng ta không thể sống bình an với mọi người. Trước nguy cơ đơn giản hóa quá mức, có thể dễ dàng đạt được hòa bình hơn là giữ nó. Nếu ai đó trở thành người gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và được cử đến một khu vực chiến đấu để giúp thúc đẩy hòa bình, đó là một vấn đề đơn giản của việc tuân theo mệnh lệnh. Nhưng khi ở đó, nếu một người gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bị lôi kéo vào một cuộc xung đột, anh ta sẽ mất thẩm quyền của mình. Anh ấy đã trở thành một chiến binh thay vì một người gìn giữ hòa bình.

Tương tự như vậy, có thể dễ dàng thiết lập hòa bình với Đức Chúa Trời bằng cách chấp nhận ân tứ tha thứ được ban cho thập tự giá của Đấng Christ hơn là thể hiện hòa bình đó trong một thế giới thù địch. Chúng ta có thể thấy mình đang mâu thuẫn nội bộ, hoặc chúng ta có thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột với người khác. Dù thế nào đi nữa, con đường của thánh nhân trong thế giới này là con đường hòa bình: hòa bình với Thiên Chúa, dẫn đến hòa bình cá nhân, điều này trang bị cho chúng ta sống hòa bình với người khác.

Giữ hòa bình

Để trở thành một người kiến tạo hòa bình - để đi trên con đường hòa bình - trước tiên bạn phải có hòa bình với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Bí quyết để duy trì hòa bình cá nhân của chúng ta trong thế giới chiến tranh ngày nay là biết rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Để có sự hiểu biết đó, chúng ta phải trở thành con cái của Ngài qua đức tin nơi Đấng Christ.

Để giữ hòa bình, chúng ta phải liên tục giao phó Ngài trong lời cầu nguyện về những điều sẽ đánh mất sự bình an của chúng ta — sự quan tâm và lo lắng của thế giới này “sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. ”(Phi-líp 4:7). Chúng ta cần suy gẫm về những điều của Đức Chúa Trời, những điều làm vui lòng Ngài và giống như Ngài. Chúng ta phải giữ tâm trí mình cố định và tập trung vào Đức Chúa Trời nơi những lời hứa bảo đảm hòa bình của Ngài: Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài (Ê-sai 26: 3).

Chúng ta trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời khi chúng ta chấp nhận sự hy sinh bình an của Ngài trong Đấng Christ. Chúc bạn bước đi trong con đường bình an như một trong những người công bình của Đức Chúa Trời. “vả chăm về xác thịt thì sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh thì sanh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8: 6).

Dr. David Jeremiah

 
Các bài trước:
CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG TRONG NĂM MỚI
MÙA VUI
LÝ DO TUYỆT VỜI CHÚA GIÊSU SINH RA BỞI MỘT TRINH NỮ
MỪNG GIÁNG SINH NHIỀU HƠN THEO KINH THÁNH
TẠ ƠN CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG VUI THỎA