Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
NIỀM VUI CỦA CHÚA LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI

 Meg Bucher

Dù được lựa chọn, giải cứu và hứa hẹn, dân sự của Đức Chúa Trời phải gánh chịu hậu quả nặng nề vì họ liên tục khước từ Ngài và giao ước của Ngài. Ê-xơ-ra đọc Lời Đức Chúa Trời và đọc Luật của Ngài cho dân chúng được ghi lại trong Nê-hê-mi 8, và họ bị tan nát bởi sự bất tuân và nổi loạn rộng lớn. Cuộc lưu đày của họ rất nghiêm trọng, cả về sự tàn bạo của nó và cách nó đốt cháy tâm trí và bản sắc của người dân. Họ là ai nếu không có đất, không có đền thờ? Làm thế nào để họ liên hệ với Chúa bây giờ? Mối quan hệ đặc biệt của họ cũng mất đi phải không? Dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn sẵn lòng xây dựng lại và phục hồi dân sự của Ngài.

Gilson viết “Ngày mà Đức Chúa Trời tái xác nhận rằng họ vẫn là những người được Ngài chọn, Ngài vẫn là Chúa của họ. Đó là một niềm vui có thể truyền sức mạnh”.  Tình yêu của Ngài đã san bằng họ lúc bấy giờ khi xem xét sự hy sinh trong Tân Ước Con Một của Đức Chúa Trời để phục hồi cá nhân chúng ta qua sự cứu rỗi.

Niềm vui của Chúa là gì?

Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là ngày thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. (Nê-hê-mi 8:10)

Niềm vui của Chúa được tìm thấy trên con đường phục hồi. Đức Chúa Trời kết tội chúng ta về tội lỗi, thường phản ứng đầu tiên của chúng ta là cảm giác xấu hổ. Nhưng những cảm giác đó không bao giờ đến từ Chúa. Ê-xơ-ra tập hợp tất cả mọi người, đọc sách của Đức Chúa Trời cho họ nghe và có những người giải thích những từ và ý nghĩa cho dân chúng. Nê-hê-mi 8:8 nói, “Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc”

Khi mọi người hiểu - thực sự hiểu - họ sẽ khóc. Lời Đức Chúa Trời đang mở mắt cho họ về cách họ đã thất bại với Ngài, nhưng Nê-hê-mi nhanh chóng nhắc họ nhớ Chúa là ai. Họ có thể thỏa thích trong niềm vui của Chúa.

Kinh Thánh nói gì về niềm vui?

Nguyên gốc tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là "vui mừng" trong Nê-hê-mi 8:10 là "chedvah," có nghĩa là vui mừng hay hân hoan. Từ gốc niềm vui trong ngữ cảnh này nghĩa là vui mừng. "Sức mạnh" trong cùng một câu tiếng Do thái nghĩa là "một nơi hoặc phương tiện an toàn, nơi ẩn náu, bảo vệ hoặc thành trì". Từ gốc của “sức mạnh” có nghĩa là “mạnh mẽ, chiến thắng, vững chắc, tăng cường”. Niềm vui của Chúa là niềm vui liên tục và nguyên nhân để vui mừng. Bắt nguồn từ sự củng cố nội tâm mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Khi Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta, Ngài đã khôi phục cho chúng ta sự bình an với Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể có được. Niềm vui của bạn dựa trên niềm vui của Chúa.

“Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con”  (Giăng 17:13).

Câu trên là một phần trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu với Cha và có thể là lời cầu nguyện dài nhất. Chúa Giê-xu cảm nghiệm được niềm vui trọn vẹn bắt nguồn từ sức mạnh của Cha Ngài, và muốn chúng ta tràn đầy niềm vui ấy.  Giăng 15:11 “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn”

Chúa Giê-xu không lãng phí lời nào trên đất. Vì đây là lời cầu nguyện được ghi lại dài nhất của Ngài mang một sức mạnh đáng kể gắn liền với sứ điệp mà Ngài đang truyền đạt. “Đầy dẫy” trong Giăng 17:13 ngụ ý nhiều hơn là chỉ làm đầy vẻ bề ngoài như được giải thích. Sức mạnh của Chúa Giê-xu hoàn thiện niềm vui của chúng ta. Cách diễn giải giọng văn của Giăng 17:13 có ý nghĩa Chúa đang trở lại, Chúa nói lời cầu nguyện này trong vũ trụ được tạo ra cùng với chúng ta, để khi nghe thấy lời cầu nguyện này chúng ta có thể tràn ngập niềm vui. Niềm vui trong Kinh thánh là kết quả của một đời sống được ưu tiên bởi Đấng Christ.

Chúng ta có một thầy tế lễ Thượng phẩm vĩ đại, không ngừng cầu thay cho chúng ta. Con Thiên Chúa yêu sâu sắc hơn chúng ta có thể hiểu. Ngài cầu nguyện cho chúng ta, hầu bước đi trong cuộc sống sung mãn.

Bối cảnh Kinh thánh của Nê-hê-mi 8:10 là gì?

Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là ngày thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi”

CHÚA đầu tiên có nghĩa là "Chúa tể loài người của tôi hoặc của Chúa; một danh hiệu được nói thay cho Đức Giê-hô-va trong sự tôn kính của người Do Thái ”. LORD, trong tất cả các chữ viết hoa sau trong câu, đề cập đến gốc rễ của niềm vui của chúng ta, điều này củng cố chúng ta. Đó là từ tiếng Do Thái "Ye Jehovah" (YHWH). Đức Giê-hô-va, Đấng hiện hữu. Tên riêng của một Đức Chúa Trời thật. Gốc của Ye Jehovah là Hayah. Nhằm định nghĩa những từ sau: “hiện hữu, trở thành, đi qua, tồn tại, xảy ra, nảy sinh, được thành lập, được hoàn thành. ”

Chúng ta không chỉ làm những việc cho Chúa, chúng ta sống cuộc đời của chúng ta trong Ngài, với Ngài và bằng sức mạnh của Ngài để tôn vinh Ngài trong sự phục tùng ý muốn cho Ngài. Chúa là sức mạnh. Tên của Nê-hê-mi có nghĩa là “Yahweh có lòng trắc ẩn”.  Sự gần gũi của Nê-hê-mi với nhà vua cuối cùng dẫn đến việc ông đi đầu trong việc khôi phục thành Giê-ru-sa-lem. Theo Kinh thánh, Nê-hê-mi minh họa đức tin hướng nội mà ngày nay chúng ta biết đến như một mối quan hệ với Đấng Christ, so với sự thể hiện bên ngoài về sự tôn kính đối với Chúa.  Ông biết biểu hiện thực sự của sự thờ phượng đến từ động cơ sâu xa hơn vẻ bề ngoài. Cũng vậy, Đức Chúa Trời cũng tha thứ cho chúng ta ở cùng một mức độ sâu sắc thân mật. Nó không kết thúc ở sự xưng tội và ăn năn của chúng ta. Mở ra một sự thay đổi và một trái tim hướng về niềm vui. Niềm vui từ sức mạnh của Ngài.

Nê-hê-mi nói gì về cách chúng ta nên sống?

Nê-hê-mi không chỉ quan tâm đến việc xây dựng lại các bức tường thành Giê-ru-sa-lem.  Ông say mê phục hồi lòng dân. Giống như chúng ta lướt qua mạng xã hội thời hiện đại với sự hiểu biết về cuộc sống còn nhiều điều hơn những gì chúng ta có thể thấy, vì vậy Nê-hê-mi biết niềm vui và sự phục hồi thực sự chỉ có thể đến từ sức mạnh nội tâm do Chúa mang lại.

Chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng, nhưng chúng cứng cổ mình và trong sự bội nghịch cắt một kẻ làm đầu đặng trở về nơi nô lệ của họ. Nhưng Chúa vốn là một đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhơn từ. Chúa không có lìa bỏ chúng. (Nê-hê-mi 9:17).

Phong tục cổ xưa của người Do Thái là tưởng nhớ những người kém may mắn hơn mình trong các dịp lễ. Niềm vui không phải là thứ chúng ta tạo ra, kiếm được hoặc xứng đáng. Mặc dù chúng ta không có gì để cho, và không có khả năng ngăn chặn tội lỗi, nhưng Đấng Christ đã xuống thế gian. Chết vì chúng ta. Giống như Nê-hê-mi, chúng ta cần có một kế hoạch để tái tạo lại đền thờ bản thân từ trong ra ngoài. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá cho phép chúng ta có cơ hội đi đến nỗ lực sửa chữa và làm mới với sức mạnh của Ngài để thực hiện ý định của Đức Chúa Trời trong cuộc đời chúng ta. Niềm vui không chỉ xảy ra. Đó là sản phẩm của một kế hoạch phục hồi linh hồn. Một sự lựa chọn tích cực để tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để đổi lấy sự khôn ngoan của chúng ta. Niềm vui là kết quả của một đời sống có kỷ luật, ưu tiên do Chúa Thánh Linh hướng dẫn.

Kinh Thánh nói về sức mạnh của Chúa?

Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. (2Cô-rinh-tô 12:9-10)

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.  (Phi-líp 4:13)

Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. (Ê-sai 40:29)

Con đường của Đức Giê-hô-va như một đồn lũy cho người ngay thẳng, nhưng nó là sự bại hoại cho kẻ làm ác. (Châm ngôn 10:29)

Đức Giê-hô-va là sức lực của dân Ngài. Đồn lũy cứu rỗi cho người xức dầu của Ngài. (Thi thiên 28:8)

Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi, Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chánh đáng. (2Sa-mu-ên 22:33) 

Meg Bucher
biblestudytools.com

 
Các bài trước:
LÝ DO TÔI TRỞ THÀNH MỤC SƯ
THEO ĐUỔI HÒA BÌNH
CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG TRONG NĂM MỚI
MÙA VUI
LÝ DO TUYỆT VỜI CHÚA GIÊSU SINH RA BỞI MỘT TRINH NỮ