Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
LỜI CẦU NGUYỆN TRONG NHỮNG NGÀY TẾT

Heather Barr

Mùa xuân có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Có rất nhiều điều để xem và nghe trong mùa xuân.  Nếu chúng ta yên lặng trước mặt Chúa chúng ta cầu xin Ngài mở mắt và tai thì Ngài sẽ dạy chúng ta và chỉ cho chúng ta những điều trong mùa này, cho chúng ta sự mặc khải mới mẻ từ thiên đàng. Nếu chúng ta nhìn và lắng nghe, Chúa sẽ cho chúng ta thấy Ngài đang làm gì trên đất ngày nay. Dưới đây là lời cầu nguyện cho cuộc sống mới và khởi đầu mới trong những ngày Tết.

Cầu nguyện cho sự đổi mới và những khởi đầu mới

Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.  (Ê-sai 43:18-19)

Cảm ơn Cha vì một khởi đầu mới ngày hôm nay. Cảm ơn Cha đã nhắc nhở về sự “đổi mới” mà mùa xuân đại diện cho chúng con trên trái đất. Cha "mở ra" một điều mới! Chúng con vui mừng và mong đợi sự tốt lành của Cha trong mùa xuân này. Cảm ơn Cha! Chuẩn bị cho con tất cả những điều mới mẻ và tuyệt vời cho cuộc sống con. Giúp con buông bỏ những điều cũ đã níu kéo con lại, những điều không mang lại cuộc sống cho con, những điều khiến con phải sống trong quá khứ. Con sẽ nương vào danh tính mới trong Đấng Christ! Hãy giúp con tiếp tục “phát triển về phía trước” trong hành trình của con với Chúa.

Cầu xin sự mặc khải mới về lẽ thật của Ngài

Sự chân thật nứt mộng từ dưới đất; Sự công bình từ trên trời ngó xuống (Thi thiên 85:11). Mùa xuân là sự thể hiện của Đức Chúa Trời Toàn năng đang nói qua sự sáng tạo tuyệt vời của Ngài. Có sự mặc khải về sự thật xung quanh chúng ta.

Chúa ơi, con cầu nguyện cho sự soi sáng của chân lý trong mùa này. Xin cho lẽ thật của Lời Chúa trở thành hiện thực đối với con trong đời sống. Con cầu nguyện cho sự mặc khải từ thiên đàng. Xin giúp con tiếp nhận Lời Ngài theo cách lớn lên từ bên trong con - lớn lên và lớn lên, để chảy ra khỏi con đi vào gia đình, bạn hữu, hội thánh Chúa.

Càm ơn vì tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài

Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến. Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi; Bông hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ; Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, Và nho trổ hoa nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến. Hỡi chim bò câu ta trong hóc đá, Tại chốn đụt của nơi hê hẩm, Hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình, Cho ta nghe tiếng mình; Vì tiếng mình êm dịu. mặt mũi mình có duyên. (Nhã ca 2:10-14) 

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã gọi con, đã thuyết phục con và kéo con đến gần Ngài hơn ở Nơi Bí mật. Chính nơi Bí mật Chúa đã đánh thức con. Đưa con vào một ngày mới của đức tin khi gọi con đến một nơi cao hơn. Dẫn dắt con vào mục đích và chương trình. Lạy Chúa, Chúa ở đó, luôn khích lệ nói sự thật của Ngài thay cho con. Xin hãy dạy con về con người mà Cha tạo ra. Hãy kéo con chặt vào trái tim Chúa, để con có thể biết ý muốn của Chúa cho cuộc sống của con.

Cầu nguyện cho một trái tim đổi mới và rộng mở

Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. (Thi thiên 51:10)

Lạy Cha, xin kéo con đến gần trái tim Ngài. Con mở rộng trái tim con, tìm kiếm trái tim Chúa và làm mới tinh thần con. Hãy đưa con đến sức mạnh của Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì công việc Chúa làm trong con. Xin dạy con theo cách của Chúa. Tiết lộ cho con bất kỳ lĩnh vực nào mà con không đồng ý với Lời Chúa. Con cầu nguyện cho sự mặc khải sâu sắc về sự hiểu biết chân thật của Chúa. Con tin cậy, con hiểu rằng con có thể mở rộng trái tim mình. Con biết rằng tình yêu của Chúa là một tình yêu vô điều kiện, vĩnh cửu.

Cầu nguyện để phát triển sức mạnh và hy vọng

Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy. (Ê-sai 61:11)

Chúa ơi, con ngợi khen Ngài! Hạt giống của sự công bình và sự ngợi khen đã được gieo trên đất. Con giống như “hạt” trong vườn của Chúa, nảy mầm trong hy vọng, lớn lên trong tình yêu, ra trái trong vui mừng. Hãy củng cố sức mạnh cho con trở thành người được tạo ra theo hình ảnh Chúa. Con ngợi khen và tôn vinh Chúa! Cầu mong cuộc sống của con mang lại vinh quang Chúa!

Cầu nguyện để ghi nhớ và tin cậy vào những lời hứa của Ngài

Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được. (Truyền đạo 3:11)

Chúa ơi, con thích cách Chúa dạy chúng con về thời gian và các mùa qua, tất cả các mùa khác nhau mà chúng con trải qua trên trái đất này. Chúa Sáng Tạo để làm cho mọi thứ trở nên mới và đẹp. Cảm ơn vì tất cả những lời nhắc nhở mà Chúa dành cho chúng con trong mùa xuân này. Chúa đã đặt sự vĩnh cửu trong trái tim của chúng con. Dẫn dắt, biến đổi, phát triển chúng con thành người Chúa muốn, ngay cả trước khi hình thành trái đất. Chúng con đặt hy vọng vào Chúa, vì Lời Chúa là sự thật. Chúa hứa hoàn thành những gì chúng con bắt đầu. Chúa ơi! Chúng con thậm chí không thể tưởng tượng tất cả những điều tuyệt vời mà Chúa chuẩn bị cho chúng con! Con tin tưởng Cha.

Cầu nguyện để Vui mừng trong Ân điển của Ngài

Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy. (Ê-sai 10:11)

Lạy Chúa, Chúa nhân từ mặc áo cứu rỗi cho chúng con, lấy áo công bình che chở chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa sẽ hoàn thành công việc Chúa đang bắt đầu trong chúng con. Chúa đã ban cho chúng con sức mạnh từ Ngài và làm cho chúng con mạnh dạn nứt lời ngợi khen Chúa giữa dân tộc chúng con. Ân điển quý báu là sự vui mừng lớn trong trái tim chúng con.  Ngợi khen và cảm tạ Chúa!

Cầu nguyện để thưởng thức câu chuyện mới của Chúa cho bạn

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (2Cô-rinh-tô 5:17)

Chúa ơi, cảm ơn vì đã làm cho chúng con trở thành người mới! Chúa nâng chúng con lên cuộc sống. Gọi mời chúng con vào một cuộc phiêu lưu lớn với Chúa! Cứu chuộc chúng con khi đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Chúa ơi, xin khôi phục lại tương lai của chúng con. Cảm ơn Chúa đã không bao giờ rời bỏ, bên chúng con khi cùng nhau đi trên hành trình này. Xin giúp chúng con tiếp tục tiến bước cùng Chúa.

Heather Barr
Ibelieve.com

 
Các bài trước:
NIỀM VUI CỦA CHÚA LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI
LÝ DO TÔI TRỞ THÀNH MỤC SƯ
THEO ĐUỔI HÒA BÌNH
CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG TRONG NĂM MỚI
MÙA VUI