Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
AN ỦI TRONG TÌNH YÊU CỦA ĐẤNG CHRIST

Andrew Hess

Gần đây, trong khi chuẩn bị chia sẻ về Giăng 17 tại nhà thờ, tôi đã cân nhắc câu hỏi này, "Chúa Giêsu sẽ dạy đoạn này như thế nào cho những người này?" Tôi đã xem xét cách Chúa có thể giải thích, minh họa và áp dụng những điểm tôi đã chuẩn bị và ý nghĩ đó đến với tôi, Chúa Giê-su muốn mọi người biết rằng Chúa yêu họ đến nhường nào. Lẽ thật được dạy rõ ràng trong lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh mô tả tình yêu thương của Đức Chúa Trời được thể hiện qua việc sai đi của Đấng Christ, sự sống và sự chết của Đấng Christ, và niềm hy vọng diễm phúc về việc Ngài sẽ sớm trở lại (Tít 2:13).

Jonathan Edwards, trong bài giảng của mình, "Thiên đàng là một thế giới của tình yêu" đã mô tả tình yêu của Thiên Chúa một cách tuyệt vời:

Sứ đồ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương, (1Giăng 4:8). Và do đó nhìn thấy Chúa là một Hữu thể vô hạn, một mạch nước vô tận của tình yêu. Một Bản thể đầy đủ, theo sau đó là một nguồn tình yêu tràn đầy và tràn đầy vô tận. Là một Hữu thể vĩnh cửu và bất biến, nguồn tình yêu vĩnh cửu và không thể thay đổi… Ở trên thiên đàng, suối nguồn tình yêu vĩnh cửu này ba trong một, được mở ra mà không có bất kỳ trở ngại nào cản trở việc tiếp cận nó. Ở đó, Đức Chúa Trời vinh hiển được bày tỏ và tỏa sáng trong vinh quang đầy đủ, trong những tia sáng của tình yêu; ở đó, đài phun nước tràn ra các dòng sông và dòng sông của tình yêu và sự vui thích, đủ cho tất cả mọi người uống và bơi vào, để tràn ngập thế giới như trước đây với một cơn đại hồng thủy của tình yêu. (Bài giảng của Jonathan Edwards, 245)

Edwards coi tình yêu của Đức Chúa Trời như một suối nguồn tình yêu vô tận, tràn ngập và vĩnh cửu ngập tràn thế giới mai sau. Có quá nhiều tình yêu dành cho bạn và tất cả những người khác tại đài phun nước luôn chảy này. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng sẽ như thế nào khi sống trong một thế giới đầy tình yêu thương như vậy. Một nơi mà càng nhiều người khác biết đến chúng ta, họ càng yêu chúng ta thật lòng. Một nơi không có ghen tị, ganh đua và hận thù. Một nơi mà tình yêu của Chúa dành cho mỗi chúng ta không bao giờ khó trải nghiệm.

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tình yêu của chúng ta thường trở nên nguội lạnh và thậm chí có thể biến thành thù hận. Nhưng điều này không bao giờ đúng với tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Chúa là tình yêu bất diệt. Nó không thay đổi. Kinh nghiệm của chúng ta về tình yêu thương của Đức Chúa Trời có thể tăng lên hoặc giảm đi qua những thăng trầm của cuộc đời, nhưng bản thân tình yêu thương của Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi. Đây là một sự an ủi ngọt ngào cho các thánh đồ, những người đôi khi có thể tự hỏi liệu Chúa có bao giờ hối hận vì đã cứu họ không.

Tình yêu của Đấng Christ dành cho chúng ta được nêu gương trong lòng khao khát của Ngài. Bạn có biết rằng Chúa Giêsu có ước muốn dành cho bạn nhưng vẫn chưa được thỏa mãn không? Chúa của chúng ta đã cầu nguyện: Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. (Giăng 17:24). Với tất cả tấm lòng của mình, Chúa Giêsu mong muốn chúng ta ở với ngài và nhìn thấy vinh quang của ngài. Nó thậm chí còn tốt hơn khi chúng ta nghĩ rằng Chúa của chúng ta luôn nhận được những gì Ngài cầu nguyện.

Chẳng bao lâu nữa, Chúa Giêsu sẽ vui mừng vì ước muốn này được hoàn thành khi tất cả các thánh đồ của ngài trong mọi thời đại cùng nhau nhìn thấy vinh quang của Ngài và được tôn vinh trước sự hiện diện của Ngài. Vào ngày đó, ước muốn được thỏa mãn của Đấng Christ sẽ là niềm vui trọn vẹn cho mỗi người dân của Ngài. Nếu chúng ta biết những gì Chúa Giêsu biết về ngày hôm đó, thì niềm khao khát cao cả nhất của chúng ta cũng giống như những gì của ngài. Được ở với Đấng Christ và nhìn thấy vinh quang của Ngài phải là ước muốn cao cả nhất của chúng ta, niềm khao khát sâu sắc nhất và là lời cầu nguyện bền bỉ nhất của chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa Trời rằng mỗi ngày mang chúng ta đến gần hơn một ngày!

Trước khi nhà thần học John Owen qua đời vào năm 1683, ông đã viết cho một người bạn: “Tôi sẽ đến với Chúa, người mà linh hồn tôi đã yêu, hay đúng hơn là người đã yêu tôi với một tình yêu vĩnh cửu, - đó là toàn bộ nền tảng của sự an ủi của tôi”. Không phải nỗi sợ hãi đánh dấu những suy nghĩ sắp chết của Owen, mà là sự tin tưởng của anh vào tình yêu vĩnh cửu của Chúa Giêsu. Suy niệm về tình yêu của Đấng Christ phải thấm nhuần cuộc sống của chúng ta trong suốt cuộc đời. 

Cơ đốc nhân là người không bao giờ vượt qua sự thật sâu sắc đó trong bài hát mà nhiều người trong chúng ta đã hát: “Giêsu yêu tôi lắm! Phải tôi được Chúa yêu. Giêsu yêu tôi lắm! Chính trong lời Chúa dạy nhiều”. Đúng vậy, Chúa Giêsu yêu bạn. Ngài đã chứng minh điều đó bằng cách chịu thương khó và chết thay cho bạn. Chúa thể hiện điều đó bằng cách cầu thay cho bạn ngay bây giờ. Chúa sẽ chứng minh điều đó bằng cách nâng bạn lên sự sống đời đời với sự hiện diện của Chúa vào ngày cuối cùng. Cầu mong cho chúng ta ngày càng biết sâu sắc tình yêu của Ngài khi chúng ta chờ đợi người yêu thương chúng ta với một tình yêu vĩnh cửu.

Andrew Hess
Christianity.com

 
Các bài trước:
CHÚA GIÊ-XU THỜ PHƯỢNG TRONG ĐỀN THỜ
LỜI CẦU NGUYỆN TRONG NHỮNG NGÀY TẾT
NIỀM VUI CỦA CHÚA LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI
LÝ DO TÔI TRỞ THÀNH MỤC SƯ
THEO ĐUỔI HÒA BÌNH